Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VRAAG 9

Waarom lijden mensen?

De snellen winnen niet altijd de wedstrijd of de sterken de oorlog, de wijzen hebben niet altijd het voedsel of de slimme mensen de rijkdom, en personen met kennis hebben niet altijd succes. Want tijd en toeval treffen hen allemaal.

Prediker 9:11

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat ze allemaal hebben gezondigd.

Romeinen 5:12

Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard: om het werk van de Duivel ongedaan te maken.

1 Johannes 3:8

De hele wereld ligt in de macht van de goddeloze.

1 Johannes 5:19