Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ginpadala ang mga Misyonero Para “Maghimo sang mga Disipulo”

Ginpadala ang mga Misyonero Para “Maghimo sang mga Disipulo”

Ika-128 nga Gradwasyon sa Gilead

Ginpadala ang mga Misyonero Para “Maghimo sang mga Disipulo”

“PARA mabatian sang tanan nga tawo ang maayong balita, dapat bayaan sang pila ka Cristiano ang ila pamilya kag puluy-an kag iwali ang maayong balita sa iban nga pungsod.” Sa sini nga mga tinaga, ginhanda ni David Splane, nga miembro sang Nagadumala nga Hubon sang mga Saksi ni Jehova, ang mga tumalambong para sa isa ka makalilipay kag makapalig-on nga okasyon.

Sang Marso 13, 2010, halos 8,000 ka tawo ang nag-attend sa gradwasyon sang ika-128 nga klase sang Watchtower Bible School of Gilead. Naghalin sila sa 27 ka pungsod.

“Indi Puede nga Magpabilin Lang ang mga Disipulo sa Ila Balay”

Si Brother Splane ang tsirman sang programa. Ginsugdan niya ini paagi sa pagbinagbinag sang sugo ni Jesus: “Lakat kamo kag maghimo sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod.” (Mateo 28:19, 20) Ginpadaku niya nga ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo nga kadtuan ang mga tawo. Matuod, sang Pentecostes 33 C.E., may pila nga taga-Mesopotamia, Aminhan nga Aprika, kag pila ka bahin sang Emperyo sang Roma ang nagkadto sa Jerusalem para mamati sang maayong balita. Bisan pa sa sini, “indi puede nga magpabilin lang ang mga disipulo sa ila balay kag hulaton ang mga tawo nga magkadto sa ila,” siling niya. “Dapat sila magkadto sa pinakamalayo nga bahin sang duta para pangitaon ang mga tawo.”—Binuhatan 1:8.

“Wala lang ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo kon ano ang ila himuon,” siling ni Brother Splane. “Gintudluan niya sila kon paano ini himuon. Wala lang niya sila ginsilingan nga mangamuyo kundi gintudluan niya sila kon paano mangamuyo. Wala lang niya sila ginsilingan nga magwali kundi ginpakita niya sa ila kon paano magwali. Wala lang niya sila ginsilingan nga mangin maayo nga manunudlo, kundi ginpakita niya sa ila ang epektibo nga paagi sa pagtudlo.”

Ginpalig-on man niya ang mga ginikanan sang mga estudyante paagi sa pagsulit sa ginsiling ni Jesus sa iya mga disipulo: “Ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mateo 28:20) Ginpasalig ni Brother Splane nga padayon nga atipanon ni Jesus ang mga estudyante sa ila bag-o nga asaynment.

“Magpabugal Kamo”

Ginpalig-on ni Anthony Morris sang Nagadumala nga Hubon, ang mga estudyante sa pagsiling sa ila nga “magpabugal kamo.” Nagsiling sia nga may maayo kag malain nga sahi sang pagpabugal. Ang malain nga pagpabugal amo ang paghatag sing importansia sa kaugalingon. Ang maayo nga pagpabugal amo ang ginapakita sa 1 Corinto 1:31: “Sia nga nagapabugal, magpabugal sia may kaangtanan kay Jehova.” Si Brother Morris nagsiling: “Amo ini ang dapat naton ipabugal nga may ara kita sing kaalam kag ihibalo parte kay Jehova nga Dios. Dapat naton ipabugal nga may pribilehiyo kita nga dal-on inang balaan nga ngalan, ang mangin Saksi ni Jehova.”—Jeremias 9:24.

