Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | BIBLIA — HISTORIA PRZETRWANIA

Dlaczego Biblia przetrwała

Dlaczego Biblia przetrwała

Biblia zachowała się do naszych czasów. Dzięki temu możesz ją posiadać i czytać. A jeśli wybierzesz dobry przekład, możesz być pewien, że czytasz wiarygodne tłumaczenie oryginalnego tekstu *. Ale dlaczego Biblia przetrwała — często w zadziwiających okolicznościach — mimo działania czasu, zaciekłego sprzeciwu i prób ingerowania w jej treść? Co niezwykłego jest w tej Księdze?

„Teraz jestem przekonany, że Biblia to dar od Boga”

Wiele osób studiujących Biblię dochodzi do tego samego wniosku, co apostoł Paweł: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16). Wierzą oni, że Biblia ocalała, ponieważ pochodzi od Boga i to On zadbał, by zachowała się do dziś. Cytowany w pierwszym artykule Faizal postanowił w końcu osobiście to zbadać i zaczął studiować Biblię. Był zaskoczony tym, czego się dowiedział. Uświadomił sobie, że wcale nie popiera ona wielu nauk popularnych w religiach chrześcijaństwa. Ponadto poruszyło go wyjawione w tej Księdze Boże zamierzenie co do ziemi.

Faizal mówi: „Teraz jestem przekonany, że Biblia to dar od Boga. Skoro Bóg stworzył wszechświat, to czy nie był w stanie dać nam książki i zadbać, żeby ocalała? Zaprzeczanie temu byłoby pomniejszaniem Jego mocy. A kim ja jestem, żeby kwestionować moc Wszechmocnego?” (Izajasza 40:8).

^ ak. 3 Zobacz artykuł „Jak znaleźć dobry przekład Pisma Świętego?”, zamieszczony w Strażnicy z 1 maja 2008 roku.