4. Mojžíšova 19:1–22

  • Červená kráva a voda k očišťování (1–22)

19  Jehova znovu promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl:  „Toto je nařízení zákona, které přikázal Jehova: ‚Řekni Izraelitům, ať ti přivedou zdravou červenou krávu, která nemá žádnou vadu+ a která ještě nenosila jho.  Dáte ji knězi Eleazarovi a ten ji vyvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti poražena.  Potom kněz Eleazar nabere prstem trochu její krve a stříkne ji sedmkrát směrem ke vchodu do stanu setkávání.+  Kráva pak bude před jeho očima spálena. Bude spálena její kůže, maso, krev i její výkaly.+  A kněz vezme cedrové dřevo, yzop+ a červenou přízi a hodí to do ohně, ve kterém se kráva pálí.  Pak si vypere oděv a vykoupe se* ve vodě a potom může přijít do tábora. Bude ale nečistý až do večera.  Ten, kdo krávu pálil, si ve vodě vypere oděv, vykoupe se* ve vodě a bude nečistý až do večera.  Popel z krávy+ sesbírá muž, který je čistý, a uloží ho na čistém místě mimo tábor. Izraelité budou popel uchovávat pro přípravu vody, která se bude používat k očišťování.+ Je to oběť za hřích. 10  Ten, kdo sbíral popel z krávy, si vypere oděv a bude nečistý až do večera. Toto bude pro Izraelity a cizince, kteří se mezi nimi usadili, trvalé nařízení:+ 11  Kdo se dotkne nějakého mrtvého člověka, bude nečistý sedm dnů.+ 12  Třetí den by se měl tou vodou* očistit a sedmý den bude čistý. Ale pokud se třetí den neočistí, sedmý den nebude čistý. 13  Každý, kdo se dotkne těla nějakého mrtvého člověka a neočistí se, poskvrní Jehovův svatostánek+ a bude usmrcen.*+ Protože na něj nebyla vykropena voda k očišťování,+ je nečistý. Zůstává na něm jeho nečistota. 14  Toto je zákon pro případ, že někdo zemře ve stanu: Každý, kdo do toho stanu vejde, a každý, kdo v něm už je, bude sedm dnů nečistý. 15  Každá otevřená nádoba, která nemá připevněné víko, bude nečistá.+ 16  Každý, kdo se v širém poli dotkne někoho zabitého mečem, mrtvoly, lidské kosti nebo hrobu, bude sedm dnů nečistý.+ 17  K očištění takového člověka by měli vzít trochu popela z oběti za hřích, která byla spálena, dát ho do nádoby a nalít na něj čerstvou vodu. 18  Pak muž, který je čistý,+ vezme yzop,+ namočí ho do té vody a postříká stan a všechny nádoby a lidi, kteří tam byli. Stejně postříká i toho, kdo se dotkl kosti nebo zabitého nebo mrtvoly nebo hrobu. 19  Postříká nečistého člověka třetí den a sedmý den a tak ho sedmý den očistí od hříchu.+ Nečistý si pak vypere oděv a vykoupe se ve vodě a večer bude čistý. 20  Ale ten, kdo je nečistý a neočistí se, bude usmrcen,*+ protože poskvrnil Jehovovu svatyni. Nebyl postříkán vodou k očišťování, a tak je nečistý. 21  Toto je pro ně trvalé nařízení: Ten, kdo stříká vodu k očišťování,+ by si měl vyprat oděv a ten, kdo se vody k očišťování dotkne, bude do večera nečistý. 22  Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté a člověk, který se toho dotkne, bude do večera nečistý.‘“+

Poznámky

Dosl. „své tělo“.
Dosl. „své tělo“.
Dosl. „tím“.
Dosl. „odříznut z Izraele“.
Dosl. „odříznut ze středu sboru“.