Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 TUDLUI ANG INYO KABATAAN

Nagbinutig Sanday Pedro kag Ananias—Ano ang Matun-an Naton?

Nagbinutig Sanday Pedro kag Ananias—Ano ang Matun-an Naton?

Ang kabutigan amo ang ginasugid mo nga nahibaluan mo nga indi matuod. Nagbinutig ka na bala? * Bisan ang mga hamtong nga nagahigugma sa Dios nagbinutig. Mahimo kilala mo ang isa ka tawo sa Biblia nga nagbinutig. Sia si Pedro nga isa sa 12 ka apostoles ni Jesus. Hibaluon naton ang sugilanon kon ngaa nagbinutig sia.

Sang gindakop si Jesus, gindala sia sa balay sang mataas nga saserdote. Tungang gab-i sadto. Nakasulod si Pedro sa luwang sang balay sang saserdote nga wala nakilal-an. Pero bangod masanag ang suga, nakilal-an sia sang alagad nga babayi sang saserdote nga nagpasulod sa iya. “Ikaw man kaupod ni Jesus,” siling niya. Bangod nahadlok si Pedro, ginpanghiwala niya ini.

Ang Biblia nagasiling nga sang ulihi “isa pa ka babayi ang nakatalupangod sa iya.” Nagsiling sia: “Ini nga tawo kaupod ni Jesus.” Sa liwat, ginpanghiwala ini ni Pedro. Dugaydugay, nagpalapit ang iban kay Pedro kag nagsiling: “Pat-od gid nga ikaw isa man sa ila.”

Hinadlukan si Pedro. Gani sa ikatlo nga higayon, nagbinutig sia nga nagasiling: “Indi ko kilala ang tawo!” Nagpamalo ang manok. Gintulok ni Jesus si Pedro, kag nadumduman niya nga pila pa lang ka oras ang nagligad, si Jesus nagsiling sa iya: “Sa wala pa makapamalo ang manok, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.” Naghilibion si Pedro. Naghinulsol gid sia!

Mahimo man bala ina matabo sa imo?— Mahimo nga ara ka sa eskwelahan kag mabatian mo nga nagaistoryahanay ang mga estudyante parte sa mga Saksi ni Jehova. “Wala ina sila ’gasaludo sa bandera,” siling sang isa. “Wala man sila nagapakig-away para sa ila pungsod,” siling sang isa pa. Ang isa pa gid nagsiling, “Indi ina sila mga Cristiano, kay wala sila naga-Krismas.”  Dayon ang isa namangkot sa imo, “Indi bala Saksi ni Jehova ka?” Ano ang isabat mo?

Antes ini matabo, dapat mangin handa ka na sa pagsabat sing maayo. Wala nakahanda si Pedro. Sang natabo ini, nagbinutig sia! Pero naghinulsol gid sia amo nga ginpatawad sia sang Dios.

Ang isa pa ka disipulo ni Jesus sadto nga si Ananias nagbinutig man. Pero sia kag ang iya asawa nga si Safira wala ginpatawad sang Dios. Nagkonsabuhay sila sang iya bana nga magbinutig. Hibaluon naton kon ngaa wala sila ginpatawad sang Dios.

Pagligad sang napulo ka adlaw nga ginbiyaan ni Jesus ang mga apostoles kag nagbalik sa langit, mga 3,000 ka tawo ang nabawtismuhan sa Jerusalem. Madamo sa ila ang halin pa sa malayo nga lugar para magsaulog sang Kapiestahan sang Pentecostes, kag sang nangin mga disipulo na sila ni Jesus, gusto nila magpabilin pa para magtuon sing dugang parte sa ila bag-o nga pagtuluuhan. Gani gingamit sang pila ka disipulo ni Jesus ang ila kuarta para atipanon sila.

Ginbaligya ni Ananias kag sang iya asawa ang pila nila ka propiedad para ibulig sa mga bag-o nabawtismuhan. Sang gindala ni Ananias ang kuarta sa mga apostoles, nagsiling sia nga amo ini ang kabug-usan nga bili sang ila ginbaligya. Pero indi ina matuod! Gintago niya ang pila para sa iya kaugalingon! Ginpahibalo ini sang Dios kay Pedro, gani nagsiling si Pedro kay Ananias: “Nagbinutig ka, indi sa mga tawo, kundi sa Dios.” Dayon, natumba si Ananias kag napatay! Pagligad sang mga tatlo ka oras, nag-abot ang iya asawa. Bangod wala sia nakahibalo sang natabo sa iya bana, nagbinutig man sia kag napatay.

Daku gid ini nga leksion: Importante ang pagsugid sang kamatuoran! Huo, dapat makatuon kita sa sini! Pero, tanan kita nagakasala, ilabi na gid kon bata pa kita. Wala ka bala nalipay nga ginahigugma ka ni Jehova kag patawaron ka man niya pareho kay Pedro?— Pero dapat naton dumdumon nga kinahanglan naton isugid ang kamatuoran. Kag kon makahimo kita sing daku nga pagbinutig, dapat gid kita makitluoy sa Dios para patawaron kita. Amo sina ang ginhimo ni Pedro, gani ginpatawad sia. Kon tinguhaan naton nga indi na gid magbinutig, patawaron man kita sang Dios!

Basaha sa Imo Biblia

  • Matthew 26:69-75
  • Acts 2:38-42; 4:32-37; 5:1-11

^ par. 3 Kon ginabasa mo ini sa bata, magdulog ka kon makita mo ang dash (—) kag pasabta sia.