Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | BIBLIA — HISTORIA PRZETRWANIA

Historia nie bez znaczenia

Historia nie bez znaczenia

Biblia wyróżnia się spośród wszystkich tekstów religijnych. Żadna inna książka nie kształtowała wierzeń tak wielu ludzi przez tak długi okres. Z drugiej strony żadne inne dzieło nie było poddawane tak dogłębnej analizie i ostrej krytyce.

Na przykład niektórzy uczeni powątpiewają, czy współczesne Biblie są wiernymi kopiami pierwotnego tekstu. Pewien religioznawca oświadczył: „Nie mamy nawet najmniejszej pewności, że tekst oryginału zrekonstruowany został poprawnie. (...) Mamy tylko rojące się od przeinaczeń kopie, a olbrzymia ich większość jest młodsza o całe wieki od oryginałów i różni się od nich tysiącami szczegółów” (B. D. Ehrman, Przeinaczanie Jezusa: kto i dlaczego zmieniał Biblię, tłum. M. Chowaniec).

Inni wątpią w autentyczność Biblii, ponieważ w takim duchu zostali wychowani. Faizal, który pochodzi z niechrześcijańskiej rodziny, wyrósł w przekonaniu, że Biblia co prawda jest świętą księgą, ale jej treść została zmieniona. Mówi: „Gdy inni chcieli ze mną rozmawiać o Biblii, byłem nieco podejrzliwy. Przecież nie mieli oryginalnego tekstu, tylko zmieniony!”.

Jakie znaczenie ma to, czy treść Biblii pozostała nienaruszona? Pomyśl: Czy zaufałbyś pokrzepiającym obietnicom dotyczącym przyszłości, gdybyś nie był pewien, że znajdowały się one w tej Księdze od samego początku? (Rzymian 15:4). Czy kierowałbyś się zasadami biblijnymi przy podejmowaniu ważnych decyzji związanych z zatrudnieniem, rodziną albo wielbieniem Boga, gdybyś wiedział, że współczesne Biblie to po prostu kopie pełne błędów?

Chociaż oryginały ksiąg biblijnych nie są dostępne, to mamy do dyspozycji ich starożytne odpisy — tysiące manuskryptów. Jak to się stało, że mimo upływu czasu, sprzeciwu oraz prób manipulowania tekstem przetrwały one do dziś? Jak ten fakt pozwala nabrać przekonania o autentyczności współczesnych Biblii? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w kolejnych artykułach.