Ginpadaku niya nga importante gid nga ipakilala ang ngalan ni Jehova. Ginsugid niya ang isa ka eksperiensia sang isa ka misyonero sa Aprika. Ang misyonero upod sa iya asawa nagabiyahe kay mahatag sia sing pamulongpulong parte sa Biblia. Sa isa ka checkpoint, gintayaan sia sang isa ka bataon nga soldado kag ginpamangkot kon sin-o sia. Nadumduman sang iya asawa ang gintudlo sa ila sa Gilead, gani ginhutikan niya ang iya bana, “Hambala sia nga Saksi ni Jehova ka kag mahatag ka sing pamulongpulong parte sa Biblia.” Ginsunod niya ang ginsiling sang iya asawa kag ginpaagi sila. Pagkadason nga adlaw, nabatian nila sa radyo nga ginsugo sang presidente ang mga soldado nga bantayan ang mga manugpatay nga nagapakunokuno nga mga misyonero! Nalikawan nila ang katalagman kay nagpakilala sila nga mga Saksi ni Jehova imbes nga mga misyonero. Sa konklusion sang iya pamulongpulong, nagsiling si Brother Morris: “Pag-abot ninyo sa inyo asaynment, magpabugal kamo. Ipabugal ninyo ang tanan nga pagahimuon ni Jehova samtang ginagamit niya kamo para sa iya kadayawan.”

‘Matuman Bala Ninyo ang Inyo Misyon?’

Ginbuligan ni Geoffrey Jackson, nga isa ka miembro sang Nagadumala nga Hubon kag misyonero man sang una, ang mga estudyante nga sabton ini nga pamangkot. Namangkot sia, “Ano ang buot silingon kon magsiling kita isa ka misyonero?” Ginpaathag niya nga ang tinaga nga “misyonero” naghalin sa Latin nga ekspresyon nga nagakahulugan sing isa ka tawo ukon grupo nga may pinasahi nga asaynment. Subong mga Saksi ni Jehova, ang aton misyon amo ang pagbantala sang maayong balita kag pagbulig sa iban nga mangin suod kay Jehova. Ginahimo naton ini bilang pagsunod kay Jesucristo nga nagtuman gid sang iya misyon diri sa duta. Ginsilingan ni Jesus ang Romano nga gobernador nga si Poncio Pilato: “Tungod sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod magpanaksi ako sa kamatuoran.”—Juan 18:37.

Ginpahanumdom ni Brother Jackson ang mga estudyante sa natabo nga inaway sa Jerico nga narekord sa Biblia. Sa sulod sang anom ka adlaw, temprano pa nagabugtaw ang mga soldado, nagasuksok sang ila hinganiban, kag nagamartsa palibot sa Jerico dayon, mapuli man lang. “Kon tan-awon naton, ang ila misyon daw wala sing pulos,” siling niya. Suno sa iya, mahimo namensar ang pila ka soldado, ‘Nagauyang lang kita sing tion.’ Pero sang ikapito nga adlaw, ginsugo ang mga Israelinhon nga magmartsa palibot sa siudad sing pito ka beses. Pagkatapos, magasinggit sila sing mabaskog nga singgit sang inaway. Ano dayon ang natabo? Hinali nga narumpag ang pader!—Josue 6:13-15, 20.

Suno kay Brother Jackson, may apat ka leksion nga matun-an sa natabo sa Jerico. (1) Dapat mangin matinumanon. Himuon naton pirme ang mga butang suno sa pamaagi ni Jehova kag indi sa aton. (2) Importante ang pagtuo kag pagsalig kay Jehova. “Bangod sa pagtuo narumpag ang mga pader sang Jerico,” kag indi bangod sa mga inugbungkol. (Hebreo 11:30) (3) Dapat kita maghulat. Sa ulihi, ang mga pagpakamaayo ni Jehova ‘magaabut sa aton.’ (Deuteronomio 28:2) (4) Indi gid mag-untat. Indi pagkalimti ang inyo misyon. Bilang sumaryo, si Brother Jackson nagsiling: “Kon pirme ninyo ini dumdumon, matuman ninyo ang inyo misyon sa kadayawan kag himaya ni Jehova.”

