Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte...

Co možná nevíte...

Dalo se o obchodnících, kteří prodávali zvířata v jeruzalémském chrámu, oprávněně říct, že to jsou lupiči?

PODLE zprávy v Matoušově evangeliu „Ježíš vstoupil do chrámu a vyhodil všechny, kdo v chrámu prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků a lavice těch, kteří prodávali holubice. A řekl jim: ‚Je napsáno: „Můj dům bude nazýván domem modlitby“, ale vy z něho děláte lupičskou jeskyni.‘“ (Mat. 21:12, 13)

Židovské historické záznamy ukazují, že chrámoví obchodníci vykořisťovali svoje zákazníky tím, že si účtovali přemrštěné ceny. Například Mišna (Keritot 1:7) se zmiňuje o tom, že v prvním století se cena jednoho páru obětních holubů vyšplhala na jeden zlatý denár. Tuto částku si pomocná síla vydělala za 25 dní práce. Cena holubů se zvýšila natolik, že si je chudí lidé už nemohli dovolit. (3. Mojž. 1:14; 5:7; 12:6–8) Gamalielova syna Simeona, který byl rabínem, tato situace tak rozčílila, že snížil počet povinných obětí. Cena dvou holubů se rázem ocitla na jedné setině předchozí ceny.

Když tedy Ježíš nazval chrámové obchodníky lupiči, řekl to právem, protože druhé vykořisťovali a sledovali jen vlastní prospěch.