Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het boek Leviticus

Hoofdstukken

Inhoud

 • 1

  • Het brandoffer (1-17)

 • 2

  • Het graanoffer (1-16)

 • 3

  • Het vredeoffer (1-17)

   • Nooit vet of bloed eten (17)

 • 4

  • Het zondeoffer (1-35)

 • 5

  • Specifieke zonden en verplichte offers (1-6)

   • Zonden van anderen aangeven (1)

  • Vervangende offers voor de armen (7-13)

  • Het schuldoffer voor onopzettelijke zonden (14-19)

 • 6

  • Meer over het schuldoffer (1-7)

  • Instructies voor offers (8-30)

   • Het brandoffer (8-13)

   • Het graanoffer (14-23)

   • Het zondeoffer (24-30)

 • 7

  • Instructies voor offers (1-21)

   • Het schuldoffer (1-10)

   • Het vredeoffer (11-21)

  • Verbod op eten van vet of bloed (22-27)

  • Deel voor de priesters (28-36)

  • Afsluiting offers (37, 38)

 • 8

  • Installatie aäronitische priesterschap (1-36)

 • 9

  • Aäron brengt offers (1-24)

 • 10

  • Vuur van Jehovah doodt Nadab en Abihu (1-7)

  • Voorschriften voor priesters over eten en drinken (8-20)

 • 11

  • Reine en onreine dieren (1-47)

 • 12

  • Reiniging na bevalling (1-8)

 • 13

  • Voorschriften bij melaatsheid (1-46)

  • Melaatsheid op kleding (47-59)

 • 14

  • Reiniging na melaatsheid (1-32)

  • Reiniging van besmette huizen (33-57)

 • 15

  • Onreine afscheidingen en vloeiingen (1-33)

 • 16

  • De Verzoendag (1-34)

 • 17

  • Tabernakel plaats voor slachtoffers (1-9)

  • Verbod op eten van bloed (10-14)

  • Voorschriften bij dood aangetroffen dieren (15, 16)

 • 18

  • Ongeoorloofde seks (1-30)

   • Volg Kanaänieten niet na (3)

   • Vormen van incest (6-18)

   • Tijdens menstruatie (19)

   • Homoseksuele daden (22)

   • Bestialiteit (23)

   • Land zal hen uitbraken als ze niet rein blijven (24-30)

 • 19

  • Wetten heiligheid (1-37)

   • Niet alles afoogsten (9, 10)

   • Medegevoel met doven en blinden (14)

   • Laster (16)

   • Geen wrok koesteren (18)

   • Magie en spiritisme verboden (26, 31)

   • Tatoeages verboden (28)

   • Respect voor ouderen (32)

   • Vreemdelingen goed behandelen (33, 34)

 • 20

  • Aanbidding Molech, spiritisme (1-6)

  • Heilig zijn, respect voor ouders (7-9)

  • Doodstraf voor zedenmisdrijven (10-21)

  • Heilig zijn om in land te blijven (22-26)

  • Doodstraf voor spiritisme (27)

 • 21

  • Priesters moeten heilig en rein zijn (1-9)

  • Hogepriester mag zich niet verontreinigen (10-15)

  • Geen priesters met lichamelijke gebreken (16-24)

 • 22

  • Reinheid priesters en eten van heilige dingen (1-16)

  • Alleen offers zonder gebreken aanvaardbaar (17-33)

 • 23

  • Heilige dagen en feesten (1-44)

   • Sabbat (3)

   • Pascha (4, 5)

   • Feest van het Ongezuurde Brood (6-8)

   • Aanbieden eerste opbrengst (9-14)

   • Wekenfeest (15-21)

   • Niet alles afoogsten (22)

   • Feest van de Trompetten (23-25)

   • Verzoendag (26-32)

   • Loofhuttenfeest (33-43)

 • 24

  • Olie voor lampen tabernakel (1-4)

  • Toonbrood (5-9)

  • Lasteraar van Gods naam gestenigd (10-23)

 •  25

  • Het sabbatsjaar (1-7)

  • Het jubeljaar (8-22)

  • Eigendommen teruggeven (23-34)

  • Behandeling arme mensen (35-38)

  • Wetten over slavernij (39-55)

 • 26

  • Geen afgoderij (1, 2)

  • Zegeningen voor gehoorzaamheid (3-13)

  • Straf voor ongehoorzaamheid (14-46)

 • 27