Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Néhányan uralkodnak, sokak javára

Néhányan uralkodnak, sokak javára

 Néhányan uralkodnak, sokak javára

AZ APOSTOLOK ideje óta Isten meghatározott számban hűséges keresztényeket választ ki az emberek közül, és fiakként örökbe fogadja őket. A változás, melyet átélnek, olyan nagy mértékű, hogy Isten Szava új születésnek nevezi. Az új születés célja, hogy felkészítse Istennek ezeket a szolgáit az égi uralkodásra (2Timóteusz 2:12). Ehhez égi életre kell feltámadniuk (Róma 6:3–5). Az égben „királyokként fognak uralkodni a föld felett” Krisztussal (Jelenések 5:10; 11:15).

Isten Szava azt is feltárja, hogy nemcsak azok részesülnek örök megmentésben, akik újraszületnek, hanem mások is. A Bibliában (a Héber Iratokban és a Keresztény Görög Iratokban is) olvashatunk arról, hogy Isten szándéka szerint az emberek két csoportja fog megmenekülni: egy viszonylag kis csoport,  mely az égi uralkodókból áll, és egy nagy csoport, melynek tagjai a földön fognak élni ennek az uralomnak az alattvalóiként. Figyeld meg például, mit írt János apostol a hívőtársainak, akik újraszülettek. Jézussal kapcsolatban kijelentette: „ő engesztelő áldozat a bűneinkért, de nemcsak a mieinkért [a kis csoport bűneiért], hanem az egész világ [a nagy csoport] bűneiért is” (1János 2:2).

Hasonlóképpen Pál apostol ezt írta: „a teremtés [a nagy csoport] sóvár várakozással várja az Isten fiainak [a kis csoportnak] kinyilatkozását” (Róma 8:19–21). Hogyan kell érteni János apostolnak és Pál apostolnak ezeket a szavait? A következőképpen: Akik újraszületnek, részévé fognak válni egy égi kormányzatnak. Milyen céllal? Azzal, hogy örök áldásokat árasszanak ki megszámlálhatatlan milliókra, akik a földön fognak élni Isten kormányzatának az alattvalóiként. Jézus ezért így tanította imádkozni a tanítványait: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10).

Ugyanez az igazság, miszerint két csoport fog megmentésben részesülni, a Héber Iratokban is megtalálható. Például nézzük meg, mit mondott Jehova Ábrahámnak, Jézus ősatyjának: „a te magod [a kis csoport] által nyer áldást a föld minden nemzete [a nagy csoport]” (1Mózes 22:18). Igen, minden nemzet számára lehetővé vált, hogy áldásokban részesüljön Ábrahám ’magván’ keresztül.

Ki ez a ’mag’? Jézus Krisztus és azok, akik újraszülettek, vagyis Isten örökbe fogadott fiai. Pál apostol ezt a magyarázatot adja: „ha Krisztushoz tartoztok, valóban Ábrahám magva vagytok” (Galácia 3:16, 29). És vajon milyen áldások áradnak ki a minden nemzetből való emberekre a ’magon’ keresztül? Az a kiváltság, hogy elfogadhatók lehetnek Isten előtt, és örökké élhetnek a paradicsomi földön. Dávid, a zsoltáríró ezt jövendölte: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29; Ézsaiás 45:18; Jelenések 21:1–5).

Csak néhányan fognak uralkodni az égben, de sokan fogják élvezni az égi uralkodásukból fakadó előnyöket, a földi örök életet és minden azzal járó áldást. Bárcsak te és a családod is azok között lennétek, akik részesülnek Isten Királyságának örökké tartó áldásaiban.

[Kép a 12. oldalon]

Megszámlálhatatlan milliók fognak örökké élni a földön. Te is közöttük leszel?