Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Satanas

Satanas

Matuod bala nga persona si Satanas?

“Ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, . . . nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta.”Bugna 12:9.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Ang iban nagapati nga si Satanas nga Yawa indi isa ka persona, kundi ang malaut nga kinaiya sa sulod sang tagsa ka persona.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Si Satanas matuod nga persona. Isa sia ka anghel kag espiritu nga tinuga nga nagrebelde kag nagpamatok sa Dios. Ginatawag sia sang Biblia nga “manuggahom sini nga kalibutan.” (Juan 12:31) Nagagamit sia sing “butig nga mga tanda” kag “pagpangdaya” para matuman ang iya mga plano.—2 Tesalonica 2:9, 10.

Mabasa sa Biblia ang paghambalanay sang Dios kag ni Satanas sa langit. Kon si Satanas malaut lamang nga kinaiya sa sulod sang tagsa ka persona, buot bala silingon nga ang Dios, nga perpekto kag matarong, may malaut nga kinaiya? (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6) Maathag nga si Satanas matuod nga persona kag indi lamang malaut nga kinaiya.

NGAA IMPORTANTE INI SA IMO?

Kaangay sang kriminal, gusto ni Satanas nga papatihon kita nga wala sia nagaluntad para padayon sia nga makahimo sing kalautan. Para indi ka mabiktima ni Satanas, dapat kumbinsido ka nga matuod sia nga persona.

 Diin nagaistar si Satanas?

“Kailo sa duta . . . bangod ang Yawa nagpanaug sa inyo.”—Bugna 12:12.

ANG GINASILING SANG MGA TAWO

Madamo ang nagapati nga si Satanas nagaistar sa kalayuhon nga impierno sa idalom sang duta. Ang iban nagapati nga ara sia sa sulod sang malain nga tawo.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Si Satanas espiritu nga tinuga, amo nga nagaistar sia sa indi makita nga duog. Sang una, hilway sia nga maglagawlagaw sa ginaistaran sang Dios kag sang mga anghel. (Job 1:6) Pero subong, ginsikway na sia sang Dios kag gintagbong sa duta upod sa malaut nga espiritu nga mga tinuga.—Bugna 12:12.

Buot bala silingon nga may espesipiko nga lugar nga ginaistaran si Satanas diri sa duta? Halimbawa, mahimo nabasa mo nga “nagaistar si Satanas” sa dumaan nga siudad sang Pergamo. (Bugna 2:13) Ini nga ekspresyon nagapatuhoy sa lapnag nga pagsimba kay Satanas sa sina nga lugar. Wala si Satanas nagaistar sa espesipiko nga lugar diri sa duta. Ang Biblia nagsiling nga iya “ang tanan nga ginharian sang napuy-an nga duta.”—Lucas 4:5, 6.

Mahalitan bala ukon makontrol ni Satanas ang mga tawo?

“Ang bug-os nga kalibutan yara sa gahom sang isa nga malauton.”—1 Juan 5:19.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

Ang kalabanan nga tawo nagpadala sa malain nga impluwensia ni Satanas, gani kontrolado niya sila. (2 Corinto 11:14) Amo ini ang rason kon ngaa indi mapauswag sang mga tawo ang kahimtangan sang kalibutan.

Mabasa man sa Biblia nga ginkontrol ni Satanas kag sang iban nga demonyo ang mga tawo kag ginhalitan sila.—Mateo 12:22; 17:15-18; Marcos 5:2-5.

ANO ANG HIMUON MO?

Indi ka dapat mahadlok sa gahom ni Satanas. Para malikawan mo nga maimpluwensiahan ukon makontrol ni Satanas, kinahanglan ‘hibaluon mo ang iya mga pahito’ kon paano niya ginakontrol ang mga tawo. (2 Corinto 2:11) Paagi sa pagbasa sing Biblia, mahibaluan mo ang mga pahito ni Satanas kag malikawan nga masiod niya.

Ihaboy ang mga butang may kaangtanan sa mga buluhaton sang demonyo. (Binuhatan 19:19) Nalakip sa sini ang mga anting- anting, balasahon, video, musika, kag program sa kompyuter nga nagapasanyog sang espiritismo kag pagpamakot.

“Pamatuki ang Yawa,” siling sang Biblia, “kag magapalagyo sia sa inyo.” (Santiago 4:7) Kon sundon mo ang laygay sang Biblia, maamligan mo ang imo kaugalingon sa mga pahito ni Satanas. —Efeso 6:11-18.