Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

En løsning på hjemløshet og fattigdom

En løsning på hjemløshet og fattigdom

Joe er en amerikansk krigsveteran. På grunn av personlige tragedier og familietragedier var han hjemløs i hele 18 år. Et år begynte han å gå på biblioteket. Av og til snakket han med en av bibliotekarene der. Disse samtalene forandret livet hans.

Martín, en ung mann i Argentina, følte seg tom åndelig sett. Han syntes livet var meningsløst. I sin søken etter en mening drog han hjemmefra og endte opp med å bo på en strand. Men istedenfor å finne de svarene han lette etter, ble han dypt deprimert. Oppløst i tårer bønnfalt han Gud: «Hvis du finnes, så hjelp meg til å finne deg.» Hva ble utfallet? Det skal vi komme tilbake til.

FOLK blir hjemløse av forskjellige grunner. Noen, som Joe, opplever personlige tragedier. Andre, som Martín, trekker seg bort fra det «normale» liv, som de oppfatter som en meningsløs rutine. Andre igjen blir hjemløse på grunn av fattigdom, naturkatastrofer, vold i hjemmet, narkotika- eller alkoholmisbruk, psykiske lidelser, dyre boliger eller arbeidsledighet.

En gang trodde man at hjemløshet var begrenset til utviklingsland eller til land som var rammet av krig eller økonomisk nedgang, men det har nå også «blitt et stort samfunnsproblem i de fleste industriland», sier psykologiprofessor Paul Toro. * Medvirkende årsaker kan være myndighetenes politikk når det gjelder hjelp til lavtlønnede familier, og stadig større forskjeller i inntekt.

Mange er bekymret for morgendagen. Men noen har blitt mindre bekymret etter at de har fått vite hva Bibelen sier om framtiden – et emne vi skal komme nærmere inn på senere. Bibelen kan også hjelpe oss ved at den gir oss fornuftige prinsipper å leve etter – prinsipper som kan føre til at vi oppnår større økonomisk  trygghet og bedre psykisk helse, noe Joe og Martín erfarte.

BIBELEN FORANDRET LIVET HANS

«Joe virket intelligent, høflig og beskjeden», sier Cindi, som ofte traff ham på biblioteket der hun jobbet. Som et av Jehovas vitner gav hun ham bladene Vakttårnet og Våkn opp! og inviterte ham til å komme på et møte. Der ble han møtt med vennlighet og respekt, så han begynte å komme regelmessig. Han tok også imot tilbudet om et personlig bibelstudium fra en av mennene i menigheten.

Joe fikk selvrespekt ved å studere Bibelen

Joe ble veldig oppmuntret av det han lærte, og begynte å leve etter det som står i Bibelen, selv om det betydde at han måtte gjøre store forandringer. Han lærte for eksempel at livet er en gave fra Gud som bør behandles med respekt, og at røyking forurenser kroppen. (Salme 36:9) Derfor sluttet han å røyke, i samsvar med prinsippet i 2. Korinter 7:1: «La oss rense oss for enhver besmittelse av kjød.» I tillegg til at Joes avgjørelse var bra for helsen hans, sparte han også penger.

Etter å ha lagt seg på hjertet det Bibelen sier om å gjøre det man kan for å dekke sine egne materielle behov, begynte Joe å se seg om etter en jobb. * (1. Tessaloniker 4:11, 12) «Det finnes ikke noe bedre for et menneske enn å spise og drikke og la sin sjel se det som er godt, på grunn av sitt harde arbeid», står det i Forkynneren 2:24. Et ærlig arbeid gir oss verdighet og selvrespekt. Og det setter oss i stand til å hjelpe dem som trenger det. – Efeserne 4:28.

Menigheten så Joes oppriktighet og «tok imot ham med åpne armer», forteller Cindi. «Noen hjalp ham med å lete etter et passende sted å bo og å søke om andre ting han hadde krav på.» Joe fortsatte å gjøre forandringer, og med tiden ble han døpt som et av Jehovas vitner. Nå kan han vise til sine egne erfaringer når han oppmuntrer andre til å lese Bibelen og dermed få visdom fra Gud. – Ordspråkene 3:13, 14.

HAN FANT MENINGEN MED LIVET

Martín begynte å lete etter meningen med livet da han var 20. «Jeg undersøkte forskjellige religioner og filosofiske retninger, og jeg brukte narkotika», sier han. «Jeg håpet å kunne gjøre noe med den tomheten jeg følte inni meg, men til ingen nytte.» Han bodde en stund i California og flyttet etter hvert til Hawaii. «Jeg trodde jeg hadde funnet paradiset», forteller han. Men den vakre naturen fjernet ikke tomheten. «Jeg ble så nedtynget av depresjon at jeg til og med tenkte på å ta livet mitt.» Det var da han oppløst i tårer bønnfalt Gud: «Hvis du finnes, så hjelp meg til å finne deg.»

