Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 7

Hva er Guds rike?

Hva er Guds rike?

1. Hva er Guds rike?

Hvorfor er Jesus en ideell Konge? – MARKUS 1:40–42.

Guds rike er en regjering i himmelen. Dette riket skal erstatte alle andre regjeringer og sørge for at Guds vilje skjer både i himmelen og på jorden. Dette er virkelig et godt budskap. Guds rike skal snart dekke menneskenes behov for et godt styre. Det skal forene alle som lever på jorden. – Les Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10; 24:14.

Det er naturlig at et rike har en hersker. Jehova har utnevnt sin Sønn, Jesus Kristus, til å være Konge i Guds rike. – Les Åpenbaringen 11:15.

Se videoen Hva er Guds rike?

2. Hvorfor er Jesus den ideelle Konge?

Guds Sønn er den ideelle Konge, for han er god og kjærlig, og han står fast for det som er rett. (Matteus 11:28–30) Han har også stor nok makt til å kunne hjelpe folk, for han skal herske over hele jorden fra himmelen. Etter at han var blitt oppreist fra døden, steg han opp til himmelen og satte seg ved Jehovas høyre hånd for å vente. (Hebreerne 10:12, 13) Med tiden ga Gud ham makt til å begynne å herske. – Les Daniel 7:13, 14.

3. Hvem skal herske sammen med Jesus?

En gruppe som kalles «Den Aller Høyestes hellige», skal herske sammen med Jesus i himmelen. (Daniel 7:27) De første som ble utvalgt til å være blant disse, var Jesu trofaste apostler. Helt fram til vår tid har Jehova fortsatt å velge ut trofaste menn og kvinner som sine «hellige». I likhet  med Jesus får de en åndelig kropp når de blir oppreist fra døden. – Les Johannes 14:1–3; 1. Korinter 15:42–44.

Hvor mange er det som skal til himmelen? Jesus omtalte dem som en ’liten hjord’. (Lukas 12:32) Denne «lille hjord» vil til slutt bestå av 144 000. De skal herske over jorden sammen med Jesus. – Les Åpenbaringen 14:1.

4. Hva skjedde da Jesus begynte å herske?

Guds rike begynte å herske i 1914. * Det første Jesus gjorde som Konge, var å kaste Satan og hans demoner ned til jorden. Satan ble rasende og begynte å forårsake vanskeligheter over hele jorden. (Åpenbaringen 12:7–10, 12) Siden da er menneskenes problemer blitt stadig mer omfattende. Krig, sult, epidemier og jordskjelv er alt sammen en del av et tegn på at Riket snart skal overta styret over jorden. – Les Lukas 21:7, 10, 11, 31.

5. Hva utretter Guds rike?

Ved hjelp av et verdensomfattende forkynnelsesarbeid forener Guds rike allerede nå en stor skare av mennesker fra alle nasjoner. Millioner av ydmyke mennesker blir Jesu undersåtter. Guds rike kommer til å beskytte dem når det ødelegger den nåværende onde verden. Så alle som ønsker å leve under Guds rike, må lære hvordan de kan bli lydige undersåtter av Jesus. – Les Åpenbaringen 7:9, 14, 16, 17.

I løpet av en periode på 1000 år kommer Riket til å gjennomføre det som var Guds opprinnelige hensikt med menneskene. Hele jorden skal bli et paradis. Til slutt kommer Jesus til å gi Riket tilbake til sin Far. (1. Korinter 15:24–26) Kanskje du har lyst til å fortelle noen du kjenner, om Guds rike? – Les Salme 37:10, 11, 29.

 

^ avsn. 6 Mer informasjon om hvordan profetiene i Bibelen peker fram mot året 1914, finner du på sidene 217–220 i boken Hva kan Bibelen lære oss?