Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VRAAG 5

Wat is de boodschap van de Bijbel?

Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Hij zal jouw kop verbrijzelen en jij zult hem in de hiel treffen.

Genesis 3:15

Door jouw nageslacht zullen alle volken op aarde een zegen voor zichzelf verkrijgen, omdat jij naar mijn stem hebt geluisterd.

Genesis 22:18

Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel.

Mattheüs 6:10

De God die vrede geeft zal Satan binnenkort onder jullie voeten verbrijzelen.

Romeinen 16:20

Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp, zodat God alles zal zijn voor iedereen.

1 Korinthiërs 15:28

De beloften werden aan Abraham en zijn nageslacht gedaan (...), en dat is Christus. En als jullie bij Christus horen, zijn jullie echt Abrahams nageslacht.

Galaten 3:16, 29

Het koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus geworden, en hij zal voor altijd en eeuwig als koning regeren.

Openbaring 11:15

De grote draak werd neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt. Hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen werden samen met hem neergeworpen.

Openbaring 12:9

Hij greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem vast voor 1000 jaar.

Openbaring 20:2