Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas tjenere har et velbegrundet håb

Jehovas tjenere har et velbegrundet håb

 Jehovas tjenere har et velbegrundet håb

’Jakobs rest skal midt blandt mange folkeslag blive som duggen fra Jehova . . . ; den håber ikke på en mand.’ — MIKA 5:7, fodnote.

1. I hvilken forstand virker det åndelige Israel forfriskende?

JEHOVA har frembragt regnen og duggen. Det er ikke noget mennesker kan frembringe. Profeten Mika skrev: „Jakobs rest skal midt blandt mange folkeslag blive som duggen fra Jehova, som rigelige regnskyl på planterne; den håber ikke på nogen [ordret: „på en mand“] eller venter på menneskenes sønner.“ (Mika 5:7) Hvem er „Jakobs rest“ i dag? Det er de åndelige israelitter, den rest af „Guds Israel“ der endnu findes på jorden. (Galaterne 6:16) For „mange folkeslag“ er de som forfriskende ’dug fra Jehova’ og „rigelige regnskyl på planterne“. Ja, salvede kristne i dag er en velsignelse fra Gud til folkeslagene. Jehova bruger dem til at forkynde hans rige og til at bringe hans budskab om håb ud til folk.

2. Hvorfor har vi et velbegrundet håb for fremtiden selv om vi lever i en problemfyldt verden?

2 Det kommer ikke som nogen overraskelse at denne verden mangler et sandt håb. Politiske omvæltninger, moralens forfald, den stigende kriminalitet, økonomiske kriser, terrorisme og krig er alt sammen noget vi kan forvente i en verden der beherskes af Satan Djævelen. (1 Johannes 5:19) Mange er naturligvis nervøse for hvad der vil ske. Men som Jehovas tjenere frygter vi ikke fremtiden. Det håb vi har, er velbegrundet og sandt fordi det bygger på Guds ord. Og vi tror fuldt og fast på det Jehova lover, for det er altid gået som han har sagt.

3. (a) Hvorfor måtte Jehova gribe ind over for Israel og Juda? (b) Hvorfor gælder Mikas ord også vor tid?

3 Mikas profeti, der er inspireret af Gud, styrker os til at vandre i Jehovas navn og giver os grundlag for at nære sandt håb. Da Mika profeterede i det 8. århundrede før vor tidsregning, var Guds pagtsfolk delt i to nationer — Israel og Juda. Begge så stort på deres pagt med Gud, og det resulterede i religiøst frafald, uhæmmet materialisme og moralsk forfald. Jehova advarede dem derfor om at han ville gribe ind. Advarslerne var selvfølgelig rettet til dem der levede på Mikas tid, men situationen i dag svarer så nøje til forholdene dengang at Mikas ord også gælder vor tid. Det vil komme til at stå klart når vi nu gennemgår nogle af hovedpunkterne i de syv kapitler Mikas Bog indeholder.

Et overblik

4. Hvilke oplysninger indeholder kapitlerne 1-3 i Mikas profeti?

4 Lad os først tage et hurtigt overblik over indholdet af Mikas Bog. I kapitel 1 afslører  Jehova Israels og Judas oprør mod ham. På grund af folkets overtrædelser vil Israel blive ødelagt, og straffen over Juda vil nå helt frem til Jerusalems porte. Kapitel 2 peger på at de rige og magtfulde undertrykker de svage og hjælpeløse. Men der er også et løfte fra Gud: Hans folk vil blive indsamlet. Kapitel 3 gengiver Jehovas udtalelser imod de nationale ledere og de falske profeter. De ledende bøjer retten, og profeterne taler løgn. Midt i alt dette får Mika styrke af Jehova til at forkynde den kommende dom.

5. Hvad er essensen i Mika, kapitel 4 og 5?

5 I kapitel 4 forudsiges det at alle folkeslag i de sidste dage vil komme til bjerget med Jehovas hus, et bjerg der er ophøjet over alle andre; dér vil folkeslagene blive undervist af Jehova. Men først vil Juda blive ført i fangenskab til Babylon og siden hen befriet af Jehova. Kapitel 5 åbenbarer at Messias vil blive født i Betlehem i Juda. Han vil være hyrde for sit folk og udfri det fra de nationer der undertrykker det.

