Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Moralske verdier som gjør livet rikere

Moralske verdier som gjør livet rikere

Christina kunne ikke tro sine egne øyne! Hun hadde nettopp funnet en svart plastpose med en veldig stor pengesum – et beløp som tilsvarte over 20 årslønner for henne! Og hun visste hvem eieren var. Hva skulle hun gjøre? Hva ville du ha gjort? Det du svarer, viser hvordan du ser på ærlighet, og hvor høyt du setter denne moralske verdien.

Hva er egentlig verdier? Det er moralske eller etiske prinsipper som vi synes er gode og viktige. De kan innbefatte tilgivelse, ærlighet, kjærlighet, respekt for livet og selvkontroll. Våre verdier påvirker derfor vår oppførsel, våre prioriteringer og vårt forhold til andre, og også den moralske veiledningen vi gir barna våre. Men til tross for at de moralske verdiene er så viktige, får de stadig mindre betydning.

VERDIENE UNDERGRAVES

I 2008 intervjuet forskere i USA over 200 ungdommer om deres syn på moralske verdier. «Det som er nedslående, er hvor lite de tenker på og snakker om moralske spørsmål», sa David Brooks i The New York Times. De fleste mente at slike ekstreme ting som voldtekt og drap er galt, men utover det «var ikke moral inne i bildet, ikke engang når de tenkte på ting som fyllekjøring, juksing på skolen eller det å være utro mot en partner». Som en ungdom sa det: «Jeg er egentlig ikke så opptatt av hva som er rett og galt.» Mange så det slik: «Hvis det føles riktig, så gjør  det. Følg hjertet ditt.» Er det klokt å tenke slik?

Selv om menneskehjertet kan vise stor kjærlighet og medfølelse, kan det også være ‘forrædersk og desperat’. (Jeremia 17:9) Denne sørgelige realiteten ser vi tydelig i hvordan det moralske landskapet i verden rundt oss forandrer seg – en utvikling som Bibelen lenge har forutsagt. Den sier at menneskene «i de siste dager» skulle være «egoistiske, griske, skrytende og innbilske» og dessuten ‘uvennlige og voldsomme’. De skulle også «hate det gode» og «elske nytelse mer enn Gud». – 2. Timoteus 3:1–5, Good News Translation.

Disse realitetene bør få oss til å granske vårt hjerte, ikke stole blindt på det. Bibelen sier: «Den som setter sin lit til sitt eget hjerte, er uforstandig.» (Ordspråkene 28:26) Hjertet må justeres i samsvar med sunne verdier hvis det skal kunne lede oss på rett vei. Hvor kan vi finne slike verdier? Mange vender seg til Bibelen på grunn av dens visdom og ærlighet.

VERDIER VI KAN STOLE PÅ!

Bibelens verdier vitner om at de er skreddersydd for menneskene. La oss se på noen eksempler – egenskapene kjærlighet, godhet, gavmildhet og ærlighet.

Kjærlighet til andre.

«Hvis du har lært å elske, vil lykken ganske sikkert banke på din dør», sies det i boken Engineering HappinessA New Approach for Building a Joyful Life. Det er tydelig at vi mennesker trenger kjærlighet. Uten kjærlighet kan vi egentlig ikke være lykkelige.

Hva Bibelen sier: «Ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens bånd.» (Kolosserne 3:14) Han som skrev dette, sa også: «Hvis jeg . . . ikke har kjærlighet, da er jeg intet.» – 1. Korinter 13:2.

Denne kjærligheten er verken erotisk eller bare basert på følelser. Den blir styrt av prinsipper. Det er den slags kjærlighet som får oss til å hjelpe en fremmed som er i vanskeligheter, uten å tenke på at vi skal få noe igjen for det. I 1. Korinter 13:4–7 leser vi: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. [Den] er ikke skinnsyk, den skryter ikke, blir ikke oppblåst, oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sine egne interesser, blir ikke opphisset. Den holder ikke regnskap med krenkelsen. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannheten. Den tåler alt, . . . utholder alt.»

Når denne kjærligheten mangler i en familie, går det ut over alle sammen, spesielt barna. En som heter Monica, forteller at hun som barn ble misbrukt både fysisk, følelsesmessig og seksuelt. «Jeg følte meg uelsket og syntes alt var håpløst», sier hun. Men da hun var 15, flyttet hun til besteforeldrene sine, som er Jehovas vitner.

«I de to årene jeg bodde hos dem», sier Monica, «lærte de denne sjenerte jenta å bli utadvendt og kjærlig og å bry  seg om andre. De hjalp meg til å bli en respektabel, ung kvinne.» Nå er Monica lykkelig gift, og sammen med mannen sin og de tre barna deres viser hun andre kjærlighet ved å fortelle dem om Bibelens løfter.

