Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Søger du ivrigt Jehova?

Søger du ivrigt Jehova?

 Søger du ivrigt Jehova?

EN KRISTEN der hver dag rejste med tog, havde et stærkt ønske om at fortælle sine medpassagerer om den gode nyhed fra Bibelen. (Markus 13:10) Han holdt sig dog tilbage på grund af frygt. Men fik det ham til at give op? Nej, han bad indtrængende Gud om hjælp og arbejdede på at lære hvordan man indleder en samtale. Jehova Gud besvarede mandens bøn og gav ham styrke til at forkynde.

Det er en sådan iver der skal til når vi søger Jehova og ønsker at blive velsignet af ham. Apostelen Paulus sagde: „Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ (Hebræerne 11:6) Det er ikke nok blot at søge Jehova. Det græske udsagnsord som er oversat med „ivrigt søger“, har en form der viser at ordet er forstærket. Det vil sige at det indeholder tanken om at gøre en særlig indsats, der omfatter hele ens hjerte, sind, sjæl og virkekraft. Hvis vi ivrigt søger Jehova, vil vi ikke gøre det på en måde der viser at vi er ligeglade eller magelige. Nej, vi vil følge ham med ægte nidkærhed. — Apostelgerninger 15:17.

Nogle der ivrigt søgte Jehova

Der er mange eksempler i Bibelen på nogle der gjorde sig store anstrengelser for at søge Jehova. Jakob var en af dem. Han brødes med en af Guds engle der havde materialiseret sig, og han kæmpede hårdt til det blev daggry. Jakob fik derfor navnet Israel; han havde ’kæmpet med Gud’, ’holdt fast ved Gud’ eller ’anstrengt sig over for Gud’. Engelen velsignede ham for hans ihærdighed. — 1 Mosebog 32:24-30, fodnote.

Et andet eksempel er en galilæisk kvinde som vi ikke kender navnet på. Hun havde i 12 år haft stadige blødninger der havde givet hende „mange smerter“. Når man var i en sådan tilstand, måtte man ikke røre andre mennesker. Alligevel tog hun mod til sig og gik ud for at møde Jesus. Hun blev ved med at sige: „Hvis jeg rører blot ved hans yderklæder vil jeg blive rask.“ Prøv at se denne kvinde for dig da hun banede sig vej gennem ’folkemængden der fulgte Jesus og trængtes om ham’. I det samme kvinden rørte ved Jesu yderklæder, mærkede hun at hendes blods kilde udtørredes — hun var helbredt for sin kroniske lidelse! Da Jesus derefter spurgte: „Hvem rørte ved mine yderklæder?“ blev hun bange. Men Jesus sagde kærligt til hende: „Datter, din tro har gjort dig rask. Gå med fred, og vær ved godt helbred efter din alvorlige lidelse.“ Hun blev belønnet for sine anstrengelser. — Markus 5:24-34; 3 Mosebog 15:25-27.

 Ved en anden lejlighed bad en fønikisk kvinde indtrængende Jesus om at helbrede hendes datter. Han svarede at det ikke ville være rigtigt at give børnenes mad til de små hunde. Det Jesus mente, var at han ikke kunne tage sig af ikkeisraelitter på bekostning af jøder der havde brug for hjælp. Kvinden forstod udmærket hans illustration, men bønfaldt ham alligevel og sagde: „Du har ret, Herre; men de små hunde æder dog smulerne der falder fra deres herrers bord.“ Hendes stærke tro og oprigtighed fik Jesus til at sige: „Kvinde, stor er din tro; lad det gå dig som du ønsker.“ — Mattæus 15:22-28.

Hvad ville der være sket hvis disse personer ikke havde været vedholdende og ihærdige? Var de blevet velsignet hvis de havde givet op så snart der var kommet noget i vejen, eller de var blevet afvist? Nej! Disse eksempler belyser på en god måde det som Jesus ønskede at understrege, nemlig at det er rigtigt at lægge en ’dristig vedholdenhed’ for dagen når man søger Jehova, ja, det er ligefrem nødvendigt. — Lukas 11:5-13.

I overensstemmelse med hans vilje

Fandt de mirakuløse helbredelser udelukkende sted fordi personerne i de førnævnte beretninger var ivrige? Nej, det de bad om, måtte være i harmoni med Guds vilje. Jesus havde fået mirakuløse evner for at han på slående måde skulle kunne vise at han var Guds søn, den lovede Messias. (Johannes 6:14; 9:33; Apostelgerninger 2:22) Hans mirakler var desuden en forsmag på de velsignelser Jehova vil udøse over menneskeheden under Kristi tusindårige styre. — Åbenbaringen 21:4; 22:2.

Det er ikke længere Guds vilje at de der praktiserer den sande tro, skal eje mirakuløse gaver, som for eksempel evnen til at helbrede og tale i tunger. (1 Korinther 13:8, 13) I dag er det hans vilje at den gode nyhed om Riget bliver forkyndt på hele jorden så ’alle slags mennesker kan komme til nøjagtig kundskab om sandheden’. (1 Timoteus 2:4; Mattæus 24:14; 28:19, 20) Guds tjenere har god grund til at forvente at han hører deres inderlige bønner hvis de ihærdigt handler i harmoni med hans vilje.