6, 7. Hvilke hovedpunkter indeholder kapitel 6 og 7 i Mikas profeti?

6 I det 6. kapitel i Mikas Bog bliver Guds ord mod Israel fremlagt som anklager i en retssag. Hvad har Jehova gjort siden hans folk gør oprør mod ham? Han forlanger ikke andet af dem end hvad der er rimeligt. Det han ønsker, er at hans tilbedere øver ret, viser hengivenhed og vandrer beskedent med ham. Men ville Israel og Juda leve op til disse krav? Nej, de valgte oprørets vej og måtte tage konsekvenserne.

7 I bogens sidste kapitel fordømmer Mika al den ondskab han ser i sin samtid. Men han mister ikke modet, for han er besluttet på at ’vente på sin frelses Gud’. (Mika 7:7) Og af slutningen fremgår det at Mika har tillid til at Jehova vil have barmhjertighed med sit folk. Historien viser at hans tillid ikke blev gjort til skamme. I 537 f.v.t., efter at Jehova havde givet folket den nødvendige tugt, viste han det barmhjertighed ved at lade en rest vende tilbage til sit land.

8. Hvordan vil du opsummere indholdet af Mikas Bog?

8 Det er værdifulde oplysninger Jehova har givet os gennem Mika. I denne inspirerede  bog finder vi advarende eksempler der viser at Jehova vil skride ind over for dem der påstår at de tjener ham, men som ikke er trofaste. Vi finder også profetier der opfyldes i dag. Og bogen indeholder Guds vejledning om hvad vi skal gøre for at befæste vores håb i de vanskelige tider vi oplever netop nu.

Den suveræne Herre Jehova taler

9. Hvad ville Jehova gøre ifølge Mika 1:2?

9 Lad os nu gå tilbage og se lidt mere indgående på Mikas Bog. I Mika 1:2 læser vi: „Hør, alle I folkeslag; lyt opmærksomt, du jord og hvad der fylder dig, og lad den suveræne Herre Jehova være vidne imod jer, Jehova fra sit hellige tempel.“ Hvis du havde levet på Mikas tid, ville disse ord uden tvivl have fanget din opmærksomhed. Selv i dag får de os til at lytte, for Jehova taler fra sit hellige tempel, og ikke kun til Israels og Judas folk, men til alle mennesker. På Mikas tid havde folk i alt for lang tid ignoreret den suveræne Herre Jehova. Men det skulle snart blive anderledes. Jehova havde besluttet sig for at gribe ind.

10. Hvorfor er ordene i Mika 1:2 af stor betydning for os?

10 Det samme er tilfældet i dag. Åbenbaringen 14:18-20 beskriver hvordan Jehova igen udsender budskaber fra sit hellige tempel. Inden længe vil han gribe ind, og voldsomme begivenheder vil endnu en gang ryste menneskeheden. Denne gang vil jordens onde „vintræ“ blive kastet i Guds harmes store vinperse, og det vil føre til at hele Satans tingenes ordning vil blive fuldstændig fjernet.

11. Hvad betyder ordene i Mika 1:3, 4?

11 Hør hvad Jehova vil gøre. I Mika 1:3, 4 læser vi: „Se! Jehova går ud fra sit sted, og han skal stige ned og træde på jordens høje. Og bjergene skal smelte under ham og lavningerne kløves, som voks for ilden, som vand der styrter ned ad en bjergskrænt.“ Vil Jehova stige ned fra sin himmelske bolig og rent bogstaveligt træde på bjerge og lavninger i det forjættede land? Nej. Det er ikke nødvendigt. Alt hvad han behøver at gøre for at hans vilje bliver gennemført, er at vende sin opmærksomhed mod jorden. I øvrigt er det slet ikke det fysiske landskab, men jordens beboere der vil komme ud for de omvæltninger der beskrives her. Når Jehova griber til handling, vil katastrofen for de troløse blive lige så stor som hvis bjergene var smeltet som voks eller lavningerne var blevet kløvet af et jordskælv.

12, 13. Hvad vil ifølge Andet Petersbrev 3:10-12 give os et sikkert fremtidshåb?

