Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi vil vandre i Jehovas navn for evigt!

Vi vil vandre i Jehovas navn for evigt!

Vi vil vandre i Jehovas navn for evigt!

„Vi vil vandre i Jehova vor Guds navn til fjerne tider, ja, for evigt.“ — MIKA 4:5.

1. Hvilke budskaber indeholder Mika, kapitel 3 til 5?

JEHOVA har noget at fortælle sit folk, og han gør det gennem sin profet Mika. Gud vil gribe ind over for dem der handler forkert; han vil straffe israelitterne for deres frafald. Men dem der vandrer i hans navn, vil han velsigne. Disse budskaber lyder klart og tydeligt i kapitel 3 til 5 i Mikas profeti.

2, 3. (a) Hvordan burde lederne i Israel have handlet, men hvad gjorde de i stedet? (b) Hvordan vil du forklare billedsproget i Mika 3:2, 3?

2 Guds profet siger: „Hør dog, I Jakobs overhoveder og Israels hus’ førere. Bør I ikke kende ret?“ Jo, som overhoveder burde de vide hvad der er ret og retfærdigt. Men hvad gør de? Mika fortsætter: „I som hader det gode og elsker det onde, som river huden af folk og kødet af deres knogler; I som fortærer kødet af mit folk og flår huden af dem og sønderbryder deres knogler og brækker dem i stykker som i en gryde, som kød i et kogekar.“ — Mika 3:1-3.

3 Det var sådan lederne opførte sig! De undertrykte landets fattige og værgeløse folk! De der hørte Mikas ord, ville uden videre forstå billedsproget i hans profeti. Når man ville tilberede et slagtet får, begyndte man med at flå det og partere det. Somme tider brækkede man også knoglerne i stykker for at få knoglemarven ud. Derefter blev både kødet og knoglerne kogt i et stort kogekar, som det hed i profetien. (Ezekiel 24:3-5, 10) En malende beskrivelse af den hårdhændede behandling de onde ledere gav befolkningen!

Jehova forventer at vi handler retfærdigt

4. Hvilken kontrast er der mellem Jehova og Israels ledere?

Kontrasten mellem den kærlige Hyrde, Jehova, og disse hjerteløse hyrder kunne næppe have været større. Det var hyrdernes pligt at beskytte hjorden og lade retfærdigheden ske fyldest, men den pligt forsømte de. I stedet udnyttede de „fårene“ i selvisk øjemed, forhindrede dem i at få deres ret og udgød deres blod, som det fremgår af Mika 3:10. Hvad kan vi lære heraf?

5. Hvad forventer Jehova af dem der fører an blandt hans folk?

5 Gud forventer at de der fører an blandt hans folk, behandler andre retfærdigt, og sådan er det blandt Jehovas tjenere i dag. Det er desuden i overensstemmelse med det vi læser i Esajas 32:1, hvor der står: „Se! En konge skal regere med retfærdighed, og fyrster skal herske med ret.“ Men hvordan var det på Mikas tid? De der ’hadede det gode og elskede det onde’, bøjede retten.

Hvem bliver bønhørt?

6, 7. Hvilken vigtig pointe understreges i Mika 3:4?

6 Kunne de onde på Mikas tid forvente at Jehova billigede det de gjorde? Bestemt ikke! I Mika 3:4 læser vi: „Da råber de til Jehova om hjælp, men han svarer dem ikke. Og han vil skjule sit ansigt for dem til den tid, eftersom de har handlet ondt med deres gerninger.“ Det er et vigtigt punkt der understreges her.

7 Jehova vil ikke besvare vore bønner hvis vi øver synd uden at angre. Det gælder for eksempel hvis vi lever et dobbeltliv, det vil sige i det skjulte gør noget forkert mens vi lader som om vi tjener Gud trofast. I Salme 26:4 synger David: „Jeg har ikke siddet blandt usandfærdige mænd; og blandt fordægtige kommer jeg ikke.“ Når David ikke engang ville sidde blandt den slags folk, vil Jehova langt mindre bønhøre dem der bevidst overtræder hans ord!

