Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy którakolwiek religia zasługuje na zaufanie?

Czy którakolwiek religia zasługuje na zaufanie?

Jeśli zawiodłeś się na jakiejś religii, może ci być trudno zaufać jakiejkolwiek innej. Bądź jednak pewny, że istnieje religia godna zaufania. Gdy Jezus przebywał na ziemi, zebrał grupę wiernych uczniów i pokazał im, jak żyć według zasad Bożych. Jego prawdziwych naśladowców — szczerych ludzi, którzy starają się stosować w praktyce zasady chrześcijańskie — można spotkać również dzisiaj. Gdzie?

Estelle, wspomniana w jednym z wcześniejszych artykułów, mówi: „W końcu poznawanie Biblii zaproponowali mi Świadkowie Jehowy. Szybko pojęłam znaczenie słów z Jana 8:32: ‚Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli’”.

Ray, którego też już cytowaliśmy, zauważa: „Studiując Biblię z pomocą Świadków Jehowy, dowiedziałem się, że Bóg nie jest odpowiedzialny za cierpienia. Ujęło mnie, że chociaż ma powód je dopuszczać, to jednocześnie obiecuje wkrótce je wyeliminować”.

Oczywiście trudno jest płynąć pod prąd — trzymać się wysokich norm moralnych, gdy większość je lekceważy. Ale to jest możliwe. Sporo ludzi pragnie pomocy w zrozumieniu Biblii i stosowaniu jej zasad. Właśnie dlatego Świadkowie Jehowy bezpłatnie prowadzą miliony domowych studiów biblijnych. Każdego tygodnia rzesze ludzi dowiadują się, czego naprawdę uczy Biblia. Dzięki temu przybliżają się oni do Stwórcy i zmieniają życie na lepsze *.

Zapytaj Świadków Jehowy, dlaczego ufają swojej religii

Kiedy następnym razem spotkasz Świadków Jehowy, zapytaj ich, dlaczego ufają swojej religii. Przeanalizuj ich nauki i postępowanie. I wtedy odpowiedz sobie na pytanie, czy istnieje religia, której możesz zaufać.

^ ak. 5 Więcej informacji można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).