12 De profetiske ord i Mika 1:3, 4 minder os om en anden inspireret profeti der forudsiger voldsomme begivenheder på jorden, nemlig ordene i Andet Petersbrev 3:10, hvor apostelen skriver: „Jehovas dag [vil] komme som en tyv; på den dag vil himlene forsvinde med en sydende støj og de stærkt ophedede elementer vil blive opløst, og jorden og alt menneskeværk på den vil blive afdækket.“ Peters ord gælder ikke de bogstavelige himle og den bogstavelige jord, lige så lidt som Mikas profeti gjorde. De beskriver derimod en stor trængsel der vil komme over denne ugudelige tingenes ordning.

13 Men selv om der vil komme en sådan trængsel, kan kristne, ligesom Mika, se lyst på fremtiden. Hvordan er det muligt? Ved at de følger den vejledning der står i de næste vers i Peters brev. Apostelen siger: „Hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til, mens I venter på Jehovas dags nærværelse og altid har den i tanke!“ (2 Peter 3:11, 12) Vi vil kunne se fremtiden trygt i møde hvis vi vænner os til af hjertet at adlyde Gud, bestræber os på at have en hellig adfærd og fylder vores liv med handlinger der hører gudhengivenhed til. Noget der styrker vores håb, er at vi hele tiden husker på at Jehovas dag vil komme.

14. Hvorfor fortjente Israel og Juda straf?

 14 Jehova forklarer hvorfor hans folk i fortiden fortjente at blive straffet. Mika 1:5 siger: „Det er på grund af Jakobs oprør alt dette sker, ja, på grund af Israels hus’ synder. Hvad er Jakobs oprør? Er det ikke Samaria? Og hvad er Judas offerhøje? Er det ikke Jerusalem?“ Israel og Juda er blevet til takket være Jehova. Alligevel har de gjort oprør mod ham, og oprøret når helt ind i deres hovedstæder, henholdsvis Samaria og Jerusalem.

Ondskaben florerer

15, 16. Hvilke onde handlinger gjorde Mikas samtidige sig skyld i?

15 Mika 2:1, 2 beskriver i fyndige vendinger den ondskab der florerer på Mikas tid: „Ve dem der på deres leje udtænker ondskab og forbereder ulykke! Når det bliver lyst om morgenen, går de i gang med at gøre det, for det er i deres magt. De begærer marker og tilraner sig dem; huse, og tager dem; og de besviger en våbenfør mand og hans husstand, en mand og hans arvelod.“

16 Begærlige mennesker ligger vågne om natten og pønser på hvordan de skal få fingre i deres næstes marker og huse. Om morgenen skynder de sig ud for at gennemføre deres planer. Så hjerteløst ville de ikke bære sig ad hvis de huskede deres pagt med Jehova. I Moseloven var der nemlig bestemmelser der beskyttede de fattige. Ingen slægt kunne få frataget sin arvelod for altid. Men det lod de begærlige sig ikke hindre af. De så også stort på ordene i Tredje Mosebog 19:18, hvor der står: „Du skal elske din næste som dig selv.“

17. Hvad kan der ske når de der hævder at tjene Gud, begynder at sætte det materielle på førstepladsen?

17 Det viser hvordan det kan gå når mennesker der giver sig ud for at tjene Gud, mister de åndelige værdier af syne og begynder at søge det materielle først. Paulus sagde advarende til sin tids kristne: „De der gerne vil være rige, falder i fristelse og en snare og mange uforstandige og skadelige ønsker, som styrter mennesker i undergang og ødelæggelse.“ (1 Timoteus 6:9) Når et menneske gør dét at tjene penge til det vigtigste i livet, er han i realiteten gået over til at tilbede en afgud — Mammon, eller Rigdom. Men det er absolut ikke en gud man kan sætte sin lid til. — Mattæus 6:24, fodnote.

18. Hvad ville der på Mikas tid ske med dem der stolede på det materielle?

18 På Mikas tid måtte mange af bitter erfaring lære hvor usikkert det er at stole på det materielle. Jehova siger, som vi læser i Mika 2:4: „På den dag vil man bruge et ordsprog om jer og holde klage, ja en klage. Man skal sige: ’Vi er virkelig blevet hærget! Mit folks andel lader han skifte ejer! Hvor kunne han dog fjerne den fra mig! Den utro tildeler han vore marker!’“ Ja, sådan ville det gå dem der stjal andres huse og marker — de ville selv miste deres arvelod og blive ført bort til et fremmed land. Det de ejede, ville blive til bytte for „den utro“, det vil sige folk fra andre nationer. Alle deres drømme om rigdom ville briste.

