Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Sekreto sang Kalipay sa Pamilya

Paano Magmadinalag-on ang Una nga Tuig sang Pag-asawahay?

Paano Magmadinalag-on ang Una nga Tuig sang Pag-asawahay?

Bana: “Daw indi ako makapati nga kadamo sang mga butang nga indi kami magsahuay sang akon asawa! Halimbawa, gusto ko temprano magbugtaw, pero tungang-gab-i na sia pirme ‘gatulog. Kon magluto ako, nagapinangakig sia ilabi na kon ginatrapo ko sa kamot ang trapo sa pinggan. Indi ko kaintiende sa iya, daw pirme lang sia ginaabot!”

Asawa: “Hipuson ang akon bana. Pero ang akon ‘ya pamilya, palaistorya, ilabi na kon nagakaon. Nagainit ang ulo ko kay kon magluto sia, ginatrapo niya sa kamot ang trapo sa pinggan! Kabudlay gid intiendihon sang mga lalaki! Ano ayhan ang himuon namon para mangin madinalag-on ang amon pag-asawahay?”

BAG-O pa lang bala kamo nga kasal? Amo man bala sini ang inyo problema? May nakita ka bala pirme nga sala kag kakulangan sa imo bana ukon asawa nga wala mo makita sang naganobyahanay pa lang kamo? Paano mo mabuhinbuhinan ang mga “kabudlayan sang kabuhi sang may asawa ukon bana”?—1 Corinto 7:28, APD.

Una, indi ka maghunahuna nga bangod may asawa ka na ukon bana, eksperto ka na dayon sa pagpangabuhi. Sang una, mahimo nga may maayo ka na nga mga kinaiya kag posible nga napalambo mo pa gid ini samtang naganobyahanay kamo. Pero kon mag-asawa na kamo, mahimo nga matilawan ini nga mga kinaiya sa lain naman nga paagi. Gani kinahanglan mo nga magpalambo sing bag-o naman nga mga kinaiya. May mga tion nga mapaslawan ka, pero magamadinalag-on ka bala? Siempre!

Ang pinakamaayo nga paagi nga mapalambo mo ang bisan ano nga kinaiya amo ang pagkonsulta sa isa nga eksperto kag pagsunod sa iya laygay. Ang pinakaeksperto sa pag-asawahay amo si Jehova nga Dios kay sia ang naghatag sa aton sing handum nga mangasawa ukon mamana. (Genesis 2:22-24) Tan-awa kon paano ang iya Pulong, ang Biblia, makabulig sa imo nga maatubang ang mga kabudlayan kag matun-an ang mga paagi para mangin magmadinalag-on ang inyo pag-asawahay.

PAAGI 1. MAGKONSULTAHANAY

Ngaa mabudlay ini?

Si Keiji, * nga taga-Japan, nagakalipat kon kaisa nga nagakaapektuhan ang iya asawa sa iya mga desisyon. “Nagabaton lang ako sing mga imbitasyon nga wala ginakonsulta ang akon asawa,” siling niya. “Mabal-an ko na lang sa ulihi nga indi gali sia puede.” Ang isa ka bana sa Australia nga si Allen nagsiling: “Pamatyag ko daw indi ako lalaki kon konsultahon ko pa ang akon asawa antes magdesisyon.” Amo sini si Allen bangod sa iya gindak-an. Si Diane nga taga-Britanya, nagsiling man: “Naanad ako nga nagakonsulta pirme sa akon pamilya. Amo nga sang primero, sa ila ako nagapamangkot sa baylo nga sa akon bana.”

Ano ang solusyon?

Dumduma nga para kay Jehova nga Dios ang mag-asawa “isa ka unod.” (Mateo 19:3-6) Para sa iya, mas importante ang kaangtanan ninyo nga mag-asawa sangsa imo kaangtanan sa kay bisan sin-o nga tawo! Gani para magbakod ang inyo pag-asawahay, kinahanglan ang maayo nga komunikasyon.

