STRAŻNICA Nr 4 z roku 2016 | Biblia — historia przetrwania

Na przestrzeni wieków Biblii i jej orędziu zagrażało wiele różnych czynników. Dlaczego fakt, że przetrwała, jest tak znamienny?

TEMAT Z OKŁADKI

Historia nie bez znaczenia

Żadna inna książka nie kształtowała wierzeń tak wielu ludzi przez tak długi okres. Ale czy Biblii można zaufać?

TEMAT Z OKŁADKI

Biblia przetrwała działanie czasu

Pisarze i kopiści zapisywali orędzie biblijne na papirusie i pergaminie. Jak takie starożytne pisma przetrwały do naszych czasów?

TEMAT Z OKŁADKI

Biblia przetrwała sprzeciw

Wielu przywódców politycznych i religijnych starało się uniemożliwić ludziom posiadanie, publikowanie lub tłumaczenie Biblii. Żadnemu się nie powiodło.

TEMAT Z OKŁADKI

Biblia przetrwała próby ingerowania w jej treść

Pewne pozbawione skrupułów osoby próbowały ingerować w treść Biblii. Jak ich działania zostały wykryte i udaremnione?

TEMAT Z OKŁADKI

Dlaczego Biblia przetrwała

Co sprawia, że ta Księga jest tak wyjątkowa?

Czy o tym wiedziałeś?

Co szczególnego było w podejściu Jezusa do trędowatych? Co według żydowskich przywódców religijnych dawało podstawy do rozwodu?

Czy kiedyś nastanie świat wolny od przemocy?

Wielu osobom udało się wyzbyć agresywnych zachowań. To, co im pomogło, może też pomóc tobie.

BIBLIA POMAGA ZMIENIĆ ŻYCIE

Wiele razy upadłem, zanim się podniosłem

Jak pewien mężczyzna pokonał uzależnienie od pornografii i zyskał spokój umysłu?

Czy jesteś gotów to przeanalizować?

Tysiące wyznań chrześcijańskich głosi sprzeczne nauki. Jak więc możesz ustalić, które z nich uczy prawdy?

Czego uczy Biblia?

Czy Bóg posługuje się jakąś religią, żeby pomóc nam się do siebie zbliżyć?

Więcej online

Czy Biblia zawiera myśli Boga?

Wielu pisarzy biblijnych wprost napisało, że informacje, które przekazywali, pochodziły od Boga. Zobacz kilka przykładów.