Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy powinienem zostać ochrzczony?

Czy powinienem zostać ochrzczony?

 ROZDZIAŁ 37

Czy powinienem zostać ochrzczony?

Oceń następujące twierdzenia:

Od naśladowców Chrystusa wymaga się, by zostali ochrzczeni.

□ prawdziwe

□ fałszywe

Chrzest ma przede wszystkim powstrzymywać cię przed dopuszczaniem się grzechów.

□ prawdziwe

□ fałszywe

Chrzest toruje drogę do wybawienia.

□ prawdziwe

□ fałszywe

Osoba nieochrzczona nie odpowiada przed Bogiem za swoje czyny.

□ prawdziwe

□ fałszywe

Jeżeli twoi przyjaciele przyjmują chrzest, to znaczy, że ty też jesteś gotowy na ten krok.

□ prawdziwe

□ fałszywe

JEŻELI przestrzegasz zasad biblijnych, pielęgnujesz przyjaźń z Bogiem, rozmawiasz o Nim z innymi, to jest rzeczą naturalną, że myślisz również o chrzcie. Ale skąd możesz mieć pewność, że już jesteś gotowy na ten krok? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, rozważ powyższe twierdzenia.

 ● Od naśladowców Chrystusa wymaga się, by zostali ochrzczeni.

Prawdziwe. Jezus wyraźnie to nakazał swoim uczniom (Mateusza 28:19, 20). On sam zresztą został ochrzczony. Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, powinieneś zgłosić się do chrztu, gdy będziesz wystarczająco dojrzały do podjęcia takiej decyzji i będziesz tego szczerze pragnąć.

Chrzest ma przede wszystkim powstrzymywać cię przed dopuszczaniem się grzechów.

Fałszywe. Chrzest to publiczny symbol twojego oddania się Jehowie, a nie formalistyczna umowa zobowiązująca cię do wystrzegania się rzeczy, które w głębi ducha chciałbyś robić. Oddajesz swoje życie Jehowie, ponieważ pragniesz trzymać się Jego zasad.

Chrzest toruje drogę do wybawienia.

Prawdziwe. Jak wynika z Biblii, chrzest to ważny krok na drodze do wybawienia (1 Piotra 3:21). Nie przypomina jednak wykupienia polisy ubezpieczeniowej na wypadek jakiegoś kataklizmu. Decydujesz się na chrzest, bo kochasz Jehowę i chcesz Mu służyć całym sercem, i to na zawsze (Marka 12:29, 30).

Osoba nieochrzczona nie odpowiada przed Bogiem za swoje czyny.

Fałszywe. W Liście Jakuba 4:17 czytamy: „Jeśli (...) ktoś umie czynić to, co słuszne,  a jednak tego nie czyni, jest to jego grzech” — obojętnie, czy został ochrzczony, czy nie. Jeżeli zatem wiesz, co jest słuszne, i jesteś na tyle dojrzały, by poważnie patrzeć na życie, być może czas porozmawiać o chrzcie z którymś z rodziców lub innym dojrzałym chrześcijaninem. Taka rozmowa pomoże ci dostrzec, jakie postępy powinieneś jeszcze zrobić, żeby być gotowym do podjęcia tej decyzji.

Jeżeli twoi przyjaciele przyjmują chrzest, to znaczy, że ty też jesteś gotowy na ten krok.

Fałszywe. Decyzja o chrzcie powinna wypływać z ochoczego serca (Psalm 110:3). Powinieneś ją podjąć dopiero wtedy, gdy w pełni zrozumiesz, z czym wiąże się przynależność do społeczności Świadków Jehowy, i będziesz gotowy wziąć na siebie taką odpowiedzialność (Kaznodziei 5:4, 5).

 Przełomowy moment w życiu

Chrzest to krok, który wiele zmienia i otwiera drogę do licznych błogosławieństw. Z drugiej strony wiąże się z poważną odpowiedzialnością — wymaga życia zgodnego ze ślubem, który złożyłeś Jehowie.

Czy zbliżasz się do tego przełomowego momentu w swoim życiu? Jeżeli tak, to masz powody do radości. Dostąpisz największego przywileju — będziesz mógł z całego serca służyć Jehowie i własnym życiem dowodzić szczerości swojego oddania (Mateusza 22:36, 37).

W NASTĘPNYM ROZDZIALE

Przeczytaj, jakie cele możesz sobie stawiać, by dobrze pokierować swoim życiem.

WERSET

‛Oddajcie swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania’ (Rzymian 12:1).

WSKAZÓWKA

Wspólnie z rodzicami zastanów się, kto w zborze mógłby ci pomóc w robieniu postępów duchowych (Dzieje 16:1-3).

CZY WIESZ, ŻE...?

Chrzest to ważny element „znaku” warunkującego wybawienie (Ezechiela 9:4-6).

PLAN DZIAŁANIA!

Żeby z myślą o chrzcie robić dalsze postępy duchowe, wnikliwie przeanalizuję następujące nauki biblijne: ․․․․․

Sprawy, o które zapytam rodziców: ․․․․․

ZASTANÓW SIĘ

● Dlaczego chrzest jest bardzo poważnym krokiem?

