Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Afkortingen in voetnoten

App.

Appendix

Bet.

Betekent

d.w.z.

dat wil zeggen

hfst.

hoofdstuk

Lett.

Letterlijk

Ops

Opschrift

vs.

vers

vtn.

voetnoot

cm

centimeter

g

gram

kg

kilogram

km

kilometer

l

liter

m

meter