Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az új születés – Személyes döntés?

Az új születés – Személyes döntés?

 Az új születés – Személyes döntés?

KITŐL függ az új születés? Amikor néhány prédikátor arra buzdítja a hallgatóit, hogy legyenek újjászületett keresztények, idézi Jézus szavait: „újra kell születnetek” (János 3:7). Ők parancsként használják ezeket a szavakat, és voltaképpen ezt mondják: „Szülessetek újra!” Így azt tanítják, hogy a hívőkön múlik, megteszik-e az újraszületéshez szükséges lépéseket. Az ilyen érvelés szerint az új születés személyes döntés kérdése. De valóban összhangban van ez a nézet azzal, amit Jézus Nikodémusznak mondott?

Ha figyelmesen olvassuk Jézus szavait, láthatjuk, hogy ő nem azt tanította, hogy az emberek döntik el, hogy újraszületnek-e, vagy sem. Miért mondhatjuk ezt? Azt a görög kifejezést, melyet úgy fordítanak, hogy „újraszületik”, úgy is vissza lehet adni, hogy „felülről kell születni” *. Ez alapján az új születés „felülről való”, az égből, vagyis ’az Atyától’ (János 19:11; Jakab 1:17). Igen, az új születés Istentől függ (1János 3:9).

 Ha a „felülről való” kifejezésre gondolunk, akkor nem nehéz megérteni, miért nem függhet a személytől, hogy újraszületik-e, vagy sem. Most gondolj arra, amikor megszülettél. Tőled függött a születésed? Természetesen nem. Ehhez hasonlóan nem a hívő személy választja meg, hogy újraszületik-e. Az új születés csak akkor lehetséges, ha Isten, az égi Atyánk előidézi (János 1:13). Péter apostol helyesen állapítja meg: „Áldott legyen Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene és Atyja, mert nagy irgalmassága szerint új születést adott nekünk” (1Péter 1:3).

Parancsról van szó?

Néhányan ezen tűnődhetnek: Ha igaz, hogy senki sem döntheti el saját maga, hogy újraszületik-e, akkor miért adta Jézus azt a parancsot, hogy „újra kell születnetek”? Ez egy jogos felvetés. Végtére is, ha Jézus kijelentése parancs lett volna, olyasmire utasított volna minket, amit nem vagyunk képesek megtenni. Ez nem lett volna ésszerű. De akkor hogyan kell értenünk Jézus szavait, hogy „újra kell születnetek”?

Ha közelebbről megvizsgáljuk ezt a kifejezést az eredeti nyelven, láthatjuk, hogy nem felszólító módban, vagyis nem parancs formájában van lejegyezve, hanem kijelentő módban. Más szavakkal, amikor Jézus azt mondta, hogy „újra kell születnetek”, egy tényt közölt, nem pedig parancsot adott. Ezt mondta: „Szükség néktek újonnan születnetek” (János 3:7, Károli-fordítás).

Annak szemléltetésére, hogy mi a különbség egy parancs és egy tény közlése között, gondold át a következőket. Képzelj el egy várost, ahol több iskola is van. Az egyikbe csak olyan diákok járnak, akik egy bizonyos népcsoporthoz tartoznak, mely a várostól messze él. Egy nap egy fiatal, aki nem tartozik ahhoz a népcsoporthoz, felkeresi az igazgatót, és ezt mondja neki: „Szeretnék beiratkozni ebbe az iskolába.” Az igazgató így válaszol: „Ahhoz, hogy beiratkozhasson, a népcsoporthoz kell tartoznia.” Természetesen az igazgató nem parancsot vagy utasítást ad a diáknak arra, hogy tartozzon a népcsoporthoz. Egyszerűen közöl egy tényt, elmondja, mi a követelménye annak, hogy valaki abba az iskolába járhasson. Ehhez hasonlóan, amikor Jézus azt mondta, hogy „újra kell születnetek”, egyszerűen közölt egy tényt, elmondta, mi a követelménye annak, hogy valaki ’bemehessen az Isten királyságába’.

Ez utóbbi gondolat – vagyis hogy valaki bemehessen Isten Királyságába – egy másik kérdést is felvet az új születéssel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy mi a célja. A válasz kulcsfontosságú ahhoz, hogy pontosan megértsük, mit jelent az újraszületés.

[Lábjegyzet]

^ 3. bek. Vannak bibliafordítások, melyek így adják vissza a János 3:3-at. Például a Csia-fordítás ezt írja: „senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha felülről nem születik.”

[Kép a 6. oldalon]

Milyen hasonlóság van az új születés és egy gyermek születése között?