En fiende av kjærligheten som er spesielt lumsk, er materialismen – den tanke at fornøyelser og materiell velstand er de verdiene som betyr mest. Men undersøkelser har gang på gang vist at folk trenger overraskende lite penger for å være lykkelige. De som antar et materialistisk verdisyn, investerer faktisk i det motsatte av lykke. En slik tanke har sin støtte i Bibelen, for i Forkynneren 5:10 står det: «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt. Også dette er tomhet.» Bibelen sier også: «La deres levemåte være fri for kjærlighet til penger.» – Hebreerne 13:5.

Godhet og gavmildhet.

«Hadde det ikke vært flott om man kunne gå i en butikk og kjøpe lykke som ville vare livet ut?» Dette spørsmålet ble stilt i en artikkel skrevet ved et forskningssenter tilknyttet California universitet i Berkeley. «Tanken er ikke så fjern fra virkeligheten som den kan høres ut – så lenge det du kjøper, er til en annen enn deg selv.» Poenget? Når vi gir, blir vi lykkeligere enn når vi får.

Hva Bibelen sier: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» – Apostlenes gjerninger 20:35.

Den beste måten å gi på – og som man har mest igjen for – er i mange tilfeller å gi av seg selv, det vil si av sin tid og sine krefter. Tenk for eksempel på det en som heter Karen, erfarte. Hun fikk se tre kvinner – en mor og de to voksne døtrene hennes – i en bil hvor panseret stod oppe. Moren og den ene av døtrene måtte nå et fly, men de fikk ikke start på bilen, og drosjen var forsinket. Karen tilbød seg å kjøre dem, enda flyplassen lå 45 minutter unna. De tok imot tilbudet. På tilbakeveien så Karen at den andre datteren fremdeles satt og ventet i bilen på parkeringsplassen.

«Mannen min kommer snart», sa hun.

«Fint. Jeg er glad det ordner seg», sa Karen. «Jeg skal gjøre noe hagearbeid utenfor Rikets sal, eller kirken min.»

«Er du et av Jehovas vitner?» spurte kvinnen.

«Ja», sa Karen, og det ble en kort samtale.

Noen uker senere fikk Karen et brev i posten. Der stod det blant annet: «Mor og jeg har ikke glemt hvor hjelpsom du var. Takket være deg nådde vi flyet! Søsteren min fortalte at du er et av Jehovas vitner, og det forklarer alt. Mor er et vitne, og det er jeg også, men jeg er ikke aktiv. Det skal jeg gjøre noe med så snart som mulig!» Karen ble veldig glad for at hun hadde kunnet hjelpe to av sine trosfeller. «Jeg gråt», sa hun.

Forfatteren Charles D. Warner skrev: «En av dette livs vakreste belønninger er  at ingen i all oppriktighet kan prøve å hjelpe en annen uten at han også hjelper seg selv.» Grunnen til det er at Gud har skapt oss mennesker med evnen til å gjenspeile hans verdifulle egenskaper og ikke være egoistiske. – 1. Mosebok 1:27.

Ærlighet.

Denne etiske verdien er grunnleggende for ethvert sivilisert samfunn. Uærlighet avler frykt, mistillit og sosialt forfall.

Hva Bibelen sier: «Hvem skal være gjest i [Guds] telt?» Svaret? «Den som vandrer uklanderlig og . . . taler sannhet i sitt hjerte.» (Salme 15:1, 2) Ja, ærlighet er, i likhet med de andre egenskapene vi har sett på, et personlighetstrekk. Denne verdien blir ikke styrt av omstendighetene eller av egennytte.

Hvordan gikk det med Christina, som fant en veske full av penger? Det hun ønsket innerst inne, var å glede Gud, ikke å bli rik. Så da den bekymrede eieren kom og lette etter vesken, fortalte hun at hun hadde funnet den. Han ble forbløffet over hennes ærlighet. Det ble arbeidsgiveren hennes også. Han forfremmet henne senere til butikksjef, en svært betrodd stilling. Det er virkelig bra å følge det rådet som blir gitt i 1. Peter 3:10: «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde . . . sine lepper fra å tale svik.»

«VANDRE PÅ DE GODES VEI»

De moralske verdiene vi finner i Bibelen, vitner om vår Skapers inderlige kjærlighet til oss, for disse verdiene setter oss i stand til å «vandre på de godes vei». (Ordspråkene 2:20; Jesaja 48:17, 18) Når vi vandrer på den veien, viser vi at vi på vår side elsker Gud, og det er noe vi har mye igjen for. Bibelen kommer med dette løftet: «Hold deg til [Guds] vei, og han skal opphøye deg til å ta jorden i eie. Når de onde blir avskåret, skal du se det.» – Salme 37:34.

Ja, de som holder seg til Bibelens normer, har en enestående framtid i vente – liv i en fredelig verden, hvor alt det onde er borte! De verdiene vi finner i Bibelen, er virkelig verdt å se nærmere på.