Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Fattigdom

Fattigdom

Til tross for velmente forsøk på å løse problemet er det millioner som lever i fattigdom.

Hvordan kan fattige være lykkelige?

HVA FOLK SIER

Mange tror at det er materiell velstand som er nøkkelen til et lykkelig og meningsfylt liv, og at suksess stort sett avhenger av hvor mye penger man har. Man regner ikke med at de som er fattige og har liten eller ingen tilgang til grunnleggende utdannelse, god helsehjelp eller andre goder, skal kunne være lykkelige og ha et godt liv.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen lærer at ekte lykke ikke avhenger av ens økonomiske situasjon, men av ens åndelige ve og vel og ens forhold til Skaperen. Bibelen sier: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» (Matteus 5:3) Uansett økonomisk situasjon prøver de som er klar over sitt åndelige behov, å finne ut hva Gud mener om ting, og dermed lærer de bibelske sannheter som gir ekte trøst og fred i sinnet. Det er dette som gjør en virkelig lykkelig.

De som forstår og følger Bibelens råd, er bedre i stand til å takle fattigdom. Bibelen får for eksempel folk til å unngå skadelige vaner, som det å røyke eller misbruke alkohol. Slike ting er sløsing med penger og kan etter hvert kreve dyr medisinsk behandling. – Ordspråkene 20:1; 2. Korinter 7:1.

Bibelen advarer også mot de skadelige konsekvensene av grådighet og materialisme. (Markus 4:19; Efeserne 5:3) Denne veiledningen kan hjelpe oss til å ikke kaste bort penger på gambling eller få ‘kjærlighet til penger’, som Bibelen kaller «en rot til alle slags skadelige ting». (1. Timoteus 6:10) Bibelen sier: «Selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.» (Lukas 12:15) Enkelt sagt kan ikke livet kjøpes for penger. Men når vi følger Bibelens vise råd, kan vi få et meningsfylt liv og bli virkelig lykkelige.

Selv om de som lever i fattigdom, kanskje må streve for å skaffe mat, klær og husly, kan de finne mye glede i livet hvis de prøver å være fornøyd, bruker livet på å glede Skaperen og gjør hans vilje. De ser sannheten i Bibelens løfte: «Jehovas velsignelse – det er den som gjør rik, og han føyer ingen smerte til den.» – Ordspråkene 10:22.

NØKKELSKRIFTSTED: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» – Matteus 5:3.

 Kommer det noen gang til å bli slutt på fattigdom?

HVA BIBELEN SIER

Menneskers nødhjelp har ikke kunnet løse fattigdomsproblemet, men Gud skal til sin fastsatte tid ta tak i roten til problemet – den tilbøyeligheten folk og regjeringer har til bare å tenke på egne interesser. (Forkynneren 8:9) Han skal bytte ut menneskelige styresmakter som lar seg lede av egeninteresse. Hans rike, hans himmelske regjering, skal gi alle på jorden alt de trenger. Bibelen sier uttrykkelig at Kongen i Guds rike skal ha medfølelse med de fattige og hjelpe dem. «Han skal utfri den fattige som roper om hjelp ... Han skal synes synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse.» – Salme 72:12–14.

Jorden skal bli et paradis der alle har et sted å bo og nok mat. Det skal ikke lenger finnes spor av fattigdom. I den bibelske boken Jesaja lover Gud dette når det gjelder hans folk: «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. ... sine henders verk kommer mine utvalgte til å bruke fullt ut.» (Jesaja 65:21, 22) Istedenfor å slite med å få endene til å møtes skal alle få være med på et «gjestebud» med god mat og andre ting som Jehova vil gi dem. – Jesaja 25:6.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

For dem som er fattige, er det en stor hjelp å tenke på Guds løfte om en verden uten fattigdom. Det minner dem om at Gud bryr seg om dem, og at det snart skal bli slutt på det daglige slitet. Dette kan gi dem styrke til å holde ut under vanskelige forhold nå.

NØKKELSKRIFTSTED: «Han skal utfri den fattige som roper om hjelp ... Han skal synes synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse.» – Salme 72:12, 13.