Přejít k článku

Přejít na obsah

Vítězství před Spolkovým ústavním soudem

Vítězství před Spolkovým ústavním soudem

 Vítězství před Spolkovým ústavním soudem

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI v Německu dosáhli historického vítězství u Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe. Je to důležitý krok ve spojitosti s jejich zákonným uznáním.

Svědkové Jehovovi jsou v Německu činní déle než sto let. Přežili kruté pronásledování ze strany dvou diktátorských režimů, které existovaly ve 20. století — nacistického a komunistického. Od roku 1990 se svědkové Jehovovi snažili o to, aby byli zákonně registrováni jako společnost veřejného práva. Byla vynesena dvě soudní rozhodnutí příznivá a jedno zamítavé, a svědkové Jehovovi se potom odvolali ke Spolkovému ústavnímu soudu, který 19. prosince 2000 oznámil své usnesení.

Jednomyslné rozhodnutí ve prospěch svědků Jehovových

Všech sedm soudců tohoto soudu se vyjádřilo ve prospěch svědků Jehovových. Soudci zrušili rozsudek, který v roce 1997 vynesl Spolkový správní soud, a tomuto soudu nařídili, aby žádost svědků znovu prozkoumal.

Spolkový ústavní soud při této příležitosti komentoval základní vztah mezi státem a náboženskými skupinami. Uznání nějakého náboženství v podstatě „není určováno náboženskými názory, jež zastává, ale jeho chováním“.

Soud také poznamenal, že když svědkové uplatňují „křesťanskou neutralitu“, „nenapadají přitom princip demokracie“ a „nepřejí si nahradit demokracii nějakou jinou vládní formou“. Neúčast svědků na politických volbách by tedy neměla být považována za okolnost, která by v souvislosti s jejich žádostí o zákonné uznání svědčila v jejich neprospěch. (Jan 18:36; Římanům 13:1)

Soud dále věnoval pozornost tomu, že věřící člověk — ať už svědek Jehovův nebo stoupenec nějaké jiné víry — by se někdy mohl dostat do situace, kdy požadavky státu jsou v rozporu s požadavky jeho náboženství. Kdyby takový člověk jednal podle svého svědomí a „řídil se náboženskými zásadami spíše než zákonem“, mohl by stát považovat jeho jednání za oprávněné a odpovídající náboženské svobodě. (Skutky 5:29)

Toto soudní rozhodnutí získalo velkou publicitu. O případu informovaly téměř všechny noviny v Německu. Zprávy nebo rozhovory o něm vysílaly všechny hlavní televizní a rozhlasové stanice. Na jméno Jehova tak byla upoutána pozornost německých obyvatel v takovém rozsahu, jaký neměl obdoby.

[Podpisek obrázku na straně 8]

AP Foto/Daniel Maurer