Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy jesteś gotów to przeanalizować?

Czy jesteś gotów to przeanalizować?

CZY uważasz się za chrześcijanina? Jeśli tak, to należysz do przeszło dwóch miliardów ludzi, którzy podają się za naśladowców Chrystusa. To prawie co trzeci człowiek na ziemi. Obecnie do religii chrześcijańskich zalicza się tysiące wyznań, jednak głoszą one sprzeczne nauki. Tak więc twoje wierzenia mogą się bardzo różnić od wierzeń innych osób uważających się za chrześcijan. Czy to rzeczywiście ważne, w co wierzysz? Owszem — jeśli chcesz wyznawać chrystianizm, którego nauki są oparte na Biblii.

Pierwsi naśladowcy Jezusa Chrystusa stali się znani jako „chrześcijanie” (Dzieje 11:26). Nie potrzebowali innych nazw, ponieważ istniała tylko jedna religia chrześcijańska. Wszyscy jednomyślnie trzymali się nauk i wytycznych Założyciela chrystianizmu — Jezusa Chrystusa. A jak wygląda to w twoim kościele? Czy jesteś przekonany, że głosi on to, czego uczył Jezus i w co wierzyli jego pierwsi naśladowcy? Jak możesz to ustalić? Jest tylko jeden sposób — zbadać to na podstawie Biblii.

Pomyśl: Jezus Chrystus miał głęboki szacunek dla Pism i uznawał je za Słowo Boże. Nie pochwalał tych, którzy rozwadniali prawdę, stawiając tradycje ludzkie ponad nauki biblijne (Marka 7:9-13). Możemy z tego wyciągnąć wniosek, że prawdziwi naśladowcy Jezusa opierają swoje wierzenia na Biblii. Dlatego każdy chrześcijanin powinien się zastanowić: „Czy nauki mojego kościoła są zgodne z Biblią?”. Aby znaleźć odpowiedź, warto je porównać z tym, czego rzeczywiście uczy ta Księga.

Jezus głosił, że nasz sposób wielbienia Boga powinien się opierać na prawdzie — prawdzie, którą można znaleźć w Biblii (Jana 4:24; 17:17). Z kolei apostoł Paweł napisał, że wybawienie zależy od „dokładnego poznania prawdy” (1 Tymoteusza 2:4). Tak więc to, czy opieramy wierzenia na dokładnej wiedzy biblijnej, jest sprawą szczególnej wagi. Od tego przecież zależy nasze wybawienie!

JAK PORÓWNAĆ SWOJE WIERZENIA Z BIBLIĄ

Przeczytaj sześć poniższych pytań i zwróć uwagę na biblijne odpowiedzi. Odszukaj podane wersety i zastanów się, jakie płyną z nich wnioski. Potem zapytaj siebie: „Jak nauki mojego kościoła wypadają w porównaniu z tym, co mówi Biblia?”.

Rozważenie tych sześciu pytań pokazuje, jak możesz dokonać najważniejszej analizy w swoim życiu. Czy chciałbyś porównać z Biblią także inne nauki twojego kościoła? Świadkowie Jehowy z przyjemnością pomogą ci przeanalizować czystą prawdę biblijną. Zachęcamy cię, żebyś poprosił któregoś ze Świadków o bezpłatne studium Biblii albo odwiedził serwis internetowy jw.org.