Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Az új születés – Mit valósít meg?

Az új születés – Mit valósít meg?

 Az új születés – Mit valósít meg?

MIÉRT használta Jézus a ’szellemtől születik’ kifejezést, amikor a szent szellemmel való keresztelkedésről beszélt? (János 3:5). Átvitt értelemben a „születés” szó azt jelenti, hogy ’kezdet’, ezért az „új születés” egy „új kezdetre” utal. Így az átvitt értelmű „születik” szó és az „új születés” kifejezés kiemeli, hogy azoknak, akik szent szellemmel keresztelkednek meg, ez egy új kezdetet jelent az Istennel ápolt kapcsolatukban. Hogyan történik meg ez a gyökeres változás?

Pál apostol egy családi életből vett szemléltetéssel magyarázza meg, hogy Isten hogyan készít fel bizonyos embereket az égi uralkodásra. Azt írta a napjaiban élő keresztényeknek, hogy „fiúként való örökbefogadást” fognak elnyerni, ezért Isten úgy bánhat velük, „mint fiakkal” (Galácia 4:5; Héberek 12:7). Gondoljunk még egyszer a korábbi szemléltetésre. Ez segít meglátnunk, hogy hogyan világít rá az örökbefogadásról szóló hasonlat arra, hogy milyen változásra kerül sor, amikor egy személy szent szellemmel keresztelkedik meg. A szemléltetés egy fiatalról szólt, aki szeretne beiratkozni abba az iskolába, melybe csak egy bizonyos népcsoport tagjai járhatnak.

Az örökbefogadással járó változás

A szemléltetésben a fiatal nem tud beiratkozni az iskolába, mert nem a népcsoport tagja. Most képzeld el, hogy egy nap óriási változás történik. A népcsoporthoz tartozó egyik családból az apuka törvényesen örökbe fogadja a fiút. Milyen hatással lesz ez a fiatalemberre? Mivel örökbe fogadták, most már ugyanolyan jogai vannak, mint a népcsoporthoz tartozó többi fiatalnak, például beiratkozhat az iskolába. Az örökbefogadás gyökeresen megváltoztatja a kilátásait.

Ez jól szemlélteti, mi történik sokkal jelentősebb módon azokkal, akik újraszületnek. Figyelj meg néhány hasonlóságot. A szemléltetésben szereplő fiatalembert csak akkor veszik fel az iskolába, ha megfelel annak a követelménynek, hogy a népcsoporthoz tartozik. Önmagától azonban nem tud megfelelni ennek. Hasonló módon, néhány ember helyet kap Isten Királyságában, vagyis égi kormányzatában, de csak akkor, ha megfelel az újraszületés követelményének. Viszont önmagától nem tud megfelelni ennek, mivel az új születés Istenen múlik.

 Mi változtatta meg a fiatalember helyzetét? A törvényes örökbefogadás. Természetesen a fiatalember az örökbefogadás után is ugyanaz a személy maradt. Azonban azzal, hogy a törvényes örökbefogadás feltételei teljesültek, a fiú új státuszba került. Igen, ez egy új kezdet az életében, úgy is mondhatjuk, hogy egy új születés. Fiúvá fogadták, ami felruházta őt azzal a joggal, hogy beiratkozzon az iskolába, és az apa családjához tartozzon.

Ehhez hasonlóan Jehova megváltoztatja egy tökéletlen emberekből álló csoport helyzetét azáltal, hogy egy jogi folyamatot indít el, mellyel örökbe fogadja őket mint gyermekeit. Pál apostol, aki ebbe a csoportba tartozott, ezt írta a hívőtársainak: „fiúként való örökbefogadás szellemét kaptátok, amely által ezt kiáltjuk: »Abba, Atyám!« Maga a szellem tanúskodik a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róma 8:15, 16). Az örökbefogadás által ezek a keresztények Isten családjának a részévé váltak, vagyis „Isten gyermekei” lettek (1János 3:1; 2Korintusz 6:18).

Természetesen az Isten általi örökbefogadás nem változtatta meg őket, tökéletlenek maradtak (1János 1:8). Ám ahogy Pál a továbbiakban elmagyarázta, azután, hogy teljesültek a törvényes örökbefogadás feltételei, új státuszba kerültek. Ezzel egy időben Isten szelleme azt a meggyőződést helyezte az örökbe fogadott fiakba, hogy Krisztussal fognak élni az égben (1János 3:2). Ez a biztos meggyőződés, mely a szent szellemnek köszönhető, előidézte, hogy teljesen másképp tekintsenek az életre (2Korintusz 1:21, 22). Igen, ez egy új kezdet volt az életükben, úgy is mondhatjuk, hogy egy új születés.

Isten örökbe fogadott fiairól a Biblia kijelenti: „Isten és a Krisztus papjai lesznek, és királyokként fognak uralkodni vele az ezer év alatt” (Jelenések 20:6). Királyok lesznek Krisztussal Isten Királyságában, vagyis égi kormányzatában. Péter apostol azt mondta a hívőtársainak, hogy „romolhatatlan és beszennyezetlen és el nem hervadó örökségre” tesznek szert, mely „az egekben van fenntartva” számukra (1Péter 1:3, 4). Valóban értékes örökség!

De az uralkodás gondolata is felvet egy kérdést. Ha azok, akik újraszületnek, királyokként fognak uralkodni az égben, kik lesznek az alattvalóik? Ezt a következő cikkben fogjuk megvizsgálni.

[Kép a 10. oldalon]

Mit mondott Pál az örökbefogadásról?