Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Ocenili jste nedávná čísla Strážné věže? Pokuste se tedy odpovědět na následující otázky:

• Proč si otázky uvedené ve 38. kapitole Joba zaslouží naši pozornost i dnes?

Mnohým z podivuhodných děl, na něž Bůh poukázal, nerozumí plně ani dnešní vědci. Je to například otázka, jak gravitace udržuje naši zemi na oběžné dráze, co je vlastně světlo, proč mají sněhové vločky nekonečně rozmanité tvary, jak vznikají dešťové kapky a jaká energie se projevuje při bouřkách. (4/15, strany 4–11)

Které biblické příklady nám mohou pomoci vyrovnat se s negativními pocity?

Asaf, Baruk a Noemi prožívali období sklíčenosti nebo jiných negativních pocitů. Biblické zprávy o tom, jak se s nimi úspěšně vyrovnali, mohou pomoci i nám. (4/15, strany 22–24)

Jak například můžeme v praktickém ohledu pomáhat křesťanským vdovám?

Přátelé jim mohou laskavě nabídnout konkrétní pomoc. Členové rodiny a jiní křesťané snad mohou zajistit finanční nebo hmotnou pomoc, pokud to je skutečně třeba. Spolukřesťané mohou přispět také tím, že těmto vdovám laskavě nabídnou přátelství a poskytnou jim duchovní podporu a útěchu. (5/1, strany 5–7)

Proč je důležité podle rady v 1. Korinťanům 7:39 vstupovat do manželství „pouze v Pánu“?

Manželství s nevěřícím člověkem často končí katastrofálně. Řídit se touto Boží radou je navíc projevem věrné oddanosti Jehovovi Bohu. Jestliže žijeme v souladu s Božím slovem, naše srdce nás neodsuzuje. (1. Jana 3:21, 22; 5/15, strany 20 a 21)

Proč křesťané vyznávají vážné hříchy starším mužům ve sboru, jestliže tím, kdo nám může hříchy odpustit, je Jehova?

Ano, pokud se křesťan dopustil vážného hříchu, musí opravdu usilovat o to, aby mu odpustil Jehova. (2. Samuelova 12:13) Ale stejně jako Davidovi poskytl pomoc prorok Natan, i v křesťanském sboru mohou kajícnému hříšníkovi pomoci zralí starší muži. Jestliže se křesťan obrátí na starší, jedná podle pokynu uvedeného u Jakuba 5:14, 15. (6/1, strany 30 a 31)

Odkud víme, že bychom se měli starat o sirotky a vdovy, kteří jsou v nouzi?

Historická zpráva ukazuje, že poskytování takové péče sirotkům a vdovám bylo charakteristickým znakem pravého uctívání jak mezi starověkými Hebrejci, tak také mezi prvními křesťany. (2. Mojžíšova 22:22, 23; Galaťanům 2:9, 10; Jakub 1:27) Apoštol Pavel zahrnul do Písma jasné pokyny, že křesťané mají pečovat o vdovy, které jsou v nouzi. (1. Timoteovi 5:3–16; 6/15, strany 9–11)

Co je klíčem ke šťastnému, smysluplnému životu?

Musíme pěstovat a zachovávat si správný vztah k Jehovovi, našemu nebeskému Otci. Důležitou pomocí je nám při tom studium Bible. (7/1, strany 4 a 5)

Má každý člověk nesmrtelného ducha, který po jeho smrti žije dál?

Někteří lidé se sice domnívají, že i když neexistuje nesmrtelná duše, přesto existuje nesmrtelný duch, ale Bible tento názor nepodporuje. Naopak ukazuje, že když člověk umírá, vrací se do prachu a už neexistuje. Bůh je však i nadále schopen takovému člověku život vrátit, takže to, zda bude vzkříšen a bude tedy opět žít, závisí výlučně na Bohu. (Kazatel 12:7; 7/15, strany 3–6)

Kde byl Daniel, když byli tři Hebrejci zkoušeni na pláni Dura?

Bible o tom nic neříká. Je možné, že Daniel tam díky svému postavení být nemusel nebo že byl na cestách v souvislosti s nějakým úředním úkolem. Můžeme si však být jisti, že se nedopustil žádného kompromisu a byl Jehovovi věrný. (8/1, strana 31)