Przejdź do zawartości

MŁODZI LUDZIE PYTAJĄ

Czy powinienem się ochrzcić? Część 1: Znaczenie chrztu

Czy powinienem się ochrzcić? Część 1: Znaczenie chrztu

 Każdego roku wielu młodych ludzi wychowywanych w rodzinach Świadków Jehowy przyjmuje chrzest. Czy i ty o tym myślałeś? Jeśli tak, najpierw powinieneś zrozumieć, co oznacza oddanie się Bogu i chrzest.

 Czym jest chrzest?

 Chrzest, o którym mówi Biblia, nie polega na zwykłym pokropieniu wodą. To całkowite zanurzenie w wodzie. Taki chrzest ma głębokie znaczenie. Co symbolizuje?

  •   Zanurzenie się w wodzie oznacza, że odtąd nie chcesz koncentrować się w życiu na sobie.

  •   Wynurzenie się z wody oznacza rozpoczęcie nowego życia skoncentrowanego na robieniu tego, co podoba się Bogu.

 Kiedy przyjmujesz chrzest, publicznie przyznajesz, że tylko Jehowa ma prawo decydować, co jest dobre, a co złe. W obecności innych potwierdzasz swoją obietnicę, którą wcześniej złożyłeś Bogu — że zawsze będziesz chciał robić to, czego On od ciebie oczekuje.

 Zastanów się: Dlaczego powinieneś publicznie pokazać, że chcesz być posłuszny Jehowie? Przeczytaj 1 Jana 4:19 i Objawienie 4:11.

 Czym jest oddanie się Bogu?

 Zanim zostaniesz ochrzczony, powinieneś osobiście oddać się Jehowie. W jaki sposób?

 W modlitwie powiedz Jehowie, że chcesz służyć Mu już na zawsze i robić to, czego On wymaga, bez względu na sytuację i postępowanie innych.

 Chrzest jest publicznym potwierdzeniem tego oddania. Pokazuje innym, że nie należysz już do siebie, ale do Jehowy (Mateusza 16:24).

 Zastanów się: Dlaczego twoje życie stanie się lepsze, kiedy oddasz się Jehowie? Przeczytaj Izajasza 48:17, 18 i Hebrajczyków 11:6.

 Dlaczego chrzest jest tak ważny?

 Jezus powiedział, że kto chce być jego uczniem, powinien zostać ochrzczony (Mateusza 28:19, 20). To wymaganie obowiązuje chrześcijan do dzisiaj. Biblia wręcz mówi, że chrzest jest niezbędny do wybawienia (1 Piotra 3:21).

 Ale głównym powodem do przyjęcia chrztu powinna być twoja miłość do Jehowy i wdzięczność dla Niego. Miej takie nastawienie jak psalmista, który napisał: „Czym się odwdzięczę Jehowie za całe dobro, które mi wyświadczył? (...) Będę wzywał imienia Jehowy. Śluby, które złożyłem Jehowie, spełnię w obecności całego Jego ludu” (Psalm 116:12-14).

 Zastanów się: Co dobrego zrobił dla ciebie Jehowa i jak możesz Mu się odwdzięczyć? Przeczytaj Powtórzonego Prawa 10:12, 13 i Rzymian 12:1.