Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pozorně? Dokázal bys odpovědět na následující otázky?

Jaký postoj by bratři, například krajští dozorci a sboroví starší, měli mít k pokynům od Boží organizace?

Měli by být poslušní a neotálet. Můžou si položit otázky: Povzbuzuju svoje bratry a sestry, aby byli věrní Jehovovi? Reaguju rychle na pokyny, které od Boží organizace dostávám? (w16.11, strana 11)

Kdy se praví křesťané dostali do babylonského zajetí?

Bylo to krátce po smrti apoštolů, kdy se začala utvářet skupina duchovních. Církev a stát podporovaly odpadlé křesťanství a snažily se umlčet křesťany podobné pšenici. Během desetiletí před rokem 1914 se ale pomazaní křesťané z pout Velkého Babylonu začali vymaňovat. (w16.11, strany 23–25)

Proč bylo dílo Lefèvra d’Étaplese významné?

Během 20. let 16. století Lefèvre přeložil Bibli do francouzštiny, protože ji chtěl zpřístupnit prostým lidem. To, jak vysvětloval biblické pasáže, ovlivnilo Martina Luthera, Williama Tyndala a Jana Kalvína. (wp16.6, strany 10–12)

Jaký je rozdíl mezi tělesným a duchovním smýšlením? (Řím. 8:6)

Ten, kdo smýšlí tělesně, se zaměřuje na touhy a sklony svého nedokonalého těla a pořád o nich mluví, zabývá se jimi a vychutnává si je. Člověk, který smýšlí duchovně, se zaměřuje na věci spojené s Bohem a na to, jak Bůh smýšlí, a nechává se vést svatým duchem. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale duchovní smýšlení vede k životu a pokoji. (w16.12, strany 15–17)

Jakými praktickými způsoby můžeš zmírnit úzkost?

Stanov si správné priority, měj realistická očekávání, do svého každodenního plánu zařaď chvíli klidu, vnímej to, co Jehova stvořil, měj smysl pro humor, pravidelně cvič a snaž se dostatečně spát. (w16.12, strany 22, 23)

Jak byl Enoch „přenesen, aby neviděl smrt“? (Hebr. 11:5)

Jehova pravděpodobně citlivě ukončil jeho život, takže Enoch ani nevěděl, že umírá. (wp17.1, strany 12, 13)

Proč je důležitá skromnost?

Když jsme skromní, dokážeme správně odhadnout svoje možnosti a uvědomujeme si svá omezení. Měli bychom být vnímaví k tomu, jak naše chování může působit na druhé, a nebrat sami sebe příliš vážně. (w17.01, strana 18)

Z čeho poznáváme, že muže v čele Božího lidu v prvním století a dnes vedl a vede Bůh?

Bratrům ve vedoucím sboru v prvním století pomáhal svatý duch a díky tomu pochopili některé biblické pravdy. Dohlíželi na celosvětovou kazatelskou činnost, kterou podporují andělé, a řídili se Božím Slovem. To samé platí o vedoucím sboru dnes. (w17.02, strany 26–28)

Co nám pomůže považovat výkupné za ten nejcennější dar?

Hodnotu nějakého daru posuzujeme podle čtyř faktorů: od koho dar je, proč nám ho dal, čeho se musel vzdát a jestli jsme dostali něco, co opravdu potřebujeme. Tyto faktory bychom měli vzít v úvahu, když přemýšlíme o výkupném. (wp17.2, strany 4–6)

Měl by křesťan někdy svoje rozhodnutí změnit?

Svoje slovo bychom měli dodržet. Bývají ale situace, kdy je namístě nějaké rozhodnutí přehodnotit. Potom co obyvatelé Ninive litovali svého špatného jednání a přestali s ním, Jehova změnil rozsudek, který nad nimi vynesl. My se můžeme zachovat podobně, když se změní okolnosti nebo se k nám dostanou nové informace. (w17.03, strany 16, 17)

Proč jsou negativní řeči tak nebezpečné?

Kvůli negativním řečem se problém může vymknout kontrole, což celou situaci ještě zhorší. Ať už máme pravdu, nebo ne, zraňující řeči nikdy situaci nezlepší. (w17.04, strana 21)