Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VRAAG 17

Welke adviezen geeft de Bijbel voor gezinnen?

MANNEN

Mannen moeten van hun vrouw houden als van hun eigen lichaam. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, maar hij voedt en koestert het. Elk van jullie moet net zo van zijn vrouw houden als van zichzelf.

Efeziërs 5:28, 29, 33

Vaders, irriteer je kinderen niet, maar voed ze op met de correctie en de vermaningen van Jehovah.

Efeziërs 6:4

VROUWEN

De vrouw moet diep respect voor haar man hebben.

Efeziërs 5:33

Vrouwen, wees aan je man onderworpen, zoals dat past in de Heer.

Kolossenzen 3:18

KINDEREN

Kinderen, gehoorzaam je ouders in eendracht met de Heer, want dat is rechtvaardig. ‘Eer je vader en je moeder’ is het eerste gebod met een belofte: ‘Dan zal het goed met je gaan en zul je lang op aarde blijven.’

Efeziërs 6:1-3

Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want daar is de Heer blij mee.

Kolossenzen 3:20