Iban Pa nga Bahin sang Programa

“Higugmaa ang Biblia kag ang Awtor Sini.” Amo ini ang tema sang pamulongpulong ni Maxwell Lloyd, miembro sang Branch Committee sang Estados Unidos. Ginsilingan niya ang mga estudyante, “ang Biblia, dapat mangin buhi sa inyo.” Dayon ginpalig-on niya sila: Dapat padayon ka nga nagauswag sa imo gugma kay Jehova nga Dios. Indi ka maghunahuna nga naintiendihan sang tanan ang imo ginatudlo. Pasimpleha ang mga kamatuoran sang Biblia para magtudok ini sa tagipusuon sang imo estudyante. Mangin mapainubuson. Indi pagpabatyaga ang iban nga mas maalam ka sangsa ila. Magpakita sing maayo nga halimbawa. Kabay nga makita sang inyo mga estudyante ang inyo daku nga gugma sa Biblia.

‘Talupangda sing Maayo ang mga Uwak.’ Amo ini ang tema ni Michael Burnett, nga instruktor sa Gilead kag misyonero man sang una. Nagsiling sia nga kon kaisa, mahimo nga mabalaka kita. Pero dumduma ang ginsiling ni Jesus: “Talupangda ninyo sing maayo nga ang mga uwak wala nagasab-ug sang binhi ukon nagaani, . . . apang ginapakaon sila sang Dios.” (Lucas 12:24) Suno sa Kasuguan sang katipan, mahigko ang mga uwak kag indi dapat pagkaunon. Dapat kabigon sila nga makangilil-ad. (Levitico 11:13, 15) Pero bisan amo sila sini, ginapakaon sila gihapon sang Dios. “Gani, sa ulihi kon magaatubang ka sing grabe nga problema,” siling ni Brother Burnett, “pamensara lang ang mga uwak. Kon ginaatipan gani ni Jehova ang mahigko kag makangilil-ad nga mga pispis, ano pa ikaw nga matinlo sa mata ni Jehova?”

‘Wala Ako sing Nahimo nga Sala sa Imo.’ Si Mark Noumair, ang isa pa ka instruktor sa Gilead, nagbinagbinag sang ilustrasyon ni Jesus parte sa mga trabahador sa ulubasan. Ang iban nag-obra sa bug-os nga adlaw. Ang iban naman sing isa lang ka oras. Pero palareho lang ang ila suhol! Nagreklamo ang mga trabahador nga nag-obra sa mas malawig nga oras. Ginsilingan sila sang agalon sang ulubasan: ‘Wala ako sing nahimo nga sala sa inyo. Indi bala nagsugtanay kita sa isa ka denario? Kuhaa ang para sa inyo kag maglakat.’ (Mateo 20:13, 14) Ano ang matun-an naton sa sini? Indi pag-ikumparar ang imo kaugalingon sa iban. “Madula ang imo kalipay kon ikumparar mo ang imo kaugalingon sa iban,” siling ni Brother Noumair. “Ang malain pa kon bangod sini, bayaan mo ang imo asaynment kag ang imo pribilehiyo sa pag-alagad.” Ginpahanumdom man niya ang mga estudyante nga si Jesus amo ang nagadumala sa espirituwal nga pag-ani subong kag mahimo niya ang bisan ano nga luyag niya para sa iya mga sumulunod. Kon may himuon si Jehova kag si Jesus nga maayo nga butang para sa iban, wala sila sing sala nga nahimo sa imo. Gani, pamensara lang kon ano ang ginhatag sa imo. Indi pagtuguti ang “suhol” sang iban nga magpauntat sa imo sa paghimo sang hilikuton nga ginhatag ni Jehova.

Mga Eksperiensia kag mga Interbyu

Ang mga estudyante nagaupod sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa pagwali kon wala sila sing klase kag ulubrahon. Gin-interbyu ni Sam Roberson, isa sa mga instruktor sa Gilead, ang pila ka estudyante parte sa ila mga eksperiensia. Halimbawa, naistorya ni Sister Alessandra Kirchler ang isa ka babayi nga nagaproblema sa iya bata nga lalaki nga grabe manigarilyo. Nagbalik sang ulihi si Alessandra nga may dala nga Magmata! parte sa sini nga topiko. Pero wala sing tawo ang ila balay, gani ginbilin lang niya ang magasin. Sang ulihi, naabtan gid man niya ang babayi kag ginpasulod sia. Nanamian gid ang babayi sa magasin kag nagsiling, “Pirme ko ginapalibugan kon ano ang gusto itudlo sang Dios sa akon kay ginahatagan niya ako sining mga pagtilaw.” Gingamit ni Alessandra ang Biblia para ipakita sa iya nga indi ang Dios ang nagahatag sa aton sing mga pagtilaw. (Santiago 1:13) Subong, ang babayi kag ang iya bata nga lalaki nagatuon na sa Biblia.