● Co mogłoby skłonić młodą osobę do podjęcia pochopnej decyzji o chrzcie?

● Z jakich niewłaściwych powodów młody człowiek może odkładać decyzję o oddaniu się Bogu i chrzcie?

[Napis na stronie 306]

„Świadomość, że jestem ochrzczona, pomogła mi podejmować mądre decyzje i wystrzegać się postępowania, które mogłoby źle się skończyć” (Holly).

 [Ramka i ilustracja na stronie 307]

Pytania często zadawane w związku z chrztem

Co symbolizuje chrzest? Zanurzenie w wodzie i wynurzenie z niej wyobraża, że umierasz dla samolubnego stylu życia i rozpoczynasz nowe życie, poświęcone spełnianiu woli Bożej.

Co oznacza oddanie życia Jehowie? W ten sposób niejako przekazujesz Mu prawo własności do swojej osoby i przyrzekasz, że na pierwszym miejscu będziesz stawiać spełnianie Jego woli (Mateusza 16:24). Jest rzeczą stosowną, byś jakiś czas przed chrztem powiedział Jehowie w modlitwie, że oddajesz Mu swe życie.

Co trzeba robić jeszcze przed chrztem? Powinieneś żyć zgodnie z wymaganiami Bożymi i rozmawiać z innymi o swej wierze. Ważne jest też, byś pielęgnował przyjaźń z Bogiem przez modlitwę i studium Jego Słowa. Decyzja o tym, by służyć Jehowie, to kwestia twojego osobistego wyboru, a nie czyichś nacisków.

W jakim wieku należałoby zostać ochrzczonym? Wiek sam w sobie nie rozstrzyga o tym, czy możesz zgłosić się do chrztu. Powinieneś jednak być na tyle dojrzały, by rozumieć, co oznacza oddanie się Bogu.

Co masz zrobić, jeśli chciałbyś zostać ochrzczony, a rodzice mówią, żebyś poczekał? Być może chcą, żebyś zdobył więcej doświadczenia na chrześcijańskiej drodze życiowej. Weź sobie do serca ich rady i wykorzystaj czas przed chrztem na umacnianie przyjaźni z Jehową (1 Samuela 2:26).

 [Ramka na stronach 308, 309]

Materiały ćwiczeniowe

Czy myślisz o chrzcie?

Za pomocą poniższych pytań sprawdź, czy robisz postępy duchowe. Przed zapisaniem odpowiedzi koniecznie odczytaj podane wersety.

W jaki sposób już teraz pokazujesz, że pokładasz ufność w Jehowie? (Psalm 71:5) ․․․․․

Co dowodzi, że masz „władze poznawcze wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe”? (Hebrajczyków 5:14) ․․․․․

Jak często się modlisz? ․․․․․

Czy twoje modlitwy dotyczą konkretnych spraw i co mówią o twojej miłości do Jehowy? (Psalm 17:6) ․․․․․

Zapisz poniżej cele, do których chciałbyś zmierzać w związku ze swoimi modlitwami. ․․․․․

Jak często osobiście studiujesz Biblię? (Jozuego 1:8) ․․․․․

Co analizujesz podczas studium osobistego? ․․․․․

 Zapisz poniżej cele, do których chciałbyś zmierzać w związku ze studium osobistym. ․․․․․

Czy dobrze sobie radzisz w służbie kaznodziejskiej? (Na przykład: Czy potrafisz wyjaśnić podstawowe nauki biblijne? Czy dokonujesz odwiedzin ponownych u osób, które okazały zainteresowanie? Czy starasz się założyć domowe studium Biblii?)

□ tak □ nie

Czy wyruszasz do służby również bez rodziców? (Dzieje 5:42)

□ tak □ nie

Zapisz poniżej cele, do których chciałbyś zmierzać w związku ze służbą kaznodziejską (2 Tymoteusza 2:15). ․․․․․

Czy chodzisz na zebrania regularnie, czy w kratkę? (Hebrajczyków 10:25) ․․․․․

Na czym polega twój udział w zebraniach? ․․․․․

Czy idziesz na zebranie nawet wtedy, gdy rodzice nie mogą pójść (jeśli wyrażają na to zgodę)?

□ tak □ nie

Czy możesz powiedzieć, że naprawdę ‛znajdujesz upodobanie’ w spełnianiu woli Bożej? (Psalm 40:8)

□ tak □ nie

Czy przypominasz sobie konkretne sytuacje, w których oparłeś się presji otoczenia? (Rzymian 12:2) ․․․․․

Co zamierzasz robić, żeby twoja miłość do Jehowy nie osłabła? (Judy 20, 21) ․․․․․

Czy służyłbyś Jehowie nawet wtedy, gdyby przestali to robić twoi rodzice lub przyjaciele? (Mateusza 10:36, 37)

□ tak □ nie

[Ilustracja na stronie 310]

Chrzest, podobnie jak zawarcie małżeństwa, jest doniosłym krokiem — nie można go traktować lekko