Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czy religię wymyślili ludzie?

NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ, że religia jest wymysłem człowieka; inni twierdzą, że poprzez religię Bóg pomaga nam się do siebie zbliżyć. A co ty o tym sądzisz?

CO MÓWI BIBLIA

Istnieje „forma oddawania czci [religia], która jest czysta i nieskalana z punktu widzenia naszego Boga i Ojca” (Jakuba 1:27). Czysta, czyli prawdziwa, religia pochodzi od Boga.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII

  • Aby religia podobała się Bogu, jej nauki muszą być zgodne z prawdą biblijną (Jana 4:23, 24).

  • Religie, które głoszą poglądy ludzkie, są bezwartościowe (Marka 7:7, 8).

Czy trzeba należeć do jakiejś religii?

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

  • Tak

  • Nie

  • To zależy

CO MÓWI BIBLIA

„Zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań” (Hebrajczyków 10:24, 25). Bóg chce, żeby Jego słudzy wielbili Go jako zorganizowana grupa.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII

  • Ci, którzy razem wielbią Boga, powinni być zjednoczeni w wierzeniach (1 Koryntian 1:10, 11).

  • Wyznawcy religii, która podoba się Bogu, powinni tworzyć ogólnoświatową społeczność braterską (1 Piotra 2:17).