Makatuon gid ang mag-asawa sa kon paano nakig-istorya si Jehova nga Dios kay Abraham. Palihug basaha ang ila paghambalanay sa Genesis 18:17-33. Talupangda nga ginpadunggan sang Dios si Abraham sa tatlo ka paagi. (1) Ginpaathag ni Jehova kon ano ang iya himuon. (2) Nagpamati sia samtang nagaeksplekar si Abraham. (3) Ginhatagan ni Jehova sing konsiderasyon si Abraham. Paano mo mailog si Jehova kon nagaistorya ka sa imo bana ukon asawa?

TILAWI INI: Kon nagaistoryahanay kamo nga mag-asawa, (1) maghatag lang sing panugda kon paano solbaron ang problema kag indi pag-ipilit ang imo gusto; (2) pamangkuta ang imo asawa ukon bana kon ano ang iya suhestyon kag paabuta nga mahimo indi pareho ang inyo gusto; kag (3) kon puede man lang, pasugti ang iya mga suhestyon. Kon himuon mo ini, mapakita mo nga rasonable ka.—Filipos 4:5.

PAAGI 2. MAGHALONG SA IMO GINAHAMBAL

Ngaa mabudlay ini?

Bangod sa imo gindak-an, mahimo nga tama ka kaprangka ukon kaparas maghambal. Halimbawa, si Liam nga taga-Europa nagsiling: “Maparas ako maghambal kay nagdaku ako sa lugar nga ang mga tawo tama ka prangka. Bangod sini, ang akon asawa pirme lang nagasunggod. Gani dapat ko tun-an nga mangin malulo.”

Ano ang solusyon?

Indi mo paghunahunaon nga ang imo naandan nga paagi sa paghambal amo man ang gusto nga mabatian sang imo asawa ukon bana. (Filipos 2:3, 4) Ang laygay ni apostol Pablo sa isa ka misyonero makabulig man sa mga bag-ong kasal. Sia nagsiling: “Ang ulipon sang Ginuo indi kinahanglan makig-away, kundi kinahanglan mangin malulo.” (2 Timoteo 2:24) Sa orihinal nga Griego, ang tinaga nga “malulo” nagakahulugan man nga mahalungon. Ang tawo nga malulo nagahalong pirme sa iya ginahimo ukon ginahambal para indi sia makasakit sa iban.

TILAWI INI: Kon nainit ka sa imo bana ukon asawa, pamensara nga ang imo ginaistorya, abyan mo ukon amo. Magamit ka bala sing masakit nga mga tinaga ukon magataas bala ang imo tingog? Pamensara kon ngaa mas kinahanglan mo sia nga tahuron kag pakitaan sing kalulo sangsa imo abyan ukon amo.—Colosas 4:6.

PAAGI 3. TUN-I ANG INYO BAG-O NGA PAPEL

Ngaa mabudlay ini?

Sa umpisa, mahimo masakitan ang asawa sa paagi sang bana sa pagdumala sang pamilya. Ukon mahimo nga indi naman mahalungon ang asawa sa paghatag sing mga suhestyon. Halimbawa, si Antonio nga taga-Italya, nagsiling: “Si Tatay nagadesisyon lang nga wala nagakonsulta kay Nanay. Amo nga sang primero ginsunod ko man si Tatay nga daw hari sa balay.” Si Debbie, nga taga-Canada, nagsiling naman: “Gusto ko mangin mahipid man ang akon bana. Pero kon daw ginamandaran ko sia mas nagapawala na gid sia.”

Ano ang dapat himuon sang bana?

Nagahunahuna ang pila ka bana nga ang ginasiling sang Biblia nga pagpasakop sang mga asawa pareho lang sa pagtuman sang bata sa iya ginikanan. (Colosas 3:20; 1 Pedro 3:1) Pero ang Biblia nagsiling nga ang bana “magahiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod.” Wala ini ginsiling sa kabataan kag sa ila ginikanan. (Mateo 19:5) Si Jehova nagsiling nga ang asawa kabulig sang iya bana. (Genesis 2:18) Wala sia nagsiling nga ang bata kabulig sang iya ginikanan. Sa banta mo kon tratuhon sang bana ang iya asawa nga pareho lang sa iya bata, ginapabaloran bala niya ang kahimusan sang pag-asawahay?

