Přejít k článku

Přejít na obsah

Zastaralá, nebo o krok napřed?

Zastaralá, nebo o krok napřed?

VĚDA

BIBLE SICE NENÍ VĚDECKÁ UČEBNICE, ALE OBSAHUJE INFORMACE, KTERÉ NAPROSTO PŘEDBĚHLY SVOJI DOBU.

Měl vesmír počátek?

Dlouhou dobu přední vědci zastávali názor, že odpověď je ne. V současnosti se ale obecně shodují, že vesmír počátek měl. Bible to tak říká celou dobu. (1. Mojžíšova 1:1)

Jaký tvar má Země?

Ve starověku si mnoho lidí myslelo, že Země je plochá. V 5. století př. n. l. řečtí učenci přišli s teorií, že je kulatá. Už v 8. století př. n. l. ale Izajáš, jeden z pisatelů Bible, použil ve spojení „kruh země“ slovo, které se dá přeložit taky jako „koule“. (Izajáš 40:22)

Je vesmír neměnný?

Řecký učenec Aristoteles, který žil ve 4. století př. n. l., věřil tomu, že pouze věci na Zemi se mění a podléhají zkáze, kdežto vesmír je neměnný a věčný. Tento názor byl přijímaný ještě stovky let, ale v 19. století vědci představili koncept entropie. Popisuje skutečnost, že veškerá hmota – ať už na Zemi, nebo ve vesmíru – se mění a nakonec zaniká. Lord Kelvin, jeden z vědců, který se tímto konceptem zabýval, si všiml, že sama Bible říká o nebesích: „Právě jako oděv se ... obnosí.“ (Žalm 102:25, 26) Kelvin byl ale na základě Bible přesvědčený, že Bůh může zabránit, aby to, co stvořil, podlehlo zániku. (Kazatel 1:4)

Díky čemu planety drží na svém místě?

Aristoteles zastával názor, že nebeská tělesa jsou na svých místech díky tomu, že je drží křišťálové sféry neboli koule, které jsou umístěny jedna v druhé, přičemž uprostřed je Země. Až v 18. století začali vědci přijímat názor, že hvězdy a planety se zřejmě pohybují v prázdném prostoru. Už v 15. století př. n. l. ale kniha Job říkala, že Bůh „zavěšuje zemi na ničem“. (Job 26:7)

 LÉKAŘSTVÍ

BIBLE NENÍ ANI ZDRAVOTNÍ PŘÍRUČKA, ALE PŘESTO OBSAHUJE RADY, KTERÉ JSOU V SOULADU S MODERNÍ MEDICÍNOU.

Karanténa

Mojžíšův zákon nařizoval, aby lidé s malomocenstvím žili odděleně od ostatních. Lékaři začali izolovat nemocné až ve středověku, když se šířily mory. Tento postup se používá dodnes. (3. Mojžíšova, 13. a 14. kapitola)

Dezinfekce po dotyku mrtvého těla

Ještě v 19. století neviděli lékaři žádný problém v tom, jít z pitevny přímo k někomu z pacientů, aniž by si mezitím umyli ruce. Kvůli tomu mnoho lidí zemřelo. Podle Mojžíšova zákona byl ale každý, kdo se dotkl mrtvého těla, obřadně nečistý a musel se očistit vodou. Jednalo se o náboženský zákon, ale velmi přispíval ke zdraví národa. (4. Mojžíšova 19:11, 19)

Likvidace výkalů

Každý rok zemře víc než půl milionu dětí kvůli průjmu. Často je to způsobeno tím, že se dostaly do kontaktu s lidskými výkaly, které nebyly správným způsobem zlikvidovány. Mojžíšův zákon nařizoval, že lidé mají výkaly zakopat v určité vzdálenosti od svých obydlí. (5. Mojžíšova 23:13)

Načasování obřízky

Podle Zákona měli být chlapci obřezáni osmý den svého života. (3. Mojžíšova 12:3) Ukázalo se, že u novorozených dětí dosahuje srážlivost krve normálních hodnot po prvním týdnu. V biblických dobách neměli lidé k dispozici lékařskou péči tak jako dnes, a proto bylo provedení obřízky až po prvním týdnu pro děti ochranou.

Souvislost mezi emocemi a zdravím

Výzkumní pracovníci uvádějí, že pozitivní emoce, jako například radost, naděje, vděčnost a ochota odpouštět, přispívají k našemu zdraví. Bible říká: „Radostné srdce je lékem na bolest, zármutek působí chřadnutí těla.“ (Přísloví 17:22, Slovo na cestu)