Przejdź do zawartości

Czy Biblia zawiera myśli Boga?

Biblijna odpowiedź

Wielu pisarzy biblijnych wprost napisało, że informacje, które przekazywali, pochodziły od Boga. Oto kilka przykładów:

  • Król Dawid: „Mówił przeze mnie duch Jehowy i Jego słowo było na moim języku” (2 Samuela 23:1, 2).

  • Prorok Izajasz: „Oto, co powiedział Wszechwładny Pan, Jehowa Zastępów” (Izajasza 22:15).

  • Apostoł Jan: „Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg” (Objawienie 1:1).