Martín har nå et positivt syn på livet

Martín kom til å tenke på at han hadde sett et skilt hvor det stod «Rikets sal – Jehovas vitner». Han bestemte seg for å gå på et møte. «Jeg kom inn med langt hår og skjegg og hadde på meg de samme klærne som jeg hadde gått med i månedsvis», forteller han. «Men jeg ble likevel godt mottatt.» Martín tok imot tilbudet om et personlig bibelstudium og gikk regelmessig fra sitt «hjem» på stranden til torget i byen, hvor studiet ble holdt.

 Endelig begynte Martín å få tilfredsstillende svar på spørsmålene sine. Resultatet var at depresjonen etter hvert forsvant, og han fikk erfare det Jesus sa: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» – Matteus 5:3.

‘Folk var forbauset over de forandringene jeg gjorde’

Det ble tydelig at Martín hadde fått et nytt syn på livet. Han begynte å ta kontroll over livet sitt ved å følge de samme bibelske prinsippene som dem som hadde hjulpet Joe, som er nevnt tidligere. Martín begynte å tenke på hvordan han så ut, og noen Jehovas vitner hjalp ham til å finne en jobb og et sted å bo. «Før var jeg kjent blant folk i området som ‘den hjemløse mannen’, men nå var de forbauset over de forandringene jeg gjorde», forteller han.

Senere flyttet Martín tilbake til Argentina, hvor han ble døpt som et av Jehovas vitner. Nå er han glad for at han kan hjelpe andre åndelig sultne mennesker til å finne svarene på livets store spørsmål.

NÅR HJEMLØSHET OG FATTIGDOM IKKE FINNES MER

Jeremia, en tjener for Gud i gammel tid, levde i en svært vanskelig periode. Hjemlandet hans ble invadert av en grusom fiende, og mange ble landflyktige eller slaver. (Klagesangene 1:3) Selv om Jeremia ble spart, mistet han praktisk talt alt han eide. I sin sorg bad han: «Husk min nød og min hjemløshet.» – Klagesangene 3:19.

Til tross for disse vanskelighetene sank ikke Jeremia ned i bunnløs fortvilelse. Hvorfor ikke? For det første visste han at Jehova ikke ville svikte ham. (Jeremia 1:8) For det andre studerte han Skriftene. De forteller om en tid da fattigdom og lidelser  skal bli erstattet av fred og sikkerhet. – Salme 37:10, 11.

Det er ikke menneskene, men en fullkommen regjering som kalles Guds rike, som skal skape slike forhold. (Daniel 7:13, 14) Kongen i det riket er ingen ringere enn Jesus Kristus. Da han var på jorden, hadde han stor medfølelse med de fattige. (Lukas 7:22; 14:13) Under hans styre skal «den rettferdige spire, og det skal være fred i overflod . . . han skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har. Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel». – Salme 72:7, 12, 14.

«De skal visselig bygge hus og bo i dem.» – Jesaja 65:21

Guds rike var det sentrale i Jesu lære. (Lukas 4:43) Han lærte til og med menneskene å be: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6:9, 10) Hvordan vil livet på jorden bli når Guds rike har tatt full kontroll? Bibelen maler et flott bilde av hvordan det skal bli. For eksempel sier den om Guds rikes borgere:

  • «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge og en annen til å bo; de kommer ikke til å plante og en annen til å spise . . . sine henders verk kommer mine utvalgte til å bruke fullt ut.» – Jesaja 65:21, 22.

  • «De skal sitte hver under sin vinranke og under sitt fikentre, og det vil ikke være noen som får dem til å skjelve; for hærstyrkenes Jehovas munn har talt.» – Mika 4:4.

Et slikt sikkert håp kan hjelpe oss til å holde motet oppe når vi har det vanskelig. Bibelske prinsipper kan dessuten hjelpe oss til å ha et meningsfylt og tilfredsstillende liv allerede nå, slik som Joe, Martín og mange andre har oppdaget. Vår Skaper, Jehova Gud, gir oss denne garantien: «Den som lytter til meg, han skal bo trygt og ikke bli forstyrret av ulykkens redsel.» (Ordspråkene 1:33) Måtte du også få oppleve dette!

^ avsn. 6 På grunn av konflikter, vold og forfølgelse har millioner av mennesker blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. Mange har blitt flyktninger eller er på flukt i eget land. Dette problemet ble drøftet i Våkn opp! for 22. januar 2002.

^ avsn. 11 Noen som ønsker å arbeide, kan ikke gjøre det på grunn av nedsatt funksjonsevne, dårlig helse eller alderdom. Det Gud misliker, er at «noen ikke vil arbeide». – 2. Tessaloniker 3:10.