Ang Pulong sang Dios nagapalig-on sa imo nga tratuhon ang imo asawa pareho sang pagtrato ni Jesus sa Cristianong kongregasyon. Mas mahapos para sa imo asawa nga magpasakop sa imo kon (1) indi ka magpaabot nga sundon niya dayon ang tanan mo nga gusto kag (2) higugmaon mo sia pareho sang imo kaugalingon bisan pa may mag-utwas nga mga kabudlayan.—Efeso 5:25-29.

Ano ang dapat himuon sang asawa?

Batuna nga ang imo bana amo na subong ang imo ulo kay kahimusan ini sang Dios. (1 Corinto 11:3) Kon ginapadunggan mo ang imo bana, ginapadunggan mo man ang Dios. Kon wala ka nagapasakop sa imo bana, daw pareho lang nga wala mo ginatahod ang Dios kag ang iya mga kahimusan.—Colosas 3:18.

Kon may problema kamo, pangitai ini sing solusyon sa baylo nga awayon ang imo bana. Halimbawa, gusto ni Reyna Ester nga tadlungon sang iya bana nga si Hari Asuero ang inhustisya. Sa baylo nga awayon ang iya bana, gin-istorya niya ini sa mainayuhon nga paagi. Bangod sini, nagpasugot ang iya bana kag nangin maayo ang resulta. (Ester 7:1-4; 8:3-8) Palanggaon ka gid sang imo bana kon (1) hatagan mo sia sing tion nga matuman niya ang iya bag-o nga papel subong ulo sang pamilya kag (2) respetuhon mo sia bisan pa may mga kakulangan sia.—Efeso 5:33.

TILAWI INI: Sa baylo nga isipon ang mga butang nga dapat bag-uhon sang imo bana ukon asawa, listaha ang mga butang nga dapat mo bag-uhon sa imo kaugalingon. Bana: Kon ang imo asawa nagabatyag nga indi maayo ang imo pagdumala, pamangkuta sia kon paano mo ini mapauswag, dayon isulat ang iya panugda. Asawa: Kon ang imo bana nagabatyag nga wala mo sia ginarespeto, pamangkuta sia kon ano ang dapat mo himuon, dayon isulat ang iya panugda.

Mangin Rasonable

Ang pagtuon para mangin malipayon ang pag-asawahay mahimo mapaanggid sa pagtuon sa pagbisikleta. Antes ka mangin sagad sa pag-bike, mahimo matumba ka anay sing pila ka beses. Amo man sini sa pag-asawahay. Antes ka mangin maayo nga bana ukon asawa, makahimo ka man kon kaisa sing mga kasaypanan.

Mangin masinadyahon. Indi pagpakadiutaya ang mga ginareklamo sang imo asawa ukon bana sa imo. Pero tun-i nga kadlawan lang ang imo mga sala. Mangita ka sing paagi nga pahalipayon sia sa una nga tuig sang inyo pag-asawahay. (Deuteronomio 24:5) Labaw sa tanan, magpagiya kamo sa Pulong sang Dios. Kon himuon ninyo ini, magabakod pa gid ang inyo pag-asawahay pagligad sang mga tinuig.

^ par. 9 Gin-islan ang iban nga ngalan.

PAMAGKUTA ANG IMO KAUGALINGON . . .

  • Ang akon bala bana ukon asawa amo pirme ang una ko nga ginakonsulta ukon ang iban nga tawo?

  • Sang nagligad nga 24 oras, ano ang espesipiko nga butang nga nahimo ko para ipakita nga ginahigugma ko kag ginarespeto ang akon bana ukon asawa?