Přejít k článku

Přejít na obsah

Co si o tom myslíte?

Co si o tom myslíte?

Je možné se spřátelit s Bohem?

NĚKDO SI MYSLÍ,

že to nejde, protože jsme hříšní a děláme chyby. Jiní lidé zastávají názor, že se o nás Bůh nezajímá. Co si o tom myslíte vy?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh si „z přímých lidí ... dělá důvěrné přátele“. (Přísloví 3:32, Jeruzalémská bible) Když Boha posloucháme, můžeme se stát jeho přáteli.

CO DALŠÍHO SE Z BIBLE DOZVÍDÁME

  • Bůh chce být naším přítelem. (Jakub 4:8)

  • Bůh je připravený nám pomáhat a odpouštět. (Žalm 86:5)

  • Boží přátelé mají rádi to, co má rád Bůh, a nenávidí to, co nenávidí on. (Římanům 12:9)