Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Ekteskapet

Ekteskapet

Er ekteskapet bare en avtale mellom to mennesker?

«Det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» – Matteus 19:6.

HVA BIBELEN SIER

I Guds øyne er ekteskapet mye mer enn en avtale mellom to mennesker. Det er en hellig ordning mellom en mann og en kvinne. Bibelen sier: «Fra skapningens begynnelse ‘gjorde [Gud] dem til mann og kvinne. Av den grunn skal en mann forlate sin far og mor, og de to skal være ett kjød’ . . . Derfor, det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» * – Markus 10:6–9; 1. Mosebok 2:24.

Ordene «det som Gud har forent i samme åk» betyr ikke at Gud bestemmer hvem en person skal gifte seg med. Men ved å peke på at det er Skaperen som står bak ekteskapsordningen, understreker Bibelen alvoret i det å inngå ekteskap. De som betrakter ekteskapet sitt på denne måten, behandler det som et hellig, varig bånd, noe som styrker dem i deres beslutning om å få et godt ekteskap. Dersom de vender seg til Bibelen for å få veiledning med hensyn til sine respektive roller som mann og kone, øker de sjansene for å lykkes.

 Hva er mannens rolle?

«En mann er sin hustrus hode.» – Efeserne 5:23.

HVA BIBELEN SIER

For at en familie skal fungere godt, er noen nødt til å ta de endelige avgjørelsene. Bibelen har gitt mannen det ansvaret. Men det gir ham ingen rett til å være en diktator eller en tyrann. Det betyr heller ikke at han kan unndra seg sitt ansvar. Det ville undergrave hans kones respekt for ham og legge unødvendige byrder på henne. Gud forventer at mannen skal arbeide hardt for å dra omsorg for sin kone og vise henne ære som sin nærmeste og mest fortrolige venn. (1. Timoteus 5:8; 1. Peter 3:7) I Efeserne 5:28 står det at mennene bør «elske sine hustruer som sine egne legemer».

En mann som virkelig elsker sin kone, setter pris på hennes evner og anlegg og tar respektfullt hensyn til hennes synspunkter, spesielt når det gjelder ting som angår hele familien. Han bør ikke insistere på å gjøre tingene på sin måte bare fordi han er familiens hode. Da den gudfryktige mannen Abraham ikke ville høre på sin kones fornuftige råd i et familiespørsmål, sa Jehova Gud til ham: «Lytt til hennes røst.» (1. Mosebok 21:9–12) Abraham var ydmyk og gjorde som Jehova sa, og familien gledet seg over fred og enhet og dessuten over å ha Guds velsignelse.

Hva er kvinnens rolle?

«Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn.» – 1. Peter 3:1.

HVA BIBELEN SIER

Før Gud skapte en kone til det første mennesket, sa han: «Det er ikke godt for mennesket å fortsette å være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham.» (1. Mosebok 2:18) Et motstykke er noe som kompletterer noe, eller utfyller det. Gud skapte altså kvinnen, ikke for at hun skulle være lik mannen eller konkurrere med ham, men for at hun skulle være hans motstykke. Sammen kunne de fullføre det oppdraget Gud hadde gitt dem – å sette barn til verden og fylle jorden med etterkommere. – 1. Mosebok 1:28.

For å sette kvinnen i stand til å fylle sin rolle gav Gud henne de best tenkelige fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper. Når en kvinne på en klok og kjærlig måte legger disse egenskapene for dagen, bidrar hun sterkt til lykke i ekteskapet. Det vil også glede mannen og gjøre ham følelsesmessig trygg. Gud sier at en slik flott kvinne fortjener å bli lovprist. * – Ordspråkene 31:28, 31.

^ avsn. 5 Bibelen tillater skilsmisse på grunnlag av seksuell utroskap. – Matteus 19:9.

^ avsn. 14 I den faste artikkelserien «Hjelp for familien» i Våkn opp! finner du mange nyttige råd når det gjelder ekteskap og familieliv.