Fyldt med kraft fra Guds ånd

8. Hvad blev de falske profeter på Mikas tid advaret om?

8 Det er oprørende handlinger Israels åndelige ledere giver sig af med! Falske profeter fører Guds folk på afveje. Grådige mænd råber „Fred!“, men „helliger en krig imod den der ikke giver dem noget i munden“. „Derfor,“ siger Jehova, „vil I få nat uden noget syn; og mørke får I, så I ikke kan spå. Og solen skal gå ned over profeterne og dagen blive mørk omkring dem. Og seerne skal blive til skamme og spåmændene beskæmmes. Og de må alle tildække overskægget.“ — Mika 3:5-7a.

9, 10. Hvad menes der med at „tildække overskægget“, og hvorfor har Mika ingen grund til at gøre det?

9 Hvorfor „tildække overskægget“? Det var noget de onde på Mikas tid ville gøre på grund af skam. Og de havde bestemt noget at skamme sig over. For deres vedkommende ville der ikke komme noget „svar fra Gud“. (Mika 3:7b) Jehova lytter ikke til bønner fra de onde og hovmodige.

10 Mika har derimod ingen grund til at ’tildække sit overskæg’. Han har ikke noget at skamme sig over. Jehova hører hans bøn. Læg mærke til Mika 3:8, hvor den trofaste profet siger: „Men jeg, jeg er fyldt med kraft, med Jehovas ånd, og med ret og med styrke.“ Profeten kan taknemmeligt se tilbage på en lang og trofast tjeneste hvor han altid har været „fyldt med kraft, med Jehovas ånd“! Det er det der har givet ham styrke til at „fortælle Jakob om hans oprør og Israel om hans synd“.

11. Hvordan får mennesker styrke til at forkynde Guds budskaber?

11 Mika havde brug for mere end menneskelig styrke for at kunne forkynde domsbudskabet fra Gud. Jehovas ånd, eller virksomme kraft, er af afgørende betydning. Hvordan er det med os? Vi kan også kun udføre forkyndelsen hvis Jehova giver os styrke gennem sin ånd. Vores forsøg på at forkynde vil falde til jorden hvis vi samtidig bevidst øver synd. I en sådan situation vil Gud ikke høre vores bøn om styrke til at forkynde. Vi kan ikke fremføre vor himmelske Faders domsbudskaber hvis ikke „Jehovas ånd“ hviler over os. Men når vore bønner bliver hørt, og når den hellige ånd er med os, kan vi modigt tale Guds ord ligesom Mika gjorde.

12. Hvorfor kunne Jesu disciple i det første århundrede ’fortsætte med at tale Guds ord med al frimodighed’?

12 Du husker måske beretningen i Apostelgerninger 4:23-31. Forestil dig at du er en af Jesu disciple i det første århundrede. Fanatiske forfølgere har gjort alt for at lukke munden på disciplene. Men de loyale kristne retter en indtrængende bøn til den suveræne Herre: „Jehova, giv agt på deres trusler, og lad dine trælle fortsat tale dit ord med al frimodighed.“ Hvad sker der nu? Da de har bedt, rystes stedet hvor de er samlet, og de bliver alle som én fyldt med den hellige ånd og taler Guds ord med frimodighed. Lad os altid holde os nær til Jehova i bøn og stole på at han vil give os sin hellige ånd så vi kan udføre vores tjeneste.

13. Hvad ville der ske med Jerusalem og Samaria, og hvorfor?

13 Men lad os nu vende tilbage til Mikas tid. Ifølge Mika 3:9-12 hviler der blodskyld på landets dommere, der tager imod bestikkelse. Præsterne tager betaling for at lære fra sig, og de falske profeter får penge for at øve spådom. Det er altså med god grund Gud har besluttet at gøre Judas hovedstad, Jerusalem, til „ruindynger“. Og da Israel også var præget af afgudsdyrkelse og moralsk fordærv, blev Mika inspireret til at advare om at Samaria på samme måde ville blive „til en dynge ruiner“. (Mika 1:6) Faktisk levede Mika længe nok til at se profetien blive opfyldt da de assyriske hære ødelagde Samaria i 740 f.v.t. (2 Kongebog 17:5, 6; 25:1-21) Disse magtfulde budskaber mod Jerusalem og Samaria kunne kun forkyndes med kraft fra Jehova!