Nogle tænker måske: ’Hvorfor anstrenge sig når Guds hensigt alligevel vil blive gennemført før eller siden?’ Det er sandt at Guds vilje vil ske uanset hvad mennesker gør, men han er alligevel interesseret i at inddrage enkeltpersoner i gennemførelsen af sin hensigt. Jehova kan sammenlignes med en mand der bygger et hus. Bygherren har en tegning der viser præcis hvordan huset skal se ud og hvilke materialer han skal bruge. Men det ligger ikke fast hvorfra han vil hente sine materialer. Jehova har på  samme måde et projekt han vil gennemføre, og han er glad for at bruge sine tjenere, som møder villigt frem. — Salme 110:3; 1 Korinther 9:16, 17.

En ung mand ved navn Toshio der begyndte i gymnasiet, ønskede at forkynde så meget som muligt i sit særlige distrikt. Han havde altid sin bibel parat og var opmærksom på at have en god opførsel. Da det første skoleår var ved at være forbi, fik han mulighed for at holde et foredrag for sin klasse. Toshio bad Jehova om hjælp og oplevede til sin glæde at hele klassen lyttede opmærksomt da han holdt sit foredrag, som han havde kaldt „Pionertjenesten — mit mål og min livsvej“. Han forklarede at han ville være en af Jehovas Vidners heltidsforkyndere. En af eleverne ville gerne studere Bibelen med ham og gjorde fremskridt og blev døbt. Toshio gjorde selv en ihærdig indsats i harmoni med sine bønner, og det blev han rigt belønnet for.

Hvor ivrig er du?

Der er forskellige måder hvorpå du kan vise at du ivrigt søger Jehova og hans velsignelser. For det første er der nogle grundlæggende ting du kan gøre, som for eksempel at forberede dig godt til de kristne møder. Du kan også vise hvor energisk du søger Jehova, gennem dine velgennemtænkte kommentarer, gode demonstrationer og tilskyndende foredrag. En anden måde du kan lade din iver komme til udtryk på, er ved at forbedre kvaliteten af din tjeneste. Kunne du være mere venlig når du henvender dig til folk, og bruge nogle virkningsfulde indledninger der passer til dit distrikt? (Kolossenserne 3:23) En kristen mand kan ved at lægge hele sin sjæl i det han gør, blive i stand til at påtage sig opgaver i menigheden, som for eksempel at tjene som menighedstjener eller ældste. (1 Timoteus 3:1, 2, 12, 13) Hvis du stiller dig til rådighed, kan du få del i glæden ved at give. Du kan måske ansøge om at tjene på et afdelingskontor eller om at være med ved byggerier af afdelingskontorer i andre lande. Hvis du er en ugift mand og opfylder kvalifikationerne, har du mulighed for at overvære Skolen for Udnævnte Tjenere, som udruster åndeligsindede mænd til at være gode hyrder. Hvis du er gift, kan du vise at du har et inderligt ønske om at øge din andel i tjenesten for Jehova, ved at blive missionær. En anden mulighed kunne være at rejse til et sted hvor der er større behov for forkyndere. — 1 Korinther 16:9.

Det der har størst betydning, er at du udfører din opgave med den rigtige indstilling. Uanset  hvilket ansvar du får betroet, så gå til opgaven med iver, og udfør den med et oprigtigt hjerte. (Apostelgerninger 2:46; Romerne 12:8) Du bør betragte hver eneste opgave du får, som en mulighed for at vise hvor oprigtig du er med hensyn til at prise Jehova. Bed hele tiden om Jehovas hjælp, og gør dit bedste. Så vil du blive rigt belønnet.

Ihærdighed og iver belønnes

Hvordan gik det den kristne mand der blev nævnt i indledningen, og som bad om hjælp til at overvinde sin menneskefrygt sådan at han kunne forkynde for andre passagerer? Jehova velsignede hans oprigtige ønske og belønnede ham. Han bestræbte sig for at henvende sig til folk på en venlig måde og på at have forskellige emner han kunne bringe på bane for at indlede en samtale. Han fik mulighed for at gøre god brug af Bibelen da han talte med en mand om folks anstrengte forhold til hinanden, og adskillige samtaler i toget førte til et bibelstudium. Jehova velsignende ham for hans ihærdige indsats.

Du kan opleve lignende resultater hvis du fortsætter med ivrigt at søge Jehova. Hvis du ydmygt gør dét og lægger hele din sjæl i den opgave du har fået, så vil Jehova gøre brug af dig i harmoni med sine hensigter og velsigne dig i rigt mål.

[Illustration på side 26]

Hvad ville der være sket hvis denne kvinde ikke havde været vedholdende?

[Illustration på side 27]

Er du vedholdende når du beder Jehova om hans velsignelse?

[Illustrationer på side 28]

Hvordan kan du vise at du ivrigt søger Jehova?