Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | BIBLIA — HISTORIA PRZETRWANIA

Biblia przetrwała sprzeciw

Biblia przetrwała sprzeciw

ZAGROŻENIE: Wielu przywódców politycznych i religijnych dążyło do celów sprzecznych z przesłaniem Biblii. Często wykorzystywali oni swoją władzę, żeby uniemożliwić ludziom posiadanie, publikowanie lub tłumaczenie tej Księgi. Rozważmy dwa przykłady:

  • Mniej więcej 167 rok p.n.e.: Król Antioch Epifanes z dynastii Seleucydów, chcąc narzucić Żydom religię grecką, nakazał zniszczyć wszelkie kopie Pism Hebrajskich. Jak napisał historyk Heinrich Graetz, jego urzędnicy „znalezione zwoje Zakonu rozdzierali z wściekłością, rzucali w ogień ich szczątki i zabijali tych, co w czytaniu ksiąg świętych szukali pociechy i pokrzepienia” (Historja Żydów, tłum. S. Szenhak, 1929).

  • Średniowiecze: Niektórzy duchowni katoliccy, rozdrażnieni tym, że laicy głoszą nauki z Biblii zamiast dogmatów kościelnych, uznawali za heretyka każdego, kto posiadał księgi biblijne inne niż Psalmy po łacinie. Na jednym z synodów ustalono, że należy „pilnie, wiernie i regularnie wyszukiwać heretyków (...), przetrząsając wszystkie domy i podziemne izby, co do których istnieje jakiekolwiek podejrzenie. (...) Dom, w którym znaleziony zostanie heretyk, ma być obrócony w ruinę” (Heresy and Authority in Medieval Europe pod red. E. Petersa).

Gdyby wrogom udało się zniszczyć Biblię, jej orędzie odeszłoby w niepamięć.

Angielska Biblia w przekładzie Williama Tyndale’a przetrwała, mimo że obłożono ją zakazem i palono, a jego samego stracono w roku 1536

JAK BIBLIA PRZETRWAŁA: Król Antioch skoncentrował swoje wysiłki na Izraelu, jednak społeczności żydowskie istniały też w wielu innych krajach. Uczeni szacują, że w I wieku n.e. poza granicami Izraela żyło przeszło 60 procent Żydów. W synagogach przechowywali oni kopie świętych Pism — tych samych, z których korzystały późniejsze pokolenia, w tym również chrześcijanie (Dzieje 15:21).

W średniowieczu miłośnicy Biblii odważnie znosili prześladowania i w dalszym ciągu tłumaczyli i przepisywali święte Pisma. Zanim w połowie XV wieku wynaleziono prasę drukarską z ruchomymi czcionkami, fragmenty Biblii mogły już być dostępne w 33 językach! Od tamtego czasu prace nad tłumaczeniem i publikowaniem Biblii nabrały ogromnego tempa.

REZULTAT: Pomimo zagrożeń ze strony potężnych władców i zaślepionych duchownych Biblia stała się najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej tłumaczoną książką w historii. Jej treść miała wpływ na prawo niektórych krajów i używany w nich język, a także na życie milionów ludzi.