Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

A7-G

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Ostatni etap służby Jezusa — w Jerozolimie i okolicach (część 1)

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

8 nisan 33 n.e.

Betania

Jezus przybywa na sześć dni przed Paschą

     

11:55 do 12:1

9 nisan

Betania

Maria wylewa olejek na jego głowę i stopy

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania; Betfage; Jerozolima

Jezus tryumfalnie wjeżdża na ośle do Jerozolimy

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 nisan

Betania; Jerozolima

Przeklina drzewo figowe; ponownie oczyszcza świątynię

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerozolima

Naczelni kapłani i uczeni w piśmie zastanawiają się, jak zabić Jezusa

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Przemawia Jehowa; Jezus zapowiada swoją śmierć; brak wiary Żydów spełnieniem proroctwa Izajasza

     

12:20-50

11 nisan

Betania; Jerozolima

Czego uczy zdarzenie z uschniętym drzewem figowym

21:19-22

11:20-25

   

Jerozolima, świątynia

Kto dał Jezusowi władzę; przypowieść o dwóch synach

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Przypowieści o niegodziwych hodowcach i o uczcie weselnej

21:33 do 22:14

12:1-12

20:9-19

 

Jezus odpowiada na pytania dotyczące Boga i Cezara, zmartwychwstania oraz najważniejszego przykazania

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Pyta tłum, czy Chrystus to syn Dawida

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Potępia uczonych w piśmie i faryzeuszy

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Zwraca uwagę na datek wdowy

 

12:41-44

21:1-4

 

Góra Oliwna

Znak przyszłej obecności Jezusa

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Przypowieści o 10 dziewicach, o talentach oraz o owcach i kozach

25:1-46

     

12 nisan

Jerozolima

Przywódcy żydowscy spiskują, żeby zabić Jezusa

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judasz knuje zdradę

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 nisan (czwartek po południu)

Jerozolima i okolice

Przygotowania do ostatniej Paschy

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 nisan (czwartek wieczorem)

Jerozolima

Posiłek paschalny z apostołami

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Jezus myje apostołom nogi

     

13:1-20