Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 TUDLUI ANG INYO KABATAAN

Jesucristo—Paano Naton Sia Dapat Dumdumon?

Jesucristo—Paano Naton Sia Dapat Dumdumon?

Kon Disiembre, madamo nga tawo sa bilog nga kalibutan ang makakita sang piktyur ukon imahen ni Jesus bilang lapsag. Yara sia sa pasungan, isa ka daku nga kahon nga ginabutangan sang kumpay. Pero dapat bala nga amo lang sini ang pagdumdom naton kay Jesus? * Istoryahan naton ang parte sa mas importante pa nga paagi sa pagdumdom sa iya. Matun-an naton ini sa natabo sa isa ka grupo sang manugbantay nga yara sa wayang malapit sa Betlehem isa ka gab-i.

Hinali lang nagpakita ang isa ka anghel sa mga manugbantay. Nagsiling sia sa ila: “Natawo sa inyo karon ang isa ka Manluluwas, nga amo ang Cristo nga Ginuo.” Nagsiling man ang anghel sa ila nga makita nila si Jesus nga “naputos sing mga lampin kag nagahigda sa pasungan.” Nagpakita dayon ang madamo nga anghel kag “nagdayaw sa Dios.”

Ano ayhan ang batyagon mo kon mabatian mo nga ginadayaw sang mga anghel ang Dios?— Nalipay ang mga manugbantay! “Makadto kita gilayon sa Betlehem,” siling nila, “kag tan-awon naton ang nahanabo didto.” Nakita nila “si Maria kag si Jose, kag ang lapsag nga nagahigda sa pasungan.”

Dayon may iban pa nga nag-abot sa Betlehem kon diin didto sanday Maria kag Jose. Sang ginsugiran sila sang mga manugbantay kon ano ang natabo, natingala sila. Nalipay ka bala nga mahibaluan ini nga mga butang?— Nalipay kita tanan nga nagahigugma sa Dios. Lantawon naton kon ngaa makalilipay ang pagkabun-ag ni Jesus. Para mahibaluan ini, kinahanglan naton magbalik sa tion antes ginkasal si Maria.

Isa ka adlaw, ang anghel nga si Gabriel nagbisita kay Maria. Nagpromisa si Gabriel sa iya nga magabusong sia sang isa nga “mangin daku kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas.” “Magahari sia” siling niya, “kag ang iya ginharian wala sing katapusan.”

Luyag mahibaluan ni Maria kon paano ini matabo, kay wala pa sia sing bana. Gani ginpaathag ni Gabriel sa iya: “Ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa  imo,” kag “ang bata nga ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios.” Ang pagdala sa Anak sang Dios halin sa langit pakadto sa tiyan ni Maria para mangin lapsag, isa gid ka daku nga milagro!

Nakakita ka na bala sang piktyur nga may tatlo ka “maalam nga mga tawo” nga nagbisita sa lapsag nga si Jesus upod sang mga manugbantay?— Madamo sini kon Krismas. Pero indi ini matuod. Mga astrologo yadtong “maalam nga mga tawo” kag nagahimo sila sang ginakaugtan sang Dios. Tan-awon ta kon ano ang natabo sang nag-abot sila. Ang Biblia nagsiling: “Sang nagsulod sila sa balay nakita nila ang bata upod sa iya iloy nga si Maria.” Gani si Jesus indi na lapsag nga yara sa pasungan; isa na sia ka bata nga nagaistar upod kanday Jose kag Maria sa balay!

Paano natultulan sang mga astrologo si Jesus?— Gingiyahan sila sang isa ka “bituon,” indi pa-Betlehem, kundi kay Hari Herodes sa Jerusalem. Nagasiling ang Biblia nga luyag makita ni Herodes si Jesus para patyon sia. Ti, pamensari bala. Sin-o sa banta mo ang naghimo sadto nga daw bituon para giyahan ang mga astrologo pakadto kay Herodes?— Indi ang matuod nga Dios nga si Jehova, kundi ang iya kaaway nga si Satanas nga Yawa!

Subong, luyag ni Satanas nga pamensaron sang mga tawo nga si Jesus isa ka lapsag nga wala sing mahimo. Pero ang anghel nga si Gabriel nagsiling kay Maria: “Magahari sia . . . , kag ang iya ginharian walay katapusan.” Sa karon si Jesus nagahari na sa langit, kag malapit na lang niya laglagon ang tanan nga kaaway sang Dios. Amo ina ang dapat naton dumdumon parte kay Jesus, kag kinahanglan naton ini isugid sa iban.

^ par. 3 Kon ginabasa mo ini sa bata, magdulog ka kon makita mo ang dash kag pasabta sia.