Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Voorwoord

De Bijbel is Gods geschreven boodschap aan ons allemaal. Om de Auteur ervan te leren kennen moeten we er een studie van maken (Johannes 17:3; 2 Timotheüs 3:16). In dit boek maakt Jehovah duidelijk wat zijn doel is met de mens en de aarde (Genesis 3:15; Openbaring 21:3, 4).

Geen ander boek heeft zo’n impact op het leven van mensen. De Bijbel inspireert ons om Jehovah’s eigenschappen te weerspiegelen, zoals liefde, barmhartigheid en medegevoel. Hij geeft mensen hoop en helpt ze het ergste lijden te doorstaan. Hij ontmaskert elementen van deze wereld die niet overeenstemmen met de volmaakte wil van God (Psalm 119:105; Hebreeën 4:12; 1 Johannes 2:15-17).

De Bijbel, die oorspronkelijk in het Hebreeuws, Aramees en Grieks is geschreven, is geheel of gedeeltelijk in meer dan 3000 talen vertaald. Het is veruit het meest vertaalde en verspreide boek in de geschiedenis. Dat hoeft ons niet te verbazen. Een profetie in de Bijbel zegt: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk [het hoofdthema van de Bijbel] zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Wij, de huidige leden van het New World Bible Translation Committee, beseffen hoe belangrijk de boodschap van de Bijbel is en hebben ons bij deze herziening laten leiden door een diep respect voor de inhoud ervan. Wij voelen de verantwoordelijkheid om de boodschap ervan nauwkeurig over te brengen. Deze herziene uitgave steunt op het goede fundament dat gelegd is in eerdere uitgaven van de New World Translation, die meer dan 60 jaar geleden voor het eerst werd uitgegeven. Maar in de afgelopen decennia is de taal veranderd. Dat was voor ons een reden om deze vertaling grondig te herzien. Het is ons doel geweest om tot een vertaling te komen die trouw is aan de oorspronkelijke tekst, maar ook duidelijk en makkelijk te lezen. In de appendixartikelen ‘Vertaalprincipes voor de Bijbel’, ‘Kenmerken van deze herziening’ en ‘Hoe de Bijbel bewaard is gebleven’ worden een aantal taalkundige veranderingen in deze herziene uitgave besproken.

Iedereen die van Jehovah God houdt en hem aanbidt, wil een nauwkeurige, begrijpelijke vertaling van de Bijbel hebben (1 Timotheüs 2:4). Daarom is het ons doel deze herziening in zo veel mogelijk talen beschikbaar te stellen. Wij hopen en bidden dat deze vertaling van Gods Woord je zal helpen om God te zoeken en hem ook echt te vinden (Handelingen 17:27).

New World Bible Translation Committee

augustus 2013