Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Wala Nagdalidali si Jesus?

Ngaa Wala Nagdalidali si Jesus?

Ngaa Wala Nagdalidali si Jesus?

BAG-O lang nabal-an ni Jesus nga nagamasakit ang iya suod nga amigo nga si Lazaro. Ginsugiran sia sang mensahero nga ginsugo sang mga utod ni Lazaro nga sanday Maria kag Marta. Ang mensahero naghalin pa sa Betania, ang lugar nga ginaistaran nanday Lazaro, Marta, kag Maria. Bisan pa ara sila sa malayo nga lugar sa pihak sang Suba Jordan, nagapati ang mga utod ni Lazaro nga masarangan sia ayuhon ni Jesus. Nakahibalo sila nga may mga tawo na sadto nga gin-ayo si Jesus bisan ara sa malayo nga lugar.—Mateo 8:5-13; Juan 11:1-3.

Sang ginsugiran sang mensahero si Jesus parte sining masubo nga balita, wala lang anay sia sing may ginhimo. Ang Biblia nagsiling: “Nagpabilin sia sing duha ka adlaw sa duog kon diin sia.” (Juan 11:6) Kabalo ka bala kon ngaa wala dayon nagdalidali si Jesus para buligan si Lazaro?— * Tan-awon naton.

Nabal-an ni Jesus nga napatay si Lazaro bangod sa balatian. Gani, ginsilingan niya ang iya mga apostoles: “Makadto kita liwat sa Judea.” Pero, nagsiling sila: “Kasan-o lang gintinguhaan sang mga taga-Judea nga batuhon ka, kag makadto ka liwat didto?” Nagsabat si Jesus: “Si Lazaro nga aton abyan nagapahuway, apang makadto ako didto agod pukawon sia sa katulugon.”

“Ginuo, kon nagapahuway sia, magaayo sia,” siling sang iya mga apostoles. Si Jesus nagsabat: “Si Lazaro napatay.” Dayon, nakibot sila sa iya ginsiling: “Tungod sa inyo nagakasadya ako nga wala ako didto . . . Apang makadto kita sa iya.”

Maisog gid si Tomas kay nagsiling sia: ‘Makadto man kita, agod mapatay kita upod kay Jesus.’ Kabalo si Tomas nga tinguhaan naman sang mga kaaway nga patyon si Jesus, kag mahimo nga patyon man sila. Pero, tanan sila nag-upod. Pagligad sang mga duha ka adlaw, nag-abot sila sa Betania, ang gindak-an ni Lazaro. Mga tatlo ini ka kilometro halin sa Jerusalem.—Juan 11:7-18.

Kabalo ka bala kon ngaa mas maayo nga wala dayon nagkadto si Jesus?— May mga ginbanhaw man anay si Jesus pero mga pila pa lang sila ka oras nga napatay sang ginbanhaw niya sila. (Lucas 7:11-17, 22; 8:49-56) Pero si Lazaro, pila na ka adlaw nga ara sa lulubngan. Kumbinsido ang tanan nga patay na gid sia!

Sang mabal-an ni Marta nga malapit na si Jesus sa Betania, dalidali nga ginsugata niya si Jesus. “Ginuo, kon yari ka lang diri, wala kuntani mapatay ang akon utod,” siling niya. “Ang imo utod mabanhaw,” siling ni Jesus sa iya. Gintawag ni Marta si Maria, kag sekreto nga ginsilingan: “Yari diri ang Manunudlo kag ginatawag ka.”

Nagdalidali dayon si Maria kadto kay Jesus. Abi sang mga tawo makadto sia sa lulubngan, gani nagsunod sila. Sang makita ni Jesus nga nagahibi si Maria kag ang mga tawo, nagtulo man ang iya “luha.” Sang ulihi, nakalab-ot sila sa lulubngan nga natabunan sang daku nga bato. Nagsugo si Jesus: “Kuhaa ninyo ang bato.” Pero nagsabat si Marta: “Ginuo, sa sining tion mabaho na sia, kay apat ka adlaw na.”

Ginkuha sang mga tawo ang bato. Dayon, nangamuyo si Jesus nga nagapasalamat sa Dios kay ginhatagan sia sing gahom para banhawon si Lazaro. Nagsinggit si Jesus: “Lazaro, gua ka!” Kag si Lazaro naggua nga “nasamburan sang tela.” Nagsugo si Jesus: “Hubari ninyo sia kag palakta.”—Juan 11:19-44.

Naintiendihan mo na bala karon kon ngaa wala nagdalidali si Jesus?— Nakahibalo sia nga kon maghulat sia, makahatag sia sing mas maayo nga panaksi parte sa iya Amay nga si Jehova. Kag bangod naghulat sia sang insakto nga tion, madamo nga tawo ang nagtuo sa Dios. (Juan 11:45) Ano ang matun-an naton sa halimbawa ni Jesus?—

Pilia man ang insakto nga tion kon magpanaksi ka parte sa maayo nga mga butang nga ginhimo kag himuon pa sang Dios. Puede mo ini isugid sa imo mga klasmeyt ukon sa imo mga maestra. Bisan sa tion sang klase, may pila ka pamatan-on nga nakapanaksi parte sa mga pagpakamaayo nga ihatag sang Ginharian sang Dios sa mga tawo. Siempre, indi mo mabanhaw ang patay, pero mabuligan mo ang iban nga makilala ang Dios nga makasarang sa pagbanhaw sa aton mga pinalangga nga napatay.

^ par. 4 Kon ginabasa mo ini sa bata, magdulog ka kon makita mo ang dash kag pasabta sia.