Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Tyskland

I 2012 bestemte en av Tysklands høyeste domstoler at man ikke kan melde seg ut av en kirke som har status som en «offentlig sammenslutning», og likevel fortsette å regne seg som medlem av denne kirken. Katolikker som formelt forlater kirken og av den grunn ikke betaler kirkeskatt, men likevel fortsetter å praktisere sin tro, kan bli utestengt fra nattverden, skriftemålet og stillinger innen kirken, og de kan kanskje også bli nektet kirkelig begravelse.

Verden

En undersøkelse av verdens religioner viste at de som ikke har noen «religiøs tilhørighet», selv om de ikke nødvendigvis er ateister, nå teller 1,1 milliarder. De utgjør den tredje største gruppen – etter de kristne, som teller 2,2 milliarder, og muslimene, som teller 1,6 milliarder. Den fjerde største gruppen er hinduene, som teller omkring 1 milliard.

Japan

Japanske forskere har påvist at «ros aktiverer områder i hjernen som reagerer på belønning», og framkaller en «følelse av lykke». Dette ser ut til å bekrefte den tanke at ros motiverer folk til å gjøre det bedre.

Bolivia

I slutten av 2012 ble det gjennomført en nasjonal folketelling i Bolivia. For at folketellingen skulle bli nøyaktig, ble bolivianerne bedt om å holde seg hjemme den aktuelle dagen. Det var dessuten forbud mot biltrafikk og bruk av alkohol, og grensene ble stengt.

Italia

En spørreundersøkelse viste at italienere leker med barna sine gjennomsnittlig 15 minutter om dagen. «Bare én av fem foreldre mener at lek er utviklende», står det i avisen La Repubblica. Gjennom lek hjelper foreldre barna sine til å utvikle fantasien og til å få et «begrep om regler», sier Andrea Angiolino, som designer brettspill.