Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy kiedyś nastanie świat wolny od przemocy?

Czy kiedyś nastanie świat wolny od przemocy?

Czy ty albo ktoś z twojej rodziny doświadczyliście kiedyś przemocy? A może obawiasz się, że padniesz jej ofiarą? Przemoc została nazwana „nasilającym się globalnym problemem zdrowia publicznego” (World report on violence and health). Rozważmy kilka przykładów.

PRZEMOC W RODZINIE I NA TLE SEKSUALNYM: „Co trzecia kobieta na jakimś etapie życia doświadczy przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony swojego partnera” — podaje raport ONZ. Niestety, „ocenia się, że na całym świecie co piąta kobieta zostanie zgwałcona lub przeżyje próbę gwałtu”.

PRZESTĘPSTWA ULICZNE: Jak się szacuje, w Stanach Zjednoczonych działa ponad 30 000 bezwzględnych gangów. Z kolei w Ameryce Łacińskiej prawie co trzecia osoba zgłosiła, że padła ofiarą brutalnego przestępstwa.

ZABÓJSTWA: Według statystyk w roku 2012 zamordowano prawie pół miliona ludzi, czyli więcej niż zginęło na wojnach. Największy przeciętny odsetek zabójstw — czterokrotnie przewyższający średnią światową — odnotowano w Afryce Południowej i Ameryce Centralnej. W ciągu jednego roku w Ameryce Łacińskiej liczba morderstw sięgnęła przeszło 100 000, a w samej Brazylii — około 50 000. Czy przemoc kiedykolwiek zostanie wyeliminowana?

CZY PRZEMOC KIEDYŚ SIĘ SKOŃCZY?

Dlaczego przemoc jest tak wszechobecna? Wśród przyczyn wymienia się napięcia wynikające z nierówności społecznych i ekonomicznych, powszechny brak szacunku dla życia drugich, nadużywanie alkoholu i branie narkotyków, wystawianie dzieci na wpływ agresywnego zachowania dorosłych oraz pozorną bezkarność brutalnych przestępców.

To prawda, że w niektórych częściach świata udało się ograniczyć skalę przemocy. Jak wynika z doniesień, w gęsto zaludnionym São Paulo w Brazylii w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 80-procentowy spadek liczby zabójstw. Jednak nadal szerzą się tam różnego rodzaju brutalne przestępstwa, a na 100 000 mieszkańców około 10 pada ofiarą zabójstwa. Co więc może sprawić, że przemoc zniknie raz na zawsze?

Trwałe rozwiązanie tego problemu ma ścisły związek z ludźmi — z ich nastawieniem i zachowaniem. Aby ktoś agresywny się zmienił, musi się wyzbyć takich cech, jak duma, chciwość czy samolubstwo i zastąpić je miłością, szacunkiem oraz troską o innych.

Co może skłonić kogoś do dokonania tak gruntownych zmian? Zobaczmy, co na ten temat mówi Biblia.

  • „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań” (1 Jana 5:3).

  • „Bojaźń przed Jehową oznacza nienawidzenie zła” (Przysłów 8:13) *.

Miłość do Boga oraz lęk przed wywołaniem Jego niezadowolenia to tak silne uczucia, że nawet kogoś agresywnego mogą pobudzić do wprowadzenia w życiu zmian. Nie chodzi tu o zmiany powierzchowne, ale o przeobrażenie całej osobowości. Czy taka przemiana rzeczywiście jest możliwa?

Rozważmy przykład Alexa *, który ostatnie 19 lat spędził w brazylijskich więzieniach, gdzie odbywał kary za kilka napadów. W pewnym momencie zaczął studiować Biblię z pomocą Świadków Jehowy i w roku 2000 dał się ochrzcić. Czy udało mu się wyzbyć agresywnych zachowań? Tak. Alex głęboko żałuje swoich złych czynów. Mówi: „Pokochałem Boga, ponieważ poczułem, że naprawdę mi przebaczył. Wdzięczność i miłość wobec Jehowy sprawiły, że stałem się innym człowiekiem”.

César, który również pochodzi z Brazylii, miał na sumieniu włamania i napady z bronią w ręku. Takie życie prowadził przez jakieś 15 lat. Dzięki czemu się zmienił? Kiedy przebywał w więzieniu, odwiedzili go Świadkowie Jehowy i on także zaczął studiować Biblię. Opowiada: „Po raz pierwszy odnalazłem sens życia. Nauczyłem się kochać Boga. Nauczyłem się też przejawiać wobec Niego bojaźń — zdrowy lęk, by nie wrócić do tego, co złe i co sprawia Jehowie ból. Nie chciałem okazać się niewdzięczny za Jego życzliwość. Ta miłość oraz bojaźń zmotywowały mnie do wprowadzenia zmian”.

Dowiedz się, jak możesz się znaleźć w świecie wolnym od przemocy

Co pokazują te przykłady? Biblia ma moc przeobrażania życia ludzi — może zmienić ich sposób myślenia (Efezjan 4:23). Wspomniany wcześniej Alex dodaje: „To, czego uczyłem się z Biblii, było jak czysta woda, która stopniowo wypłukiwała ze mnie złe myśli. Nigdy nie przypuszczałem, że będę w stanie się ich pozbyć”. Gdy napełniamy swoje umysły czystą prawdą biblijną, może ona usunąć z naszego wnętrza niegodziwość. Słowo Boże ma moc oczyszczania (Efezjan 5:26). Dzięki niemu bezlitośni i samolubni ludzie zaczynają przejawiać życzliwość i pokojowe nastawienie (Rzymian 12:18). Stosowanie się do zasad biblijnych pomaga im prowadzić spokojne życie (Izajasza 48:18).

Przeszło osiem milionów Świadków Jehowy w 240 krajach odnalazło sposób na wykorzenienie przemocy. Ludzie wszystkich ras, wywodzący się z różnych warstw społecznych i środowisk nauczyli się darzyć Boga miłością, przejawiać wobec Niego bojaźń oraz kochać bliźnich, żyjąc w pokoju jako ogólnoświatowa rodzina (1 Piotra 4:8). Stanowią żywy dowód na to, że świat bez przemocy jest możliwy.

ŚWIAT BEZ PRZEMOCY JUŻ BLISKI!

Biblia obiecuje, że już wkrótce Bóg oczyści ziemię z przemocy. Dzisiejszy brutalny świat czeka Boży „dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych” (2 Piotra 3:5-7). Już nigdy agresywni ludzie nie będą krzywdzić drugich. Ale skąd możemy mieć pewność, że Bóg pragnie usunąć przemoc?

W Biblii powiedziano o Bogu: „Miłującego przemoc dusza jego nienawidzi” (Psalm 11:5). Nasz Stwórca miłuje pokój i sprawiedliwość (Psalm 33:5; 37:28). Dlatego nie będzie bez końca tolerował tych, którzy stosują przemoc.

Nadchodzi nowy, pokojowy świat (Psalm 37:11; 72:14). Czy chciałbyś się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby się w nim znaleźć?

^ ak. 12 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boże.

^ ak. 14 Imiona zostały zmienione.