Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Apii Mei te Tuatua a te Atua

Akapeea e Rauka ai Toou Pamiri te Mataora?

Akapeea e Rauka ai Toou Pamiri te Mataora?

Te ui nei teia atikara i te au uianga penei tei ui ana koe, e te akaari maira i te ngai ka rauka ia koe te tatau i te au pauanga i roto i taau Pipiria. Ka rekareka te Au Kite o Iehova i te uriuri i teia au pauanga kia koe.

1. Eaa i puapinga ai te akaipoipo no te mataora o te pamiri?

Na Iehova, te Atua mataora, i akatumu i te akaipoipo. E mea puapinga no te mataora o te pamiri no te mea ka akatupu te reira i tetai pirianga mou, e te turanga ponuiaau no te utuutu i te tamariki. Eaa ra to te Atua manako no runga i te akaipoipo? Inangaro aia kia riro te reira ei pirianga tinamou tei akamanaia e te ture i rotopu i te tane e te vaine. (Luka 2:1-5) Inangaro te Atua i te tane e te vaine akaipoipo kia vai tiratiratu ki tetai e tetai. (Ebera 13:4) Taime ua ka akatika te Atua i te au Kerititiano kia tatara e te akaipoipo akaou, koia oki me akaturi tetai ia raua.​—E tatau ia Mataio 19:3-6, 9.

2. Mei teaa te tu o te tane e te vaine i te akono anga i tetai e tetai?

Anga mai a Iehova i te au tane e te au vaine kia tauturu i tetai e tetai. (Genese 2:18) Ei upoko no te pamiri, na te tane te apainga maata i te utuutu i te pamiri i te pae materia, e te apii ia ratou no runga i te Atua. Ei tu akaatinga tona e te aroa no tana vaine. Kia akangateitei te tane e te vaine i tetai e tetai. I te mea e e tu apa ua to te tane e te vaine, no reira e mea puapinga tikai kia apii i te akakore atu i te apa, no te mea ka tauturu te reira i nga tokorua kia mataora i roto i to raua akaipoipo.​—E tatau ia Ephesia 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petero 3:7.

3. Ka akaruke ainei koe i toou tokorua akaipoipo me kare koe mataora ana?

Me kite korua ko toou tokorua i te au tu ngata, tauta pakari i te akono atu i tetai e tetai ma te aroa. (1 Korinetia 13:4, 5) Kare te Tuatua a te Atua e akamaroiroi ana i te akatakake ei ravenga no te au manamanata i roto i te akaipoipo. Mei te mea e kua kino takiri te au turanga, ka anoanoia te Kerititiano kia akamanako marie e, me e mea tau kia akatakake e me kare.​—E tatau ia 1 Korinetia 7:10-13.

  4. Tamariki, eaa ta te Atua e inangaro maira no kotou?

Te inangaro maira a Iehova kia mataora kotou. Oronga mai aia i te apiianga meitaki rava atu kia kite kotou e, akapeea kotou e mataora ai i to kotou mapuanga. Inangaro aia ia kotou kia puapingaia mei te tu pakari e te kite o to kotou nga metua. (Kolosa 3:20) Rekareka maata a Iehova me akarongo kotou ki to kotou nga metua.​—E tatau ia Koheleta 11:9–12:1; Mataio 19:13-15; 21:15, 16.

5. Te au metua, akapeea e rauka ai i ta kotou tamariki te mataora?

Tauta pakari kotou i te oronga i te kai, e te kakau no ta kotou tamariki. (1 Timoteo 5:8) Inara, e rauka ai i ta kotou tamariki te mataora, ka anoano katoaia kotou kia apii ia ratou kia aroa atu i te Atua e kia tamou i te apiianga mei ko mai iaia. (Ephesia 6:4) Ta kotou akaraanga i te akaari i te aroa no te Atua, ka riro ei akakeuanga oonu no ta kotou tamariki. Me akatumuia ki runga i te Tuatua a te Atua, ka riro ta kotou apiianga ei akatikatika i te manako o ta kotou tamariki na te mataara tau.​—E tatau ia Deuteronomi 6:4-7; Maseli 22:6.

Ka puapingaia te tamariki me akamaroiroi e me akameitaki kotou ia ratou. Ka anoano katoaia te akatikatika e te ako ia ratou. Ka paruru taua tu terenianga ra ia ratou mei te au peu te ka akangere ia ratou i te mataora. (Maseli 22:15) Inara, auraka rava e oronga i te ako na roto i te tu takinga kino.​—E tatau ia Kolosa 3:21.

E maata te au puka ta te Au Kite o Iehova i nenei tei tataia ei tauturu, i te au metua tikai e te tamariki. Akatumuia teia au puka ki runga i te Pipiria.​—E tatau ia Salamo 19:7, 11.

No tetai akakiteanga maata atu, akara i te pene 14 o teia puka, Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?, tei neneiia e te Au Kite o Iehova.