Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az új születés – Mi a célja?

Az új születés – Mi a célja?

 Az új születés – Mi a célja?

SOKAN úgy hiszik, hogy az újraszületés az örök megmentéshez szükséges. Figyeld meg azonban, hogy mit mondott maga Jézus az új születés céljáról: „ha valaki újra nem születik, nem láthatja az Isten királyságát” (János 3:3). Az újraszületés tehát ahhoz szükséges, hogy valaki beléphessen Isten Királyságába, nem pedig ahhoz, hogy megmentésben részesüljön. „De ez a két kifejezés, belépni a Királyságba és megmentésben részesülni, nem ugyanarra a jutalomra utal?” – kérdezhetik néhányan. Nem, nem ugyanarra. A különbség megértéséhez vizsgáljuk meg először az ’Isten királysága’ kifejezés jelentését.

A királyság egy fajta kormányzat. Tehát az ’Isten királysága’ kifejezés jelentése: ’Isten kormányzata’. A Biblia azt tanítja, hogy Isten Királyságának a Királya Jézus Krisztus, az ’emberfia’, és hogy Krisztusnak társuralkodói vannak (Dániel 7:1, 13, 14; Máté 26:63, 64). Továbbá János apostol egyik látomása feltárja, hogy Krisztus társuralkodói „minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből” vannak kiválasztva, és „királyokként fognak uralkodni a föld felett” (Jelenések 5:9, 10; 20:6). Isten Szavából azt is megtudjuk, hogy akik királyokként fognak uralkodni, egy 144 000 személyből álló ’kicsiny nyájat’ alkotnak, melyet „a földről vettek meg” (Lukács 12:32; Jelenések 14:1, 3).

Honnan uralkodik Isten Királysága? „Isten királyságát” „az egek királyságának” is nevezik,  ami rámutat, hogy Jézus és a társkirályai az égből uralkodnak (Lukács 8:10; Máté 13:11). Isten Királysága tehát egy égi kormányzat, melyet Jézus Krisztus, valamint a társuralkodói alkotnak, akiket az emberek közül választanak ki.

Mit értett Jézus azon, hogy egy személynek újra kell születnie, hogy ’bemehessen az Isten királyságába’? Azt, hogy az újraszületés szükséges ahhoz, hogy valaki Krisztussal uralkodhasson az égben. Röviden szólva, az új születés célja, hogy felkészítsen egy meghatározott számú embercsoportot az égi uralkodásra.

Eddig láthattuk, hogy az új születés rendkívül fontos, Istentől függ, és felkészít egy embercsoportot az égi uralkodásra. De valójában hogyan születik valaki újra?

[Oldalidézet a 7. oldalon]

Az új születés célja, hogy felkészítsen egy meghatározott számú embercsoportot az égi uralkodásra

[Kép a 7. oldalon]

Jézus Krisztus és az emberek közül kiválasztott társuralkodói alkotják Isten Királyságát