Gin-interbyu ni Melvin Jones sang Service Department ang tatlo ka naggradweyt sang una sa Gilead: Sanday Jon Sommerud, nga misyonero sa Albania; Mark Anderson sa Kenya; kag James Hinderer, nga ara subong sa Theocratic Schools Department. Nagsiling sila nga tatlo nga ang Gilead nagatudlo indi lamang sing simple nga mga kamatuoran sa Biblia kundi kon paano man ini iaplikar sang mga estudyante bisan sin-o man sila ukon diin man sila maalagad.

Dayon, ginbasa sang isa ka estudyante ang ila matahom nga sulat sang pagpasalamat. Si John Barr, 96 anyos, ang pinakatigulang nga miembro sang Nagadumala nga Hubon, amo ang naghatag sang nagatakop nga pangamuyo. Nangabay sia kay Jehova nga pakamaayuhon ang hilikuton sang ika-128 nga klase sang Gilead.

[Tsart/Mapa sa pahina 31]

ESTADISTIKA SANG KLASE

8 ka pungsod ang ila ginhalinan

54 ka estudyante

27 ka mag-asawa

35.2 aberids nga edad

19.1 aberids nga tuig sugod sang ginbawtismuhan

13.8 aberids nga tuig sa bug-os tion nga ministeryo

[Mapa]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Ang mga misyonero ginpadala sa 25 ka pungsod nga makita sa idalom:

MGA PUNGSOD NGA GINPADAL-AN SANG MGA MISYONERO

HONDURAS

GUATEMALA

NICARAGUA

DOMINICAN REPUBLIC

ARUBA

GUYANA

ECUADOR

BOLIVIA

PARAGUAY

LATVIA

ROMANIA

KOSOVO

SERBIA

ALBANIA

GUINEA

LIBERIA

CÔTE D’IVOIRE

GHANA

NAMIBIA

RWANDA

MADAGASCAR

MONGOLIA

TAIWAN

CAMBODIA

INDONESIA

(ASAYNMENT NGA GINADUMALAHAN SANG AUSTRALIA BRANCH)

[Retrato sa pahina 30]

Gin-akto liwat sang mga estudyante ang isa sa ila mga eksperiensia sa pagwali

[Retrato sa pahina 31]

Ika-128 nga Gradwasyon sang Watchtower Bible School of Gilead

Ang mga raya nanumeruhan halin sa atubangan pakadto sa likod, kag ang mga ngalan nalista halin sa wala patuo sa tagsa ka raya.

(1) Keller, E.; Ostopowich, I.; Jacobsen, S.; Arias, M.; Dieckmann, Y.; Tanaka, J.; Harada, K.

(2) Camacho, L.; Kirchler, A.; Rodríguez, S.; Ward, B.; Trenalone, K.; Victoria, V.; Oxley, F.; Nguyen, K.

(3) Oxley, O.; De Dios, A.; Lindström, C.; Allen, J.; Meads, T.; Waddington, J.; Victoria, E.

(4) Harada, H.; Lindström, A.; Orsini, E.; Logue, D.; Missud, T.; Bergeron, S.; Camacho, G.; Ward, T.

(5) Kirchler, W.; Nguyen, H.; Kremer, E.; Burgaud, C.; Titmas, N.; De Dios, C.; Rodríguez, A.; Waddington, M.

(6) Dieckmann, J.; Allen, C.; Titmas, R.; Arias, J.; Bergeron, E.; Keller, J.; Ostopowich, F.; Burgaud, F.

(7) Tanaka, K.; Kremer, J.; Jacobsen, R.; Trenalone, J.; Logue, J.; Meads, D.; Missud, D.; Orsini, A.