19, 20. Hvordan gik det de jøder der stolede på Jehova?

19 Men de der satte deres lid til Jehova, ville ikke blive skuffede i deres forventninger. Jehova var trofast mod sin pagt med Abraham og sin pagt med David, og han var barmhjertig over for dem der ligesom Mika elskede ham, og som sørgede over at deres landsmænd var kommet bort fra Gud. Når hans tid var inde, ville han sørge for at de der var trofaste mod ham, blev udfriet og kunne vende hjem.

20 Guds tid var inde i 537 f.v.t. da Babylon var faldet og en rest af jøder kunne vende tilbage til deres hjemland. Det var på det tidspunkt at ordene i Mika 2:12 fik deres første opfyldelse. Her siger Jehova: „Jeg vil visselig samle dig, Jakob, alle som tilhører dig; jeg vil visselig indsamle Israels rest. Jeg fører dem  sammen som en hjord i folden, som en flok midt på sin græsgang; der vil være en vældig larm af mennesker.“ Jehovas kærlighed kom til udtryk ved at han umiddelbart efter at han havde tugtet sit folk, lod en rest vende tilbage så de kunne tilbede ham i det land han havde givet deres forfædre.

Slående paralleller i dag

21. Hvordan svarer forholdene i dag til situationen på Mikas tid?

21 Nu hvor vi har gennemgået nogle vers fra de to første kapitler i Mikas Bog, har det måske slået dig hvor meget forholdene dengang ligner forholdene i vor tid. Ligesom på Mikas tid er der i dag mange der hævder at de tjener Gud. Men som i tilfældet med Juda og Israel er de indbyrdes splittede og har endda ført krig mod hinanden. Mange af de velstående i kristenhedens lande har undertrykt de fattige. Og religiøse ledere godkender i stadig højere grad ting der klart fordømmes i Bibelen. Intet under at Jehova snart vil lade kristenheden og resten af Babylon den Store, den falske religions verdensimperium, gå til grunde, sådan som profetierne viser! (Åbenbaringen 18:1-5) Men som på Mikas tid vil Jehova også i dag have en rest af trofaste tjenere på jorden.

22. Hvilke to skarer har sat deres håb til Guds rige?

22 I 1919 brød de trofaste salvede kristne helt og fuldt med kristenheden, og de forstod at den gode nyhed om Guds rige skulle forkyndes for alle nationer. (Mattæus 24:14) Til at begynde med var det resten af det åndelige Israel der blev indsamlet. Derefter begyndte man at indsamle de „andre får“, og de to skarer blev „én hjord“ under „én hyrde“. (Johannes 10:16) Selv om de bor i 234 lande, er de så at sige blevet ’ført sammen’ i tilbedelsen af Gud, og det har resulteret i „en vældig larm af mennesker“ i fårefolden. De sætter ikke deres håb til denne tingenes ordning, men til Guds rige, der snart vil genoprette Paradiset på jorden.

23. Hvorfor er du overbevist om at du har et sikkert håb?

23 Om Jehovas trofaste tilbedere siger det sidste vers i Mika, kapitel 2: „Deres konge går igennem foran dem, med Jehova i spidsen for dem.“ Kan du se dig selv i denne procession med Jehova Gud i spidsen, efterfulgt af kongen Jesus Kristus? Hvis du kan det, så er du på vej mod den endelige sejr. Dit håb vil gå i opfyldelse. Og det vil stå endnu mere klart for dig når vi ser på nogle flere hovedpunkter fra Mikas profeti.

Spørgsmål til repetition

• Hvorfor besluttede Jehova at gribe ind over for Juda og Israel på Mikas tid?

• Hvad kan der ske når de der hævder at tjene Gud, sætter materielle interesser på førstepladsen?

• Hvordan er de to første kapitler i Mikas Bog med til at overbevise dig om at det håb du nærer til fremtiden, er pålideligt?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 9]

Mikas profeti kan styrke os åndeligt

[Illustrationer på side 10]

I lighed med den jødiske rest i 537 f.v.t. fremmer de åndelige israelitter og deres medarbejdere i dag den sande tilbedelse