Przejdź do zawartości

Jak znaleźć religię prawdziwą?

Jak znaleźć religię prawdziwą?

Biblijna odpowiedź

 Aby wykazać różnicę między ludźmi, którzy praktykują religię prawdziwą, a tymi, którzy tego nie robią, w Biblii powiedziano: „Rozpoznacie ich po ich owocach. Czyż zbiera się z cierni winogrona albo z ostu figi?” ​(Mateusza 7:16). Tak jak winorośl można odróżnić od kolczastego krzewu po tym, co rodzi, tak religię prawdziwą można odróżnić od fałszywej po wydawanych przez nią owocach.

  1.   Religia prawdziwa uczy prawdy opartej na Biblii, a nie na ludzkich filozofiach (Jana 4:24; 17:17). Przekazuje między innymi prawdę o duszy oraz o nadziei na życie wieczne w raju na ziemi (Psalm 37:29; Izajasza 35:5, 6; Ezechiela 18:4). Nie powstrzymuje się też od demaskowania obłudy religijnej (Mateusza 15:9; 23:27, 28).

  2.   Religia prawdziwa pomaga ludziom poznać Boga i Jego imię, Jehowa (Psalm 83:18; Izajasza 42:8; Jana 17:3, 6). Nie naucza, że jest On niepojęty czy odległy; uczy natomiast, że Bóg chce, byśmy nawiązali z Nim więź (Jakuba 4:8).

  3.   Religia prawdziwa podkreśla, że to poprzez Jezusa Bóg zapewnia wybawienie (Dzieje 4:10, 12). Jej wyznawcy przestrzegają przykazań Jezusa i starają się naśladować jego przykład (Jana 13:15; 15:14).

  4.   Religia prawdziwa kieruje uwagę na to, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest Królestwo Boże. Wyznające ją osoby aktywnie opowiadają innym o tym Królestwie (Mateusza 10:7; 24:14).

  5.   Religia prawdziwa krzewi niesamolubną miłość (Jana 13:35). Uczy szacunku dla każdej grupy etnicznej i jest otwarta na ludzi ze wszystkich ras, kultur, języków i środowisk (Dzieje 10:34, 35). Jej wyznawcy, pobudzani miłością, nie uczestniczą w wojnach (Micheasza 4:3; 1 Jana 3:11, 12).

  6.   Religia prawdziwa nie ma opłacanej klasy duchownych, a jej wyznawcy nie noszą szumnych tytułów religijnych (Mateusza 23:8-12; 1 Piotra 5:2, 3).

  7.   Religia prawdziwa zachowuje całkowitą neutralność w sprawach politycznych (Jana 17:16; 18:36). Jej wyznawcy okazują jednak szacunek i posłuszeństwo władzom, zgodnie z biblijnym nakazem: „Spłacajcie to, co Cezara, Cezarowi [oznaczającemu władze świeckie], a co Boże, Bogu” ​(Marka 12:17; Rzymian 13:1, 2).

  8.   Religia prawdziwa nie sprowadza się do odprawiania obrzędów czy ceremonii, ale jest drogą życiową. Jej wyznawcy trzymają się wzniosłych zasad moralnych w każdej dziedzinie życia (Efezjan 5:3-5; 1 Jana 3:18). Nie są ludźmi ponurymi, bo wielbienie „szczęśliwego Boga” sprawia im radość (1 Tymoteusza 1:11).

  9.   Osoby praktykujące religię prawdziwą należą do mniejszości (Mateusza 7:13, 14). Często są lekceważone, wyszydzane i prześladowane za to, że wykonują wolę Bożą (Mateusza 5:10-12).

Religia nie jest prawdziwa tylko dlatego, że komuś odpowiada

 Jeżeli przy wyborze religii kierujemy się wyłącznie tym, jakie wzbudza w nas uczucia, możemy podjąć złą decyzję. W związku z religią Biblia przepowiedziała, że nastaną czasy, gdy ludzie „nagromadzą sobie nauczycieli, by im łechtali uszy” ​(2 Tymoteusza 4:3). Jednak zgodnie z biblijną zachętą powinniśmy praktykować „formę oddawania czci, która jest czysta i nieskalana z punktu widzenia naszego Boga i Ojca”, choćby religia taka była niepopularna (Jakuba 1:27; Jana 15:18, 19).