Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az új születés – Hogyan történik?

Az új születés – Hogyan történik?

 Az új születés – Hogyan történik?

JÉZUS nemcsak az új születés fontosságáról, eredetéről és céljáról beszélt Nikodémusszal, hanem arról is, hogyan megy végbe. Ezt mondta: „ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten királyságába” (János 3:5). Egy személy tehát víz és szellem által születik újra. De mire utal a ’víz’ és a ’szellem’ szó?

A ’víz’ és a ’szellem’ – Mit jelentenek?

Nikodémusz, aki zsidó vallási tanító volt, kétségtelenül jól tudta, hogy a Héber Iratok ebben az értelemben használja az „Isten szelleme” kifejezést: Isten tevékeny ereje, mely figyelemre méltó tettekre teheti képessé az embereket (1Mózes 41:38; 2Mózes 31:3; 1Sámuel 10:6). Így amikor Jézus a ’szellem’ szót használta, Nikodémusz bizonyára a szent szellemre, Isten tevékeny erejére gondolt.

Mit mondhatunk a vízről? Figyeljük meg, hogy milyen események történtek közvetlenül a Nikodémusszal folytatott beszélgetés előtt és után. Láthatjuk, hogy Keresztelő János és Jézus tanítványai is vízben kereszteltek meg embereket (János 1:19, 31; 3:22; 4:1–3). Ez a gyakorlat jól ismertté vált Jeruzsálemben. Ezért amikor Jézus a vízről beszélt, Nikodémusz minden bizonnyal értette, hogy Jézus a keresztelkedés vizére utal, nem pedig a vízre általában. *

Keresztelkedés „szent szellemmel”

Ha a ’víztől születés’ a vízben való megkeresztelkedésre utal, akkor mit jelent a ’szellemtől születés’? Nikodémusz és Jézus beszélgetése előtt Keresztelő János kijelentette, hogy nemcsak a víz fog szerepet kapni a keresztelkedésnél, hanem a szellem is. Ezt mondta: „Én vízzel kereszteltelek titeket, ő [Jézus] pedig majd szent szellemmel fog keresztelni titeket” (Márk 1:7, 8). Márk, az evangéliumíró beszámol az első ilyenfajta keresztelkedésről: „Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban. És azonnal, ahogy feljött a vízből, látta, amint az egek szétnyílnak, és a szellem, mint egy galamb, leszáll rá” (Márk 1:9, 10). Amikor Jézus bemerült a Jordánba,  vízzel keresztelkedett meg. Abban a pillanatban pedig, hogy megkapta a szellemet az égből, szent szellemmel is megkeresztelkedett.

Mintegy három évvel a keresztelkedése után Jézus erről biztosította a tanítványait: „nem sok nappal ezután szent szellemben fogtok megkereszteltetni” (Cselekedetek 1:5). Mikor történt ez?

I. sz. 33 pünkösdjén Jézusnak körülbelül 120 tanítványa gyűlt össze egy jeruzsálemi otthonban. „Hirtelen heves szélrohaméhoz hasonló zúgás támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd tűzlánghoz hasonló nyelvek váltak előttük láthatóvá . . . Mindnyájan beteltek szent szellemmel” (Cselekedetek 2:1–4). Ugyanazon a napon Jeruzsálemben arra buzdítottak másokat, hogy keresztelkedjenek meg vízben. Péter apostol így szólt egy tömeghez: „Tanúsítsatok megbánást, és valamennyien keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében bűneitek megbocsátására, és megkapjátok a szent szellem ajándékát.” Mit tett a sokaság? „Akik tehát szívesen fogadták a szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk” (Cselekedetek 2:38, 41).

Kétféle keresztelkedésre van szükség

Mit tárnak fel ezek a keresztelkedések az új születésről? Rámutatnak, hogy az új születés két lépésben történik. Figyeld meg, hogy Jézus először vízben keresztelkedett meg, majd megkapta a szent szellemet. A korai tanítványok is először vízben keresztelkedtek meg (néhányuk Keresztelő János által), és ezután kapták meg a szent szellemet (János 1:26–36). Ehhez hasonlóan a 3000 új tanítvány is először vízben keresztelkedett meg, és utána megkapták a szent szellemet.

Ha figyelembe vesszük az i. sz. 33 pünkösdjén történt keresztelkedéseket, vajon hogyan mehet végbe az új születés napjainkban? Ugyanúgy, mint Jézus apostolai és korai tanítványai esetében. Először a személy megbánja a bűneit, felhagy a helytelen cselekedetekkel, átadja az életét Jehovának, hogy imádja és szolgálja őt, és mások előtt is kifejezésre juttatja az önátadását azáltal, hogy vízben megkeresztelkedik. Mindezek után, ha Isten kiválasztja őt, hogy uralkodó legyen a Királyságában, akkor felkeni őt szent szellemmel. Az első lépés (keresztelkedés vízzel) a személytől függ, a második lépés (keresztelkedés szellemmel) pedig Istentől. Ha egy személy esetében mindkét keresztelkedés megtörténik, akkor újraszületik.

Vajon miért használta Jézus a Nikodémusszal folytatott beszélgetésben a ’víztől és szellemtől születik’ kifejezést? Ezzel hangsúlyozta, hogy akik megkeresztelkednek vízzel és szellemmel, azok jelentős változáson mennek keresztül. A következő cikk ezt fogja megvizsgálni.

[Lábjegyzet]

^ 5. bek. Ehhez hasonlóan Péter apostol egy keresztelkedés alkalmával ezt kérdezte: „Megtagadhatja-e bárki is a vizet ezektől . . . ?” (Cselekedetek 10:47).

[Kép a 9. oldalon]

János vízzel keresztelte meg a megbánást tanúsító izraelitákat