14. Hvordan gik profetien i Mika 3:12 i opfyldelse, og hvad betyder det for os?

14 Juda kan på ingen måde undslippe Jehovas dom. Ifølge profetien i Mika 3:12 vil Zion blive „pløjet som en mark“, og Jerusalem vil blive til „ruindynger“. Nu i det 21. århundrede ved vi at dette skete da babylonierne bragte ødelæggelse over Juda og Jerusalem i år 607 f.v.t. Mika levede mange år tidligere, men da han udtalte sine profetier, havde han fuld tillid til at de ville blive opfyldt. Skulle vi i dag ikke have lige så stor tillid til at den nuværende onde verden vil blive bragt til ophør når Jehovas forudsagte „dag“ kommer? — 2 Peter 3:11, 12.

Jehova ’afgør sager’

15. Hvordan vil du med egne ord gengive profetien i Mika 4:1-4?

15 Lad os igen se på Mikas profeti, hvor det næste vi finder, er et spændende budskab om håb. Det er opmuntrende at læse Mika 4:1-4, som i uddrag lyder: „I de sidste dage vil bjerget med Jehovas hus blive grundfæstet over bjergenes top, og det skal hæves op over højene, og folkeslag skal strømme til det. . . . Og han vil fælde dom mellem mange folkeslag og afgøre sager vedrørende mægtige nationer langt borte. Og de skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig. Og de skal sidde, hver under sin vinstok og sit figentræ, og ingen får dem til at skælve, for Hærstyrkers Jehovas mund har talt.“

16, 17. Hvordan bliver Mika 4:1-4 opfyldt i dag?

16 Hvem er de „mange folkeslag“ og de „mægtige nationer“ der nævnes her? Der er ikke tale om denne verdens nationer og regeringer. Nej, profetien gælder enkeltpersoner fra alle nationer der slutter sig til den sande tro og i forening tilbeder Jehova på hans bjerg.

17 Mikas profeti om at den rene tilbedelse af Jehova vil finde sted over hele jorden, vil snart blive opfyldt. I dag bliver de der er „ret indstillet til evigt liv“, undervist i Jehovas veje. (Apostelgerninger 13:48) I åndelig forstand ’fælder Jehova dom og afgør sager’ til gunst for dem der tager standpunkt for hans rige. De vil overleve „den store trængsel“ som en del af ’den store skare’. (Åbenbaringen 7:9, 14) Da de har smedet deres sværd til plovjern, lever de allerede nu fredeligt sammen med deres trosfæller og andre. Det er skønt at høre til blandt dem!

Besluttede på at vandre i Jehovas navn

18. Hvad betyder det at man ’sidder under hver sin vinstok og hvert sit figentræ’?

18 I dag, hvor frygten hænger over jorden som en truende sky, er det betagende at se hvor mange der lærer Jehovas veje at kende. Alle disse mennesker elsker Gud, og de lærer ikke længere at føre krig. Vi længes efter den dag, som nu er nær, hvor de også vil ’sidde under hver sin vinstok og hvert sit figentræ’. Figentræer bliver ofte plantet i en vingård. (Lukas 13:6) At sidde under sin egen vinstok og sit eget figentræ er et billede på fred, velstand og tryghed. Når Guds rige har indført sådanne forhold, vil vi ikke længere have noget at frygte, men vil være fuldstændig trygge. Allerede nu kan vores forhold til Jehova dog hjælpe os til at have fred i sindet og give os åndelig tryghed.

19. Hvad vil det sige at vandre i Jehovas navn?

19 For at få Jehovas godkendelse må vi vandre i hans navn. Det udtrykkes magtfuldt i Mika 4:5, hvor profeten erklærer: „Alle folkeslagene vandrer hvert i sin guds navn; men vi vil vandre i Jehova vor Guds navn til fjerne tider, ja, for evigt.“ At vandre i Jehovas navn betyder ikke kun at vi siger han er vor Gud. Det kræver mere end at deltage i de kristne møder og være med i forkyndelsesarbejdet, selv om det også har stor betydning. Hvis vi vandrer i Jehovas navn, er vi viet helt til ham og bestræber os for trofast at tjene ham af hele vores sind. (Mattæus 22:37) Og vi er fast besluttede på at vandre i Jehova vor Guds navn for evigt.

20. Hvad blev forudsagt i Mika 4:6-13?

20 Lad os nu betragte de profetiske ord i Mika 4:6-13. „Zions datter“ må i landflygtighed, „helt til Babylon.“ Og det var nøjagtig hvad der skete med Jerusalems indbyggere i det syvende århundrede før vor tidsregning. Men Mikas profeti peger også på at en rest vil blive udfriet og vende tilbage til Juda. Når Zion bliver genrejst, vil Jehova sørge for at dets fjender bliver knust og malet til støv.

21, 22. Hvordan gik Mika 5:2 i opfyldelse?

21 I Mika, kapitel 5, forudsiges der andre vigtige begivenheder. Læg for eksempel mærke til versene 2 til 4. Her forudsiger Mika at der fra Betlehem skal komme en hersker som er fra Gud, „en hvis udspring er fra de tidligste tider“. Han skal være hyrde og „vogte sin hjord ved Jehovas styrke“. Og denne hersker vil ikke bare blive stor i Israel, for ’hans storhed når til jordens ender’. Hvem er han? Selv om det måske er ukendt for verden i almindelighed, er det ikke nogen gåde for os.

22 Hvem er den mest betydningsfulde person der er blevet født i Betlehem? Om hvem kan man sige at ’hans storhed når til jordens ender’? Svaret kan kun være Messias, Jesus Kristus. Da Herodes den Store spurgte de øverste præster og de skriftlærde om hvor Messias skulle fødes, svarede de: „I Betlehem i Judæa,“ og de citerede fra Mika 5:2. (Mattæus 2:3-6) Der var også jævne folk som vidste dette, for ifølge Johannes 7:42 sagde nogle: „Har Skriften ikke sagt at Messias kommer fra Davids afkom, og fra Betlehem, landsbyen hvor David var?“

Forfriskende sandheder bringes ud

23. Hvad sker der i dag som en opfyldelse af Mika 5:7?

23 I Mika 5:5-15 omtales en assyrisk invasion der kun vil vare en kort tid, og versene peger på at Gud vil bringe hævn over de nationer der ikke har adlydt ham. Mika 5:7 lover at en rest af angrende jøder vil vende tilbage til deres hjemland, men ordene får også en opfyldelse i vor tid. Mika erklærer: „Jakobs rest skal midt blandt mange folkeslag blive som duggen fra Jehova, som rigelige regnskyl på planterne.“ Mika bruger dette smukke billede for at vise at resten af det åndelige Jakob, eller Israel, vil blive som en velsignelse fra Gud der bliver udgydt over folket. Jesu „andre får“, som har et jordisk håb, glæder sig over at arbejde skulder ved skulder med resten af „Guds Israel“ og hjælper med at give andre ny åndelig styrke. (Johannes 10:16; Galaterne 6:16; Zefanias 3:9) Det minder os om en vigtig ting. Som forkyndere af Guds rige må vi værdsætte den forret det er at være med til at bringe forfriskende ’dug og regn’ ud til dem der tørster efter det.

24. Hvilke hovedpunkter i Mika, kapitel 3 til 5, har gjort indtryk på dig?

24 Hvad har vi lært af kapitel 3 til 5 i Mikas profeti? Jo, vi har blandt andet lært disse fem vigtige ting: (1) Gud forventer at de der fører an blandt hans folk, behandler andre retfærdigt. (2) Jehova vil ikke besvare vore bønner hvis vi øver synd og ikke angrer. (3) Vi kan kun udføre forkyndelsen hvis vi får den styrke Jehova giver gennem sin hellige ånd. (4) For at få Jehovas godkendelse må vi beslutsomt vandre i hans navn. (5) Som forkyndere af Guds rige må vi værdsætte den forret det er at kunne give dem der tørster, del i forfriskende sandheder. Der kan naturligvis også være andet der har gjort indtryk på dig. Men nu er vi kommet til de to sidste kapitler i denne profetiske bog i Bibelen. Hvad kan vi lære af dem? Den næste artikel vil hjælpe os til at se hvordan vi rent praktisk kan få gavn af den sidste del af Mikas trosstyrkende profeti.

Spørgsmål til repetition

• Hvad forventer Gud af dem der fører an blandt hans folk?

• Hvorfor har bøn og den hellige ånd stor betydning i forbindelse med vores tjeneste for Jehova?

• Hvordan kan man ’vandre i Jehovas navn’?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 15]

Kan du forklare Mikas illustration med kogekarret?

[Illustrationer på side 16]

Ligesom Mika udfører vi modigt vores tjeneste