Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 E Akavaitata Atu ki te Atua

Akatupu Anga i ta Tatou Apainga ki te Atua

Akatupu Anga i ta Tatou Apainga ki te Atua

KARE ainei koe e umere ana e, ‘Eaa ra te akakoroanga o te oraanga?’ Kua oronga mai a Iehova i te tu karape no tatou kia ui i taua tu uianga ra, pera katoa te anoano i roto i to tatou ngakau kia kite i te pauanga. Te mea meitaki ra, kare to tatou Atua aroa i akaruke ua ia tatou i roto i te poiri. Te pauanga ta tatou e inangaro nei, tei roto i tana Tuatua, te Pipiria. Akamanako ana i te au tuatua a te Ariki ko Solomona i roto ia Koheleta 12:13.

E turanga takake rava to Solomona. Ka rauka ua iaia i te tuatua no runga i te rauka anga te mataora, e te aiteanga o te oraanga. No te mea kua akameitakiia aia ki te tu kite pakari, te apinganui, e te mana ariki, rauka iaia i te kimi marie i te au akakoroanga o te tangata, pera katoa te umuumuanga kia apinganui e kia papanunui. (Koheleta 2:4-9; 4:4) I reira, i raro ake i te akauruanga a te Atua, kua taopenga aia i te na ko anga e: “E akarongo ana tatou i te akaotianga o taua au tuatua katoa nei; Ko te Atua te mataku atu, e akono oki i tana au akauenga: ko ta te tangata katoa ïa [apainga] e pini ua ake.” Te akakite maira taua au tuatua ra i te tautaanga puapinga rava atu e te ngateitei ta te tangata i rave.

“Ko te Atua te mataku atu.” Ko te manako kia mataku i te Atua, penei i te akamataanga kare e tau ana. Inara ko teia mataku e turanga meitaki teia no te ngakau. Penei kare tatou e manako i tetai tuikaa tei mataku i te akariri atu i tona pu kino, mari ra i tetai tamaiti tei inangaro tikai i te akamareka i tona metua akaperepere. Te karanga ra tetai tataanga e ko te mataku i te Atua, e “tu akatapu e te vavaria ta Tona iti tangata e akaari ra Nona, no to ratou inangaro Iaia e te akangateitei i Tona mana e Tona tu mekameka.” Ka akakeu taua tu ra ia tatou kia kauraro ki te anoano o te Atua no to tatou inangaro iaia, e kua kite tatou e te inangaro maira aia ia tatou. Kare teia tu mataku akangateitei i te manako ngakau ua; e akaariia ana ra te reira na roto i te au angaanga. Akapeea ra?

“E akono oki i tana au akauenga.” Te mataku i te Atua, ka akakeu te reira ia tatou kia akarongo kiaia. Te tau ua ra kia akarongo tatou kia Iehova. I te mea koia Tei Anga mai ia tatou, koia tei kite i te mataara meitaki rava atu no to tatou oraanga, mei te tangata maani apinga rai tei kite i te mataara meitaki rava atu i te taangaanga i tana au apinga. Pera katoa, te inangaro ra a Iehova i te mea meitaki roa atu no tatou. Inangaro aia kia mataora tatou, e kua akakoroia tana au umuumuanga ei puapinga no tatou. (Isaia 48:17) Te na ko ra te apotetoro ko Ioane e: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga; kare oki tana au akauenga i te mea teiaa.” (1 Ioane 5:3) Te akaari maira to tatou akarongo i to tatou inangaro no te Atua, e tana au akauenga te akaata maira i tona aroa no tatou.

“Ko ta te tangata katoa ïa [apainga] e pini ua ake.” Te akaketaketa maira teia au tuatua i tetai tumuanga tau kia mataku i te Atua e kia akarongo kiaia. E apainga teia e te angaanga na tatou. Ko Iehova Tei Anga mai ia tatou, no reira e apainga ta tatou kiaia no to tatou oraanga. (Salamo 36:9) E apainga katoa ta tatou kia akarongo kiaia. Me noo tatou i te oraanga tana e inangaro ra no tatou, te akatupu ra tatou i ta tatou apainga.

Eaa i reira te akakoroanga o te oraanga? Ngoie ua: Noo tatou i konei i te rave i te anoano o te Atua. Kare e mataara meitaki atu i te akapuapinga i toou oraanga. Kore ei koe e kimi maata atu no runga i te anoano o Iehova, e ka akapeea koe me akarotai i toou oraanga ki te reira? Ka rekareka rava te Au Kite o Iehova i te tauturu ia koe.