Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pozorně? Dokázal bys odpovědět na následující otázky?

Na jaké situace se vztahuje Ježíšova rada zapsaná v Matoušovi 18:15–17?

Jde o situace, které můžou urovnat ti, jichž se týkají, ale kdy zároveň někdo zhřešil tak vážně, že by mohl být vyloučen. Může se jednat třeba o podvod nebo pomluvu. (w16.05, strana 7)

Co ti pomůže mít ze čtení Bible větší užitek?

Buď všímavý – hledej myšlenky, které můžeš uplatnit. Pokládej si otázky, například: Jak bych ty myšlenky mohl použít ve prospěch někoho jiného? Také používej studijní pomůcky, díky kterým se k dané látce můžeš dozvědět další informace. (w16.05, strany 24–26)

Je špatné, aby křesťan truchlil nad smrtí blízkého člověka?

I když jako křesťané věříme ve vzkříšení, neznamená to, že necítíme bolest ze ztráty někoho blízkého. Abraham truchlil, když zemřela Sára. (1. Mojž. 23:2) Časem se taková bolest zmírní. (wp16.3, strana 4)

Koho symbolizuje muž s kalamářem tajemníka a šest mužů se zbraněmi k rozbíjení, o kterých se píše v 9. kapitole Ezekiela?

Znázorňují nebeské síly, které se podílely na zničení Jeruzaléma a které se budou účastnit také armagedonské bitvy. V novodobém splnění představuje muž s kalamářem Ježíše Krista, který označí ty, kdo přežijí. (w16.06, strany 16, 17)

Jaká nebezpečí Bible přežila?

Bible přežila 1. nebezpečí, že materiály, které se používaly k jejímu opisování, jako byl papyrus a pergamen, podlehnou rozkladu, 2. nepřátelství politiků a duchovních, kteří se ji pokoušeli zničit, a 3. pokusy o manipulaci s jejím obsahem. (wp16.4, strany 4–7)

Například jak si křesťan může zjednodušit život?

Pojmenuj svoje skutečné potřeby a zbytečně neutrácej. Sestav si realistický rozpočet. Zbav se věcí, které nepoužíváš a splať dluhy. Zkrať si pracovní úvazek a naplánuj si, jak rozšíříš svoji službu. (w16.07, strana 10)

Co je podle Bible cennější než zlato nebo stříbro?

Job 28:12, 15 ukazuje, že lepší než zlato nebo stříbro je moudrost od Boha. Když ji hledáš, snaž se zůstat pokorný a uchovat si pevnou víru. (w16.08, strany 18, 19)

Je vhodné, aby bratr nosil vousy?

V některých kulturách jsou upravené vousy přijatelné a neodvádějí pozornost od dobré zprávy. Přesto se někteří bratři možná rozhodnou, že je nosit nebudou. (1. Kor. 8:9) V jiných kulturách a zemích ale vousy nejsou pro křesťanské služebníky přijatelné. (w16.09, strana 21)

Proč můžeme biblickou zprávu o Davidovi a Goliatovi považovat za pravdivou?

Goliat byl údajně vyšší asi jen o 20 centimetrů než nejvyšší muž, jehož existenci lze v novodobé historii doložit. David byl skutečnou historickou postavou, což potvrzuje jednak starověký nápis, ve kterém je zmínka o „Davidově domě“, a jednak to, co o něm řekl Ježíš. Navíc zeměpisné detaily, které biblická zpráva obsahuje, se shodují se známými skutečnostmi. (wp16.5, strana 13)

V čem je rozdíl mezi poznáním, porozuměním a moudrostí?

Člověk, který má poznání, získal mnoho informací. Ten, kdo má porozumění, ví, jak spolu fakta souvisí. Moudrý člověk je schopný propojit poznání s porozuměním a díky tomu se správně rozhodovat. (w16.10, strana 18)