Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

A6-A

Tabel: Profeten en koningen van Juda en van Israël (deel 1)

Koningen van het zuidelijke tweestammenrijk Juda

997 v.Chr.

Rehabeam: 17 jaar

980

Abia (Abiam): 3 jaar

978

Asa: 41 jaar

937

Josafat: 25 jaar

913

Joram: 8 jaar

c. 906

Ahazia: 1 jaar

c. 905

Koningin Athalia: 6 jaar

898

Joas: 40 jaar

858

Amazia: 29 jaar

829

Uzzia (Azarja): 52 jaar

Koningen van het noordelijke tienstammenrijk Israël

997 v.Chr.

Jerobeam: 22 jaar

c. 976

Nadab: 2 jaar

c. 975

Baësa: 24 jaar

c. 952

Ela: 2 jaar

Zimri: 7 dagen (c. 951)

Omri en Tibni: 4 jaar

c. 947

Omri (alleen): 8 jaar

c. 940

Achab: 22 jaar

c. 920

Ahazia: 2 jaar

c. 917

Joram: 12 jaar

c. 905

Jehu: 28 jaar

876

Joahaz: 14 jaar

c. 862

Joahaz en Joas: 3 jaar

c. 859

Joas (alleen): 16 jaar

c. 844

Jerobeam II: 41 jaar

  • Lijst van profeten

  • Joël

  • Elia

  • Elisa

